Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:26068877

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:26068877'

Nalezené veřejné zakázky 410 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 227153 4. 8. 2012 neuvedena Nemocnice České Budějovice a. s.
Neznámý
 P18V00000126 14. 12. 2018 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. system IN s.r.o.
SW pro podporu prenatální ultrazvukové diagnostiky 987 882 Kč
 Z2018-001593 17. 1. 2018 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a. s. Skiagrafie digitální pojízdná odhad.cena 7 200 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to Skiagrafie digitální pojízdná pro pracoviště radiodiagnostiky , Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
 Z2019-026836 2. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PRADAST, spol. s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu "I" Nemocnice České 99 175 175 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice v rozsahu těchto zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejich všech příloh a dle projektové dokumentace vyhotovené společností ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, České Budějovice, 370 04 České Budějovice a neoceněným výkazem výměr.
 342480 8. 1. 2013 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Projekt pro VŘ a DPS stavby: Perinatologického
Předběžné oznámení Zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně podrobného výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu, technických podmínek, technické specifikace výrobků, vše zpracované v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. v aktuálním znění. Tato projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné ji ze strany zadavatele použít i jako dokumentaci tendrovou. Součástí prací bude i výkon autorského dozoru projektanta.
 P19V00000185 8. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY L03AX13 19 114 333 Kč
 P14V00000053 3. 11. 2014 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Siemens, s.r.o., Sektor Healthcare
Pojízdného skiaskopického C ramene pro operační 4 635 884 Kč
 P18V00000019 26. 3. 2018 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. S & T Plus s.r.o.
Ultrazvukový přístroj střední třídy vč. barevné 2 660 000 Kč
 P19V00000113 18. 3. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s 13 330 000 Kč
 P19V00000094 4. 3. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. ROCHE s.r.o.
Dodávka validovaných diagnostik, spotřebního 540 000 Kč
 P19V00000129 2. 4. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Schubert CZ spol. s r.o.
Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu pro 1 374 000 Kč
 Z2017-006012 14. 12. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Hemokultivační automatický přístroj odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-004342 31. 1. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. HPST, s.r.o.
Dodávka diagnostických souprav a spotřebního 4 886 580 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-026553 2. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. STAPRO s. r. o.
Poskytnutí licencí NIS včetně podpory a údržby - 2 945 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-012807 24. 8. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. MEDISTA spol.s r.o.
TROMBOELASTOGRAF 935 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-032051 29. 11. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. DiaSorin Czech s.r.o.
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, 8 477 683 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-013353 9. 12. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. AUTOCONT a.s.
Nasazení SIEM v ICT prostředí Nemocnice České 1 809 564 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 239662 3. 12. 2012 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Pronájem kopírovacích strojů
Předběžné oznámení Vybraný uchazeč o veřejnou zakázku poskytne zadavateli pronájem kopírovacích strojů v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 241848 4. 12. 2013 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka pracích prostředků pro nemocniční prádelnu
Předběžné oznámení Dodávka pracích prostředků pro praní nemocničního prádla formou termodezinfekce v prádelně zadavatele.
 Z2018-023148 12. 7. 2018 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Professional support s.r.o.
Dodávka pracích prostředků pro prádelenské služby 2 575 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je • dodávka chemického systému praní prádla pro prací linky a prací stroje zadavatele (dále uvedené pod body a) až d) včetně), • dodávky kapalných pracích a pomocných pracích prostředků splňujících kvalitu pro opakované praní zdravotnického prádla, • bezplatné zapůjčení dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním kapalných pracích prostředků pro prací stroje (níže uvedené pod body a) až d) včetně) v prádelně zadavatele, včetně jejich dopravy, instalace, uvedení do provozu, servisu, oprav, kalibrací, bezplatných dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu, bezplatné nastavení technologie praní na dávkovacích zařízeních a zaškolení zaměstnanců zadavatele, bezplatné zajištění pravidelného chemického a technologického servisu, včetně kalibrací dávkovacích zařízení a bezplatná tvorba programů technologie praní v závislosti na typu zašpinění a druhu...
