Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:27530981

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:27530981'

Nalezené veřejné zakázky 6 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  484558 31.03.2014 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. 2 010 558 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových, dosud nepoužitých izolátorů pro aseptickou manipulaci s cytostatiky (podtlakových laminárních boxů s laminárním prouděním)
  370136 18.10.2013 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s.
Neznámý
  P13V00007284 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Dodávka podtlakových izolátorů odhad.cena 0 Kč
  368197 04.11.2013 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Dodávka podtlakových izolátorů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových, dosud nepoužitých, izolátorů třídy čistoty A pro aseptickou manipulaci s cytostatiky.
  211950 03.09.2012 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Medicinální a technické plyny 11 070 447 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží – specializovaného zdravotnického zboží (lékařských - medicinálních a technických - plynů) specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jako součást dodávek medicinálních a technických plynů zadavatel požaduje pronájem zásobníků v areálu nemocnic, za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
  60058904 25.11.2011 neuvedena Královéhradecká lékárna a.s. Uzavření rámcové smlouvy - dodávky infuzních 145 188 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specializovaného materiálu - infuzních roztoků, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účelem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy o dodávkách podle § 89 zákona o veřejných zakázkách, jejímž předmětem budou dodávky jmenovaného zdravotnického materiálu.