Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:48955001

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:48955001'

Nalezené veřejné zakázky 13 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00009673 06.04.2017 03.11.2016 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Oprava příjezdové komunikace,vratový systém a část odhad.cena 1 688 565 Kč
  60063996 05.03.2014 neuvedena SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE
Neznámý
  482749 05.03.2014 neuvedena Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Neznámý
  512845 11.09.2015 neuvedena Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00007084 29.10.2022 neuvedena Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram SAPIKO, spol. s r.o.
Lávka přes nouzový přeliv Vokačovského rybníka 0 Kč
  P20V00004230 11.09.2020 neuvedena Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram SMP CZ, a.s.
Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka 34 946 810 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt řeší rekonstrukci nevyhovujících funkčních objektů stávajícího rybníka, vyrovnání koruny hráze a opravu opevnění návodního svahu hráze. V rámci těchto úprav dojde ke zrušení stávajícího bezpečnostního a nouzového přelivu a spodní výpusti. Vybudován bude nový bezpečnostní přeliv, nová spodní výpust s požerákem bude umístěna na pravé straně bezpečnostního přelivu, od kterého bude vedeno odpadní koryto až po napojení na stávající koryto řeky Litavky.
  P16V00007262 18.05.2023 26.07.2016 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Rekonstrukce střechy objektu ÚV Hvězdička odhad.cena 1 280 848 Kč
  P15V00003377 15.07.2015 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička odhad.cena 69 000 000 Kč
  P23V00005250 09.11.2023 neuvedena Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Odstranění havarijního stavu odběrného objektu 20 499 501 Kč
  P22V00008055 04.05.2023 neuvedena Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Vodovodní přiváděcí řad SV Háje - Milín odhad.cena 0 Kč
  P23V00003212 07.08.2023 26.06.2023 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových odhad.cena 24 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a alespoň čtyřmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na zpracování studií, projektových dokumentací (stupně: DÚR, DSP, sloučené DÚR+DSP, OPS) a výkon autorského dozoru v rámci vodohospodářských staveb. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
  P23V00008231 15.12.2023 neuvedena Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram Rozšíření VDJ Chlum, projekční a inženýrské práce odhad.cena 0 Kč
  P23V00005296 29.01.2024 07.09.2023 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Rámcová dohoda na provádění projektových prací na odhad.cena 24 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a alespoň čtyřmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na zpracování studií, projektových dokumentací (stupně: DÚR, DSP, sloučené DÚR+DSP, OPS) a výkon autorského dozoru v rámci vodohospodářských staveb. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.