 P18V00000012 9. 3. 2018 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. BIOMEDICA ČS, s.r.o.
Mimotělní oběh 6 611 000 Kč
 P17V00000092 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v odhad.cena 0 Kč
 P20V00000056 13. 7. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. OTIS a.s.
OTIS a.s.
Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v 1 648 080 Kč
 P13V00000016 1. 11. 2013 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. JENSEN GmbH
Kontinuální prací linka pro nemocniční prádelnu 11 908 850 Kč
 P20V00000042 20. 5. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. AUTOCONT a.s.
Rozšíření licencí SIEM v ICT prostředí Nemocnice 1 198 000 Kč
 645215 27. 2. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. MEDKONSULT, s. r. o.
Extrakorporální litotryptor 17 707 202 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 404396 11. 8. 2015 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Modernizace a obnova přístrojového vybavení 3 596 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2017-005952 6. 10. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Skiagrafie digitální pojízdná 3 ks odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024120 16. 7. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. KOSTAX spol. s r.o.
„Rozšíření licence antivirového řešení pro 251 137 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002021 21. 5. 2021 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Philips Česká republika s.r.o.
Kardioangiografický přístroj pro katetrizační 16 330 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-008234 4. 8. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. LaparoTech Instruments s.r.o.
Plasmová koagulace 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-017989 21. 12. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. ÚJV Řež, a. s.
Dodávky radiofarmaka 18F-FDG pro PET/CT pracoviště 20 037 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-011092 24. 7. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Kardio - Line spol. s r.o.
Lokální kryoterapie 210 995 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-012173 14. 6. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. ANALYZÁTOR MATEŘSKÉHO MLÉKA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-003632 29. 6. 2018 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dräger Medical s.r.o.
Přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou 2 781 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 367946 26. 9. 2013 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací
Předběžné oznámení Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací bude nabídnut včetně předloženého návrhu servistní smlouvy na dobu 5 let, která bude zahrnovat veškeré provozní náklady dodaného přístroje.
 401235 5. 11. 2014 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Úklidové práce v pavilonech Nemocnice České
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění pravidelného úklidu v objektech Nemocnice České Budějovice, a.s. po dobu čtyř let.
 Z2020-036578 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Jihočeská masna s.r.o.
Dodávka potravin - uzeniny 2 527 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na průběžné dodávky potravin - uzenin s více účastníky zadávacího řízení pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
 P19V00000314 9. 12. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky validovaných diagnostik, spotřebního odhad.cena 0 Kč
 P20V00000044 27. 5. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávky radiofarmaka 18F-FDG pro PET/CT pracoviště odhad.cena 0 Kč
 P17V00000043 28. 4. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
Rehabilitační lehátk el. polohovatelná 168 525 Kč
 P19V00000194 8. 8. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici 45 900 000 Kč
 P19V00000298 12. 12. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. O2 Czech Republic a.s.
Rozšíření stávající telefonní ústředny 1 720 000 Kč
 637894 6. 5. 2016 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Technologie k detekci sentinelových uzlin 1 920 000 Kč
Předběžné oznámení
 P17V00000002 25. 1. 2017 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka toaletních papírů a papírových ručníků ZZ odhad.cena 0 Kč
 404392 5. 6. 2015 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Philips Česká republika s.r.o.
Modernizace a obnova přístrojového vybavení 43 560 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 505572 10. 6. 2015 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. GETINGE Czech Republic s.r.o.
Modernizace a obnova přístrojového vybavení 1 705 813 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 528194 19. 4. 2016 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 505567 14. 4. 2015 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Modernizace a obnova přístrojového vybavení odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 Z2019-006177 6. 5. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé 565 086 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 195 828 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy