Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:49021117

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:49021117'

Nalezené veřejné zakázky 53 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  240742 13.12.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Mobilní AT stanice 1 196 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka mobilní AT stanice dle technické specifikace v zadávací dokumentaci
  376482 11.02.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  349142 28.05.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Sdružení SMP CZ a.s.; MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE ČR a.s.; KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.
ÚV PLAV - DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE 287 649 315 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000013 25.07.2017 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Obnova řadu surové vody Římov - Plav -II. a III. 4 443 120 Kč
  P14V00000020 24.10.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HBK STAV s.r.o.
Rekonstrukce fasád VDJ Hlavatce 2 496 150 Kč
  P14V00000022 14.11.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz IZOPLAST, a.s.
Rekonstrukce střechy VDJ Hosín II 6 418 900 Kč
  P12V00000116 30.11.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz MIVET s.r.o., Na Bohdalci, Praha 10
Stavební úpravy na výtlačném řadu Úsilné - Lišov 0 Kč
  365766 24.03.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Turbína na nátoku ÚV Plav odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  P14V00000021 14.11.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz PANEL SERVIS s.r.o.
Rekonstrukce střech akumulací VDJ Včelná 4 184 113 Kč
  352188 05.05.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Technický dozor investora: ÚV PLAV – DOPLNĚNÍ 7 976 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000012 07.08.2020 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz AVE-servis, spol. s r.o.
Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba 14 234 493 Kč
  P14V00000023 12.12.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz SWIETELSKY stavební s.r.o.
Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ 1 996 500 Kč
  P20V00000015 11.11.2020 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz AZ SANACE a.s.
Oprava-sanace svahu portálu P2 Plav 3 258 223 Kč
  P14V00000017 25.08.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz REALISTAV s.r.o.
Rekonstrukce fasád VDJ Domoradice 974 466 Kč
  Z2016-000160 13.10.2016 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz DACH SYSTÉM s.r.o.
Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav 12 097 449 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je rekonstrukce střešního pláště podzemních usazovacích nádrží, které se nacházejí v severovýchodní části areálu Úpravny vody v Plavu. Na východní straně, kde jsou tyto nádrže ukončeny přelivnou hranou se sběrným žlabem, navazuje na zastropení usazovacích nádrží nadzemní budova usazování. Na západní straně navazuje na zastropení usazovacích nádrží nadzemní budova flokulace. Jedná se o kompletní rekonstrukce střešních vrstev celé střechy podzemních usazovacích nádrží tj. v ploše 105,95 x 55,2 m, která je zasypaná zeminou a zatravněna
  240445 11.12.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz GAZ auto Praha
Automobily N1G pro JVS 1 907 808 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  373541 18.11.2013 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Dálkový přenos dat ze stanic katodové ochrany JVS 3 474 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o: - doplnění nezabezpečených stanic katodové ochrany Jihočeského vodárenského svazu (SKAO) o elektronické zabezpečení (EZS) vč. dodávky, montáže a zprovoznění - doplnění SKAO o rozvaděče dálkového přenosu dat (DT1-33) vč. dodávky, montáže a zprovoznění - doplnění stávajících rozvaděčů SKAO o jističe pro přívody nově osazených rozvaděčů EZS (jistič 6A, charakteristika B) a DT1-33 (jistič 16A, charakteristika B) - doplnění stávajících rozvaděčů SKAO o relé hlídání napětí hlavního přívodu SKAO - přenosy provozních a poruchových hodnot na dispečink provozovatele, vč.vizualizace a archivace dat - zakreslení skutečného stavu zapojení dodaných rozvaděčů vč. přívodů a vývodů - výměna kiosku Ševětín za kiosek typ MIVET - výměna kiosku Staré Sedlo za kiosek typ MIVET - zrušení a zakonzervování SKAO Těšínov - přemístění technologie z kiosku SKAO Veselí n/L do zděného objektu AŠ, demontáž...
  485324 18.07.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz ČKD Blansko Engineering, a.s.
Turbína na nátoku ÚV Plav 12 692 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000014 23.07.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a. s.
VDJ Včelná - úprava trubního vystrojení armaturní 943 788 Kč
  479318 22.01.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Binter spol. s r.o.
Fasáda budovy čerpací stanice ÚV Plav 4 555 302 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000016 25.08.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz REALISTAV s.r.o.
Rekonstrukce fasád ČS Bukovec 997 281 Kč
  P21V00000016 21.09.2021 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz AUTO FUTURE, s.r.o.
Dodávka s pohonem 4x4 1 896 070 Kč
  P16V00000017 21.09.2016 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Stavitelství Briezstienský s.r.o.
Rekonstrukce oplocení VDJ Chotýčany 583 117 Kč
  480128 17.12.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz MIVET s.r.o.
Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov 14 952 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00000013 01.09.2022 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz AQUATIS a.s.
Stavební úpravy VDJ Všechov 1 451 516 Kč
  228611 17.08.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Czech Coal a.s.
Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P12V00000112 01.10.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz REALISTAV s.r.o.
Rekonstrukce fasády ČS VDJ Hosín II a terénní 1 587 576 Kč
  639458 21.07.2016 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz DACH SYSTEM s.r.o.
Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV Plav 14 637 913 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P12V00000114 24.10.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a.s., České Budějovice
Oprava rozdělovací šachty Svatá Anna 2 459 291 Kč
  P12V00000113 05.10.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih
Stavební úpravy vodovodu DN 100 U Rybníka-Putim 0 Kč
  P12V00000115 01.11.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz sdružení DAICH/MONTOP-J.Lachout
Vodovod-průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní 4 588 416 Kč
  345706 15.02.2013 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Oprava rozdělovací šachty Svatá Anna 2 032 472 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem stavby je oprava stávající rozdělovací šachty Sv. Anna na dálkovém vodovodním radu VDJ Zlukov – VDJ Čekanice s odbočením na VDJ Sv. Anna jihovýchodně od města Tábor. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
  519817 13.10.2015 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a. s.
Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa 1. 40 836 564 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  232793 10.10.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Bukovec-výměna armatur čerpací stanice směr 2 920 392 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího trubního a armaturního vybavení čerpací stanice pitné vody. Stávající armatury jsou ve špatném technickém stavu. Dále bude doplněn trubní propoj mezi výtlačnými potrubími směr VDJ Netřebice a VDJ Domoradice.
  P12V90000493 19.05.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz REALISTAV s.r.o.
Rekonstrukce fasády trafostanice - VDJ Hosín II 128 466 Kč
  483774 30.07.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Amper Market, a.s.
Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  345156 08.02.2013 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Vodovod-průmyslová zóna Sezimovo Ústí a vodovodní 3 792 079 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zajištění dodávky pitné vody pro průmyslovou zónu Sezimovo Ústí, kde je navržen vodovodní řad v dl. 143m, který bude napojen na stávající potrubí DN 800 dálkového řadu a současně bude propojen na dálkový řad DN 300. V místě napojení na vodovod DN 300 bude vybudována armaturní šachta z monolitického betonu, do které bude osazen redukční ventil včetně příslušných armatur a vodoměr. Z této šachty bude dále vedena vodovodní přípojka DN 300 pro areál f. C-Energy.
  P21V00000015 23.07.2021 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz KUNST, spol. s r.o.
Rekonstrukce technologie ČS Hosín II 62 919 493 Kč
  P18V00000018 01.08.2018 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz AVE-servis, spol. s r.o.
Rekonstrukce VDJ Sv. Anna 36 917 749 Kč
  634469 13.07.2016 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  401480 28.04.2015 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Sdružení RADOUŃSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST+KAWAS-W
Napojení Oseku a Radomyšle na VSJČ 21 743 337 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000016 03.12.2020 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz SEN - vysoušecí technika, s.r.o.
Vysoušení vzduchu na vybraných objektech JVS – I. 3 594 918 Kč
  237638 12.11.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení nákup elektrické energie VN
  234277 09.10.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Rekonstrukce vodovodu Hrdějovice-Hluboká 2 895 278 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem stavby je rekonstrukce dálkového vodovodního řadu DN 200, který vede z obce Hrdějovice do Hluboké-Zámostí. Materiál původního vodovodního řadu je na pokraji své životnosti a jsou zde časté poruchy. Z tohoto důvodu dojde k výměně potrubí v trase a hloubce uložení a k drobným úpravám na stávajících objektech, jako jsou vzdušníkové šachty,armaturní šachty a kalníky.
  P12V00000117 26.09.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz SEN - vysoušecí technika s r.o., Kardašova Řečice
Filtrace vzduchu na objektech JVS 0 Kč
  353300 10.05.2013 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a. s.
Mydlovary-Stavební úpravy přívodního řadu 3 503 934 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000015 30.07.2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a. s.
VDJ Všechov - výměna trubního vystrojení 2 894 641 Kč
  234426 10.10.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Čerpací stanice Zliv 3 996 453 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je vybudování nového objektu, ve stávajícím areálu ÚV Zliv, včetně přidružených staveb. Jedná se o výstavbu budovy čerpací stanice pitné vody na vodárenské soustavě JČ včetně vystrojení (technologie) a elektroinstalace. Stavba dále obsahuje technické zařízení budovy a napojení na inženýrské sítě a jejich rozvody, úpravu oploceni a provedeni příjezdové účelové komunikace.
  227762 13.08.2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Stavební úpravy řadu DN 600 Čejetice 2 997 971 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavba řeší výměnu stávajícího vodovodního řadu Sarplast DN 600 v úseku staničení cca 7228,50 – 7554,50 km stávajícího řadu B, který propojuje vodojem Drahotěšice s rozdělovacím objektem Vítkov.
  353937 26.08.2013 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz sdružení SWIETELSKY stavební+PVK Č.Budějovice
Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov 12 944 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení