Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:28196678

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:28196678'

Nalezené veřejné zakázky 804 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00144231 10.08.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV České Budějovice - Zateplení střechy rotundy odhad.cena 0 Kč
  P16V00111237 neuvedena ČD Cargo, a.s. Likvidace dlouhodobě zbytných pojízdných, ale odhad.cena 0 Kč
  P17V00118409 20.01.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky řeziva pro zajištění oprav ŽKV v rámci odhad.cena 0 Kč
  P19V00152146 19.02.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky ložisek dvojkolí nákladních vozů odhad.cena 0 Kč
  P16V00110833 neuvedena ČD Cargo, a.s. Rekonstrukce střechy haly oprav OKV Jihlava odhad.cena 0 Kč
  P16V00114128 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky dveří kompletních pro nákladní vozy ř. Eas odhad.cena 0 Kč
  P15V00106411 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky barev a nátěrových hmot odhad.cena 0 Kč
  P18V00135016 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Kontrola a měření zdrojů znečišťování ovzduší odhad.cena 0 Kč
  P18V00148073 07.11.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. ČD Cargo, a.s., realizace kamerových systémů odhad.cena 0 Kč
  P16V00110364 neuvedena ČD Cargo, a.s. "Pojištění vybraných hnacích drážních vozidel" odhad.cena 0 Kč
  P19V00155859 30.04.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV Ústí nad Labem – rekonstrukce montážních odhad.cena 0 Kč
  P14V00101390 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka kol celistvých typ 920-560 R7T odhad.cena 0 Kč
  60065698 19.11.2013 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky špalíků brzdových
Neznámý Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky špalíků brzdových v období 36 měsíců
  P16V00109283 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Monitoring pitných a odpadních vod odhad.cena 0 Kč
  P20V00171448 25.05.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky a opravy dvojkolí pro lokomotivy Siemens odhad.cena 0 Kč
  60064028 19.06.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky oprav trakčních motorů typ 6 AL 4846 zT IM 8 190 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Opravy trakčních motorů typ 6 AL 4846 zT IM 1109 určených pro pohon hnacích kolejových vozidel.
  P18V00137072 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Likvidace dlouhodobě zbytných pojízdných, ale odhad.cena 0 Kč
  P19V00151532 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky křemičitého písku pro trakční účely odhad.cena 0 Kč
  230200 31.08.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Modernizace 50 železničních nákladních vozů řady 33 975 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o provedení modernizace 50 kusů nákladních železničních vozů řady Zaes 51. konstrukční skupiny spočívající v úpravách armatury, vytápění a tepelné izolace kotle vozu a revizní opravy vozu.
  Z2018-011373 19.11.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. CZ LOKO, a.s.
Provedení modernizace 50 lokomotiv řady 742 2 087 619 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00197700 02.07.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV České Budějovice, opravna nákladních vozů – odhad.cena 0 Kč
  P21V00198750 22.07.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení modernizace vybraných hnacích vozidel odhad.cena 0 Kč
  P21V00198576 20.07.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky baterií, žárovek a zářivek odhad.cena 0 Kč
  Z2018-017469 31.05.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00166454 25.05.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky sorpčních materiálů odhad.cena 0 Kč
  P14V00100317 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení revizních oprav 300 vozů řady Eas 53. odhad.cena 0 Kč
  483297 13.03.2014 neuvedena ČD Cargo, a.s. DISC - modul Prognózy
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o jednu ze zakázek v rámci projektu „Upgrade informačních systémů ČD Cargo, a.s. ve vazbě na TSI-TAF“. TSI-TAF jsou technické specifikace pro interoperabilitu subsystémů telematických aplikací v žel. nákladní dopravě. Cílem zakázky je rozšířit již existující informační systém DISC (Dispečerský informační systém) o modul Prognózy, který bude využívat data od provozovatele infrastruktury (SŽDC) pro účely prognózování vývoje dopravy v krátkodobém horizontu a tyto údaje dále předávat dalším provozním systémům.
  P17V00122871 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky 300 ks náprav typu BA002 odhad.cena 0 Kč
  P18V00133913 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky nových interoperabilních elektrických a odhad.cena 0 Kč
  P17V00124711 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení revizních oprav 600 vozů řady Res 51 sk. odhad.cena 0 Kč
  P16V00115840 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Pronájem vozů řady Tadgnss v majetku ČD Cargo, odhad.cena 0 Kč
  P14V00100702 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Zajištění oprav trakčních motorů typ TE 005 E odhad.cena 0 Kč
  P19V00155853 26.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Modernizace evidence skladování a opatření k odhad.cena 0 Kč
  P19V00152420 12.04.2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy dvojkolí pro HDV odhad.cena 0 Kč
  478974 02.05.2014 neuvedena ČD Cargo, a.s. pojištění odpovědnosti dopravce za újmu způsobenou 42 733 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb-pojištění odpovědnosti dopravce ČD Cargo, a.s. za újmu způsobenou jinému v souvislosti s provozem drážní dopravy na celostátních a regionálních drahách.
  P18V00140767 31.05.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do odhad.cena 0 Kč
  P17V00125525 10.07.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Oprava - Dynamo trakční TD 802 a TD 805 odhad.cena 0 Kč
  60066917 12.04.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky elektřiny ve stacionárních odběrných 20 280 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny pro stacionární odběrná místa ČD Cargo, a.s. na hladině NN na období od 1.1.2011 do 31.12.2011 s převzetím závazku odebírat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylku dodavatelem.
  60062426 27.01.2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy dvojkolí hnacích kolejových vozidel typů 16 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou opravy dvojkolí hnacích kolejových vozidel typů 2/DV, Lo000337, Lo79407 a Lo120445 pro období 12 měsíců.
  P18V00137046 23.03.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dosazení klimatizací na stanoviště strojvedoucího odhad.cena 0 Kč
  P17V00122673 12.05.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy tlumivek HDV odhad.cena 0 Kč
  Z2021-020797 11.06.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
  P19V00164025 09.10.2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. OKV Břeclav – Rekonstrukce provozní budovy ONV odhad.cena 0 Kč
  P18V00133913 19.01.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky nových interoperabilních elektrických a odhad.cena 0 Kč
  P16V00114978 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy trakčních motorů TE 005 E 0 36-810138 + TE odhad.cena 0 Kč
  P13V00010245 neuvedena ČD Cargo, a.s. Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
Zajištění revizních oprav NV ř. Falls 11 257 000 000 Kč
  P17V00118409 20.01.2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky řeziva pro zajištění oprav ŽKV v rámci odhad.cena 0 Kč
  P21V00201149 30.08.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. PJ Česká Třebová - Hydraulický kolový nakladač odhad.cena 0 Kč
  P21V00195719 04.06.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV Ústí nad Labem _rekonstrukce dvou souprav odhad.cena 0 Kč
  P18V00137054 23.03.2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky 400 ks dvojkolí kompletních, typ 920-560 s odhad.cena 0 Kč