Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:61384984

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:61384984'

Nalezené veřejné zakázky 16 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00146412 02.10.2018 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Vestavba v půdním prostoru Lichtenštejnského odhad.cena 0 Kč
  Z2018-033550 02.10.2018 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Vestavba v půdním prostoru Lichtenštejnského 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je částečná vestavba nových učebních a seminárních místností do prostoru nevyužívaného půdního prostoru Lichtenštejnského paláce. V rámci místního šetření se zástupci památkové péče (NPÚ) byly přímo v místě budoucí stavby určeny hlavní primární cíle v rámci zachování architektonicko-historických hodnot předmětného prostoru a zároveň k určení půdorysné plochy, kterou je možné z pozice NPÚ uvolnit pro účel půdní vestavby. Finální odsouhlasení navržené skladby nové nezávislé podlahy prostoru půdní vestavby dle projektové dokumentace DPS bude provedeno ze strany NPÚ po odstranění vrstev podlahy na úroveň dřevěného záklopu.
  Z2018-043522 14.12.2018 neuvedena Akademie múzických umění v Praze DC ENGINEERING spol. s r.o.
AMU - Vestavba v půdním prostoru Lichtenštejnského 18 901 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-032483 17.12.2020 neuvedena Akademie múzických umění v Praze PROPRETTE s.r.o.
Zajištění úklidových služeb prostor užívaných 1 680 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00155933 25.06.2019 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Změna druhu vytápění Lichtenštejnského odhad.cena 0 Kč
  238374 19.11.2012 neuvedena Akademie múzických umění v Praze
Neznámý
  P14V00021449 12.04.2020 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU-Vestavba do půdního prostoru – trakt Řetězová odhad.cena 0 Kč
  491629 04.07.2014 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU-Rekonstrukce stávajícího divadla Inspirace vč. 6 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce a stavební úpravy stávajícího divadla Inspirace v části přízemí (1.NP) směrem k ulici Nerudova a části suterénu (