Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:26316919

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:26316919'

Nalezené veřejné zakázky 196 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  357166 14.06.2013 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na pec pro nízkotlakou cementaci
Předběžné oznámení Dodávka vakuové pece umožňující provádění nízkotlaké cementace včetně následného kalení. Pec musí umožňovat ohřev v ochranné atmosféře, ve vakuu i při parciálním tlaku. Ochlazování vsázky během kalení musí být prováděno v olejové lázni, která musí být vybavena předehřevem oleje do teploty min 60 st. C. Součástí dodávky je rovněž montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, vypracování technologické dispozice pracoviště a zhotovení výkresové dokumentace skutečného stavu po instalaci.
  Z2017-026533 18.12.2017 02.11.2017 COMTES FHT a.s. IDIADA a.s.
Výběrové řízení na konstrukční a výpočtový 4 488 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka a instalace konstrukčního a výpočtového software, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.
  483891 21.03.2014 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na dodávku válců 1 698 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka válců. Zboží bylo uvedeno v technické specifikaci, která tvořila nedílnou součást zadávací dokumnetace.
  P13V00000016 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na pořízení mobilního odhad.cena 0 Kč
  P20V00013863 05.06.2020 neuvedena COMTES FHT a.s. B - CREDIT s.r.o.
Kancelářský nábytek na vybavení budovy Korozní a 699 000 Kč
  P12V00000001 neuvedena COMTES FHT a.s. Axes Computers s.r.o.
Výběrové řízení na uživatelská PC a periferie 274 108 Kč
  372233 07.11.2013 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na dodavatele elektrické energie
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie je realizace dodávek silové energie na období od 1.1.2014 do 31.12.2014 s převzetím závazku odebrat silovou elekřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č.541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s ektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
  P15V00000018 neuvedena COMTES FHT a.s. INOVA Praha s.r.o.
Výběrové řízení na dodávku kontroleru 950 000 Kč
  P15V00000007 07.04.2020 neuvedena COMTES FHT a.s. TMV SS spol. s r.o.
Výběrové řízení na dodávku termografické kamery 2 456 874 Kč
  60064967 25.11.2011 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na dodavatele přípravny 2 416 541 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 1x Automatická/manuální rozbrušovací pila s příslušenstvím 1x Automatická precizní rozbrušovací pila s příslušenstvím 1x Metalografický hydraulický lis s příslušenstvím 1x Automatická metalografická bruska/leštička s příslušenstvím 1x Programovatelná automatická elektrolytická leštička s příslušenstvím 1x Set pro nedestruktivní metalografii (pro přípravu vzorků mimo laboratoř) s příslušenstvím 1x Zařízení pro vakuové zalévání vzorků
  P13V00000010 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na: - Část 1 – Nákup kancelářského odhad.cena 0 Kč
  P19V00002834 06.02.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.
3D tiskárna na kovy technologií SLM (Selective 1 894 990 Kč
  P20V00030418 25.01.2021 neuvedena COMTES FHT a.s. AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Systém dodávání argonového plynu do 3D tiskáren 625 800 Kč
  P20V00007079 23.03.2020 neuvedena COMTES FHT a.s. Vybavení experimentálního pracoviště pro vývoj odhad.cena 0 Kč
  P15V00000014 neuvedena COMTES FHT a.s. JEOL (EUROPE)SAS-organizační složka
Výběrové řízení na dodávku a instalaci zařízení 0 Kč
  P15V00000015 neuvedena COMTES FHT a.s. DISCOMP s.r.o.
Výběrové řízení na dodávku systému pro zálohování 798 000 Kč
  Z2019-016945 30.07.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. DCI Czech a.s.
Výstavba areálu pro Výzkum ušlechtilých ocelí s 58 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-001781 11.02.2020 neuvedena COMTES FHT a.s. Petr Bílek WIKUS
Výběrové řízení na dodávku pilových pásů 120 494 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka pilových pásů dle rámcové dohody.
  P13V00000020 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na uživatelská PC, periferie a odhad.cena 0 Kč
  P14V00000005 neuvedena COMTES FHT a.s. ARTEO CZ s.r.o.
Výběrové řízení na realizaci expozic na veletrzích 979 000 Kč
  P12V00000003 neuvedena COMTES FHT a.s. C. SYSTEM CZ a.s.
Výběrové řízení na aktivní síťové prvky 711 320 Kč
  P17V00000002 neuvedena COMTES FHT a.s. MCAE Systems, s.r.o.
Výběrové řízení pro měření deformace zkušebních 2 010 100 Kč
  Z2019-001526 15.01.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. 1) ISCAR, spol. s.r.o.
Výběrové řízení na nákup řezných destiček a 978 276 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P13V00000024 neuvedena COMTES FHT a.s. TS Plzeň a.s.
