Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:26095181

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:26095181'

Nalezené veřejné zakázky 86 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00006885 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Videoendoskopická sestava - pořízení 1ks 999 068 Kč
  P14V00006889 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. S-medics, s.r.o., Ke Klimentce 2447/6, 150 00 Praha 5
Monitor životních funkcí - pořízení 4ks (podepsáno 986 759 Kč
  P14V00006887 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Stargen EU
Vysokofrekvenční koagulační přístroj - pořízení 932 565 Kč
  P14V00006667 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Zajištění stravovacích služeb pro pacienty, odhad.cena 0 Kč
  211000 23.09.2014 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s
Neznámý
  Z2022-021358 10.06.2022 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Snížení energetické náročnosti a modernizace odhad.cena 38 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zemního plynu včetně bezúplatné instalace a provozování odpařovací stanice a zásobníku zkapalněného zemního plynu (LNG).
  P14V00006641 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
VZ - JŘbU Vybavení lékařskou technologií mimo 795 549 Kč
  P14V00006591 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Dětské - oprava střešní krytiny a výměna krovu 822 832 Kč
  Z2022-048567 29.11.2022 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ERDING, a.s.
Snížení energetické náročnosti a modernizace 27 758 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace parního plynového vyvíječe, rozvodů páry, vnitřní plynovodu, modernizace výměníkové stanice, instalace systému VZT, měření a regulace, instalace výtahu (náhradou za původní), výměna okenních konstrukcí a související stavební úpravy prostoru prádelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy).
  P16V00004219 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ZNAKON, a.s.
Komunikace areálu Nemocnice Strakonice, a.s. – 5 688 305 Kč
  P15V00004586 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. JP1 s.r.o.
Údržba venkovních prostor Nemocnice Strakonice, 921 076 Kč
  Z2018-013389 03.09.2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. AutoCont CZ a.s.
Dodávka IT infrastruktury pro Nemocnici 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-039515 20.02.2019 18.12.2018 Nemocnice Strakonice, a.s. UNIS COMPUTERS, a.s.
Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici 6 986 418 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, aktivních prvků, kabeláže a software pro management sítě a do ní přistupujících zařízení včetně příslušenství.
  P14V00006643 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ALFAMEDIC s.r.o.
VZ - JŘbU Vybavení lékařskou technologií mimo 895 579 Kč
  P18V00004797 12.06.2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. B. Braun Medical s.r.o.
Elektronizace agend v oblasti plánování 2 452 042 Kč
  Z2019-022233 04.10.2019 05.08.2019 Nemocnice Strakonice, a.s. Z TECHNIK s.r.o.
Obnova endoskopického vybavení Nemocnice 8 442 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku endoskopického vybavení pro Nemocnici Strakonice, a.s., a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávacích podmínek.
  P16V00006415 13.07.2016 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
Vstupní objekt do areálu Nemocnice Strakonice, 1 571 232 Kč
  P17V00004770 07.07.2017 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Ing. Jiří Hájek
Údržba venkovních prostor Nemocnice Strakonice, 1 430 915 Kč
  P15V00001161 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Obnova a upgrade endoskopického vybavení - 1 399 000 Kč
  P16V00009606 01.11.2016 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Ing. Jiří Hájek
Údržba výsadby areálu Nemocnice Strakonice, a.s. 1 231 572 Kč
  P14V00007691 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. STA, projektový ateliér, v.o.s.
Úprava komunikací areálu Nemocnice Strakonice, 500 000 Kč
  P14V00007544 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Rekonstrukce střechy - pavilon Ambulance 795 834 Kč
  367283 07.07.2014 neuvedena Nemocnice Strakonice a.s. Zajištění stravovacích služeb pro pacienty, odhad.cena 48 000 000 Kč
Neznámý Předmětem zadávacího řízení je zajištění stravovacích služeb pro závodní stravování, dietní stravu a běžné stravování ve stravovacím provozu zadavatele v následujícím rozsahu:;- příprava a porcování celodenní stravy pro pacienty a expedice na jednotlivá oddělení dle požadavků zadavatele (včetně diet),;- příprava stravy pro zaměstnance a její výdej v závodní jídelně, event. distribuce stravy na určená odd.,;- komplexní zajištění zásobování pro provoz stravovacího zařízení,;- zajištění vlastního tabletového systému pro potřebu rozvozu stravy a jejího uchování v předepsaném tepelném režimu,;- zajištění provozu bufetu v prostorách stravovacího provozu,;- zajištění prací spojených s provozem, úklidem a běžnou údržbou stravovacího provozu a zařízení,;- využívání informačního systému nemocnice pro dietní systém, objednávkový systém pro zaměstnance případně jiné činnosti zadavatele.;Nemocnice...
