Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:48199931

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:48199931'

Nalezené veřejné zakázky 19 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  225317 20. 7. 2012 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Neznámý
  239766 22. 2. 2013 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně
Neznámý Zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního stlačeného kyslíku - léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů, ve kterým bude distribuován.
  71000025 4. 2. 2013 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Neznámý
  357740 20. 6. 2013 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Nákup defibrilátorů - 5ks 2 053 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup defibrilátorů - 5ks
  Z2020-035495 12. 10. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Jan Loskot
Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let B Tábor, 13 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. V rámci veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem. Servisní práce budou prováděny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a přílohách zadávací dokumentace.
  226575 22. 11. 2012 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Dodávky medicinální kyslíku plynného včetně
Neznámý Zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního stlačeného kyslíku – léčivého pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů, ve kterých bude distribuován.
  Z2016-002087 31. 10. 2016 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Servis a údržba vozidel ZZS Jihočeského kraje
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je servis a údržba vozidel ZZS Jihočeského kraje.
  496435 18. 12. 2014 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS Jčk
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy (na 3 roky od podpisu smlouvy) na dodávky ochranných osobních pracovních prostředků (OOPP) pro pracovníky ZZS JČK. Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
  Z2021-020135 7. 6. 2021 8. 7. 2021 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje IT Technologie odhad.cena 2 530 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace počítačového hardwaru, softwaru, síťových prvků a tabletů pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje.
  102274 12. 11. 2012 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JČK v období 54 530 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky 22 ks sanitních automobilů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  223137 10. 7. 2012 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Neznámý
  478658 15. 1. 2014 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Pagerový systém ZZS Jihočeského kraje 2 049 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení pagingového systému pro ZZS Jčk. Cílem je zajistit další paralelní cestu předávání výzev výjezdovým skupinám ZZS Jčk. Pagery budou sloužit jako svolávací systém zdravotnických pracovníků při mimořádných událostech a krizových stavech. Zřízením pagingového systému bude zvýšena spolehlivost předání tísňové výzvy z KZOS určené výjezdové skupině a zrychlena její reakce na příjem tísňové výzvy.
  345347 12. 2. 2013 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Nákup vozidla RV - 3 ks pro ZZS JČK
Neznámý Nákup vozidla RV - 3 ks pro ZZS JČK
  Z2018-005602 23. 7. 2018 26. 3. 2018 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje AUTO JM – Jan Mistr
Autoservis Čížek s.r.o.
+3 další dodavatelé
Servis vozidel ZZS JčK na dobu 2 let 16 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace. V jednotlivých částech veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda vždy s jedním vybraným dodavatelem Jednotlivé Rámcové dohody budou uzavřeny na jednotlivá stanoviště v rámci Jihočeského kraje dle stanovených částí veřejné zakázky.
  229971 30. 8. 2012 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Obměna sanitních vozidel pro ZZS JČK v období 2012 12 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky 8 ks sanitních vozů a demontáž a následná montáž sanitních nástaveb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat veškeré sanitní vozy. Odběr bude probíhat na základě každoročních objednávek dle finančních možností zadavatele po dobu 4 let. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
  350920 15. 4. 2013 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Nákup vozidla RV - 3 ks pro ZZS JČK 2 099 207 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup vozidla RV - 3 ks pro ZZS JČK
  354209 21. 8. 2013 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně odhad.cena 10 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku – léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu (dlouhodobého pronájmu) obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v ocelových nebo odlehčených tlakových lahvích o objemu 2 l, 5 l, 10 l a odlehčených tlakových lahvích s integrovaným redukčním ventilem o objemu 2 l a 10 l, dle požadavků zadavatele. Součástí předmětu veřejné zakázky je také distribuce těchto lahví do míst plnění uvedených v této dokumentaci a všech poplatků spojených s plněním předmětu veřejné zakázky v předpokládaném odběru dle potřeb zadavatele v následujících 3 letech.
  404936 26. 12. 2014 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Servis a údržba vozidel ZZS Jihočeského kraje
Předběžné oznámení Předmětem plnění VZ je servis a údržba vozidel ZZS Jihočeského kraje.
  Z2020-038096 29. 10. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje AUTO Strakonice, spol. s r.o.
Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let G Strakonice, 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. V rámci veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 275 728 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy