Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:27744485

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:27744485'

Nalezené veřejné zakázky 46 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  377387 23.12.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba internetových stránek II.
Neznámý Kompletní vytvoření, implementaci, otestování a uvedení do rutinního provozu systému pro vytváření a správu webových stránek pro Centrálu cestovního ruchu a turistický informační portál (www.vychodni-morava.cz) v rozsahu funkcionality vymezené zadávací dokumentací.
  P13V00000009 12.06.2019 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
MOTÝL MEDIA s.r.o.
Zajištění kampaní a propagačních tiskovin pro 4 797 211 Kč
  P13V00000016 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba speciální produktové nabídky odhad.cena 0 Kč
  208628 02.03.2012 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Zajištění tisku produktových listů, webové 5 263 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  498570 03.10.2014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. VMZ-VZ/2014/N/03 Zajištění marketingové kampaně na odhad.cena 1 515 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v období prosinec 2014 - červen 2015, jejímž cílem je představit Východní Moravu jako destinaci vhodnou pro zdravý životní styl. Předpokládaný počet kampaní: 1 celková mediální kampaň Východní Moravy rozdělena na zima 2014/2015 a léto 2015. Podrobný popis předmětu zakázky na profilu zadavatele, tj. na stránkách https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/centrala-cestovniho ruchu-vychodni-moravy-o-p-s_948/
  497197 15.04.2015 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. LOCOMOTION, spol. s r.o.
Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu 11 527 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000001 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. PCR-VZ/2014/P/01 Tvorba speciální produktové odhad.cena 0 Kč
  485040 07.04.2014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů a 7 218 069 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tvorba a tisk propagačních materiálů Východní Moravy a návrh, nákup mediálního prostoru, výroba a kompletní zajištění realizace kampaně Východní Moravy v České republice včetně realizace IC Tour.
  P13V00000012 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. PCR-VZ/2013/3/03 Tvorba speciální produktové odhad.cena 0 Kč
  347078 04.03.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
Neznámý
  104271 29.12.2011 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
MOTÝL MEDIA s.r.o.
Zajištění kampaní a propagačních tiskovin pro 4 797 211 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P13V00000014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských a odhad.cena 0 Kč
  370644 13.12.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
MOTÝL MEDIA s.r.o.
DCR-VZ/2013/N/01 Zajištění tvorby a tisku 7 218 069 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  373568 18.11.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba internetových stránek, tvorba produktů, 788 799 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění tvorby 8 produktů (produktových nabídek) - součástí přípravy jednotlivých produktů je vytvoření návrhu produktu, jeho grafické zpracování, zpracování textu, zalomení, jazyková korektura. Pokud bude produkt určen pro zahraniční cílové trhy, pak včetně překladu a jazykové korektury rodilým mluvčím v jazyce německém, polském a italském. A dále zajištění marketingové kampaně Východní Moravy k distribuci produktové nabídky. Marketingová kampaň bude obsahovat kreativní řešení návrhu kampaně, na základě toho příprava nezbytných podkladů - podoba inzerce v tištěných mediích, výroba spotů pro rádia, newslettery, mailingy a další formy navržených výstupů, včetně nákupu mediálního prostoru.
  488791 30.09.2014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. VMZ-VZ/2014/N/02 Zajištění marketingové kampaně na odhad.cena 1 515 700 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v období listopad 2014 - červen 2015, jejímž cílem je představit Východní Moravy jako destinaci vhodnou pro zdravý životní styl. Předpokládaný počet kampaní: 1 celková mediální kampaň Východní Moravy rozdělena na zima 2014/2015 a léto 2015.;Podrobný popis předmětu zakázky na profilu zadavatele, tj.na stránkách https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/centrala-cestovniho-ruchu-vychodni-moravy-o-p-s_948/
  P14V00000006 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění marketingové kampaně na období let odhad.cena 0 Kč
  P14V00000004 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění propagace potenciálu Východní Moravy v odhad.cena 0 Kč
  P13V00000011 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Fam, press tripy a prezentace Východní Moravy v odhad.cena 0 Kč
  227375 09.04.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Zajištění kampaní a propagačních tiskovin pro 3 115 675 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  215878 04.03.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
Neznámý
  482484 03.03.2014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba speciální produktové nabídky 1 986 299 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě a nabídce cestovního ruchu na území Východní Moravy (Zlínského kraje) a prosazení této destinace na zahraničních trzích. konkrétně jde o zvýšení tvorby turistických produktů a tím rozvinutí systému cíleného marketingu.