  511385 17.12.2015 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Úklidové služby pro Nemocnici Strakonice a.s. odhad.cena 36 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění úklidových služeb vnitřních prostor nemocnice Strakonice a.s.
  Z2020-024829 05.02.2021 21.08.2020 NEMOCNICE STRAKONICE, a. s. Firstpower a.s.
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních 9 952 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru strojovny bude na místě původního DA osazen jeden nový motorgenerátor s elektrickým záložním výkonem 900 kVA / 720 kW.
  P16V00004212 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Hemodialyzační přístroj – pořízení 811 800 Kč
  P14V00007636 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dodávky infuzních roztoků pro Jihočeské nemocnice odhad.cena 0 Kč
  P14V00006577 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Carl Zeiss spol. s r.o.
Operační mikroskop pro oftalmologii (digitálně 1 590 000 Kč
  367071 18.09.2013 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu 795 549 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. V rámci tohoto řízení požadoval zadavatel přemístění angiografie, včetně následné montáže, když podrobnější vymezení plnění bylo uvedeno v technické specifikaci.
  P16V00004216 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ALDAST, spol. s r.o.
Bourání objektu k bydlení č.p. 358 na p.č. st. 454 1 796 003 Kč
  Z2021-000398 06.01.2021 neuvedena NEMOCNICE STRAKONICE, a. s. Metrostav a.s
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních 16 932 572 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího pavilonu v souvislosti s úpravou VZT zařízení a související stavební práce pro operační sály A, B, C a D včetně stropního upevnění stativů.
  P14V00007545 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Jiří Souček s.r.o.
Nákup sanitního vozidla (podepsáno 19.12.2012) 632 400 Kč
  369283 09.10.2013 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 44 ks zdravotnického nerez nábytku nového (nikoliv demo nebo repasované), a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
  Z2018-032782 25.09.2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P14V00006892 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. KovoS Czech s.r.o., Bořetín 80,394 70 Kamenice nad Lipou
Dodávka a instalace rehabilitačních van (podepsáno 537 138 Kč
  Z2018-019302 17.09.2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. B. Braun Medical s.r.o.
Elektronizace agend v oblasti plánování 2 452 042 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2022-029815 29.07.2022 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Snížení energetické náročnosti a modernizace odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zemního plynu včetně bezúplatné instalace a provozování odpařovací stanice a zásobníku zkapalněného zemního plynu (LNG).
  P14V00006893 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. MORAMEDICA SE
Porodní postel - pořízení 2ks (podepsáno 639 600 Kč
  P14V00007632 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dodávky inkontinenčních pomůcek a dětských plen odhad.cena 0 Kč
  P14V00007495 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ALDAST, spol. s r.o.
Stavební úpravy 1.NP objektu č.parc. st. 419 pro 5 970 814 Kč
  P14V00006631 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Synthes, s.r.o.
+1 dodavatel
Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu - 4 4 522 592 Kč
  Z2017-021779 03.04.2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Electric Medical Service, s.r.o.
EDOMED a.s.
+4 další dodavatelé
Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice 89 741 848 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-023774 10.10.2022 neuvedena Nemocnice Strakonice a.s. React EU Modernizace Nemocnice Strakonice as odhad.cena 4 999 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks hmotnostního spektrometru v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, která bude tvořit následně přílohu č. 1 kupní smlouvy.
  P15V00007596 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zpracování PD pro výběr zhotovitele_Rekonstrukce a 598 000 Kč
  P15V00001177 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Systém přímé vizualizace žlučových cest - pořízení 959 800 Kč
  Z2022-015402 14.11.2022 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Z TECHNIK s.r.o.
AURA Medical s.r.o.
+2 další dodavatelé
React EU Modernizace Nemocnice Strakonice as 166 755 720 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku zdravotnického vybavení rozsahu dle technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, která bude tvořit následně přílohu č. 1 kupní smlouvy.
  P15V00003236 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ELSTAV Strakonice v.o.s.
Stavební úpravy objektu NORD – HDS - 606 622 Kč
  367416 23.09.2013 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu 519 666 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. V rámci tohoto řízení požaduje zadavatel dodávku 9 ks světel a svítidel, když podrobnější vymezení plnění je uvedeno v technické specifikaci.
  P14V00006586 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice 19 700 647 Kč
  105237 19.07.2012 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice 19 700 647 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a.s. – Etapa 2.“, a to podle projektové dokumentace zhotovené STA, projektový ateliér, v.o.s. se sídlem Strakonice, Havlíčkova 247, PSČ 386 01 (IČ 260 61 252), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je též zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.