Výběrové řízení na dodávku nástrojů pro 988 100 Kč
  Z2021-001552 14.01.2021 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Technická podpora licencí SIMULIA Extended 741 779 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Technická podpora stávajících licencí SIMULIA Extended portfolio ABAQUS (FEM) na období 1.1.-31.12.2021
  P21V00002986 05.02.2021 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Technická podpora licencí ABAQUS - Konstrukční a 30 343 Kč
  354313 20.05.2013 neuvedena COMTES FHT a.s. Jednací řízení bez uveřejnění - dodávka montážního 202 412 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka montážního světlíku o velikosti 4,2m x 5,2 m
  P14V00000004 neuvedena COMTES FHT a.s. KOMPASS Czech Republic s.r.o.
Výběrové řízení na průzkum trhu 580 000 Kč
  Z2020-006493 19.02.2020 neuvedena COMTES FHT a.s. Struers GmbH, organizační složka
Výběrové řízení na dodávku brusných papírů 490 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka brusných papírů dle technických parametrů uvedených v příloze zadávací dokumentace č. 4 „Technická specifikace“.
  P14V00000006 neuvedena COMTES FHT a.s. LabControl s.r.o.
Modernizace stroje Mayes 539 500 Kč
  354956 24.05.2013 neuvedena COMTES FHT a.s. INEL - Market, s.r.o.
VŘ na nákup:kancelářského hardwaru a 119 890 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000873 21.01.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na dodávku IT techniky 2019/1 odhad.cena 0 Kč
  P19V00030861 23.10.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. Podpora licencí SIMULIA na rok 2019 odhad.cena 0 Kč
  Z2022-012997 13.05.2022 neuvedena COMTES FHT a.s. Větrný třídič pro separaci prášků odhad.cena 6 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen technickou specifikací předmětu zakázky (Tech. podm. dle § 89 ZZVZ), která tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, a závazným vzorem kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace).Předmětem plnění VZ na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu (vč. testovacího provozu) větrného třídiče - zařízení v kompaktním stolním provedení pro separaci různých frakcí kovových prášků v interní atmosféře v počtu 1 ks.
  P13V00000011 neuvedena COMTES FHT a.s. VŘ na: Část 1: Nákup kancelářského hardwaru a odhad.cena 0 Kč
  P14V00000011 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na dodávku tavicího kelímku odhad.cena 0 Kč
  Z2020-003611 23.04.2020 neuvedena COMTES FHT a.s. Struers GmbH, organizační složka
ISCAR ČR s.r.o.
Zavedení dynamického nákupního systému (DNS) Díly odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-001155 21.05.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  522647 18.09.2015 neuvedena COMTES FHT a.s. DMG MORI SEIKI Czech s.r.o.
Výběrové řízení na dodávku CNC 5-osé vertikální 4 911 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008013 05.03.2021 neuvedena COMTES FHT a.s. STROJÍRNY POLDI, a.s.
Dodávka pracovních válců pro válcování za tepla 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 3.1 Předmětem zakázky je dodávka 2 ks pracovních válců pro válcování za tepla v uspořádání DUO dle Technické specifikace a výkresů.
  P19V00014307 22.05.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. IGITUR,spol. s r.o.
Výběrové řízení na dodávku teplotní komory pro 1 080 000 Kč
  349871 03.04.2013 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na dodávku software DEFORM 126 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka software DEFORM
  Z2019-027888 12.08.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. MCAE Systems, s.r.o.
Dodávka zařízení pro přesné měření rozměrů ve 3D 149 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P15V00000001 neuvedena COMTES FHT a.s. BAS Rudice spol. s r.o.
Výběrové řízení na dodávku přenosného ED-XRF 696 500 Kč
  P13V00000001 neuvedena COMTES FHT a.s. Dodávka betonů v zakládání včetně výkopových prací odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na dodávku update odhad.cena 0 Kč
  60063722 20.12.2011 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na válcovací stolici kvarto s 89 615 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka válcovací stolice kvarto s příslušenstvím určenou pro laboratorní válcování bloků, plošin a svitků nízko a střednělegovaných vysokopevnostních ocelí za tepla i studena s možností válcování ocelových profilů.
  Z2019-014065 29.04.2019 neuvedena COMTES FHT a.s. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.
3D tiskárna na kovy technologií SLM (Selective 1 894 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  60063724 20.12.2011 neuvedena COMTES FHT a.s. Výběrové řízení na univerzální tvářecí stroj s 38 975 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Univerzální tvářecí stroj s příslušenstvím
  P12V00000002 neuvedena COMTES FHT a.s. VF Trading, s.r.o.
Výběrové řízení na kancelářský nábytek 794 266 Kč