  225669 25.07.2012 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských a
Neznámý Předmětem zakázky bylo zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských a zahraničních veletrzích v roce 2013. Veřejná zakázka byla rozdělena do tří částí.
  241970 28.12.2012 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Veletrhy Brno, a.s.
Zajištění účasti Východní Moravy na zahraničních 549 299 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00000010 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Tvorba speciální produktové nabídky 788 000 Kč
  P13V00000008 30.05.2019 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Zajištění kampaní a propagačních tiskovin pro 3 115 675 Kč
  234194 09.10.2012 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východního Moravy, o.p.s. IOP-VZ/2012/N/01 Zajištění tisku produktových 6 719 544 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění grafického návrhu a tisku produktových listů, zajištění webové prezentace - produktového webu, zajištění mediálního komunikačního mixu pro zdrojové trhy v Itálii, Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko.
  478750 16.01.2014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba speciální produktové nabídky
Neznámý Předmětem zakázky "Tvorba speciální produktové nabídky." je výběr dodavatele, který zajistí komplexní tvorbu a tisk propagačních materiálů s produktovou nabídkou Východní Moravy pro zdrojové trhy Itálie, Polsko, Slovensko, Německo a Rakousko a bude ke každé produktové nabídce pro konkrétní zdrojový trh (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Itálie) vytvořen a kompletně realizován marketingový komunikační mix (MKM) a jeho zdůvodnění. Marketingový mix bude nastaven pro B2B a B2C.
  P13V00000015 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. KMW-VZ/2013/P/03 - Tvorba internetových stránek odhad.cena 0 Kč
  377389 23.12.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba internetových stránek, tvorba produktů,
Neznámý Část B - Zadavatel požaduje dodání 48 tematických fotografií, které budou použity v nové grafické podobě inovovaného portálu Východní Moravy a budou jedním z výrazných prvků jeho grafiky.
  234199 09.10.2012 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských 1 198 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00000003 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských a odhad.cena 0 Kč
  376316 23.05.2014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. VMZ-VZ/2014/N/01 Zajištění marketingové kampaně na odhad.cena 1 694 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v období duben/květen 2014 - červen 2015, jejímž cílem je představit Východní Moravu jako destinaci vhodnou pro zdravý životní styl. Předpokládaný počet kampaní: 1 celková mediální kampaň Východní Moravy rozdělena na léto 2014, zima 2014/2015 a léto 2015.;Podrobný popis předmětu zakázky na profilu zadavatele, tj. na stránkách https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/centrala-cestovniho-ruchu-vychodni-moravy-o-p-s_948/
  404904 23.12.2014 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění marketingové kampaně na období let 1 271 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v období prosinec 2014 – červen 2015, jejímž cílem je představit Východní Moravu jako destinaci vhodnou pro zdravý životní styl. Předpokládaný počet kampaní: 1 celková mediální kampaň Východní Moravy rozdělena na zima 2014/2015 a léto 2015.
  371005 24.10.2013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba internetových stránek, tvorba produktů,
Neznámý část C – kompletní vytvoření, implementace, otestování a uvedení do rutinního provozu systému pro vytváření a správu webových stránek pro Centrálu cestovního ruchu a turistický informační portál (www.vychodni-morava.cz) v rozsahu funkcionality vymezené zadávací dokumentací.
  P13V00000005 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Propagace jubilejních cyrilometodějských oslav odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. PCR-VZ/2014/3/01 Fam, press tripy a prezentace odhad.cena 0 Kč
  P14V00000008 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. LOCOMOTION, spol. s r.o.
Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu 11 527 000 Kč
  216093 07.05.2012 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. DCR-VZ/2011/N/02 Zajištění kampaní a propagačních 4 797 211 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění kampaně - zpracování návrhu komunikačního mixu na období jaro 2012 - jaro 2013 a zpracování propagačních tiskovin na podporu domácího cestovního ruchu na Východní Moravě.
  P13V00000006 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Veletrhy Brno, a.s.
Zajištění účasti Východní Moravy na zahraničních 549 299 Kč
  P14V00000005 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zmapování současného stavu směrově značených tras odhad.cena 0 Kč
  P13V00000013 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba internetových stránek, tvorba produktů, odhad.cena 0 Kč
  P14V00000007 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Zajištění marketingové kampaně na období let 1 271 960 Kč
  P14V00000003 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zajištění marketingové kampaně na období let odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Tvorba speciální produktové nabídky odhad.cena 0 Kč
  P13V00000007 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Fam, presstripy a prezentace Východní Moravy v odhad.cena 0 Kč
  508643 01.06.2015 neuvedena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Astron studio CZ
Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu 2 249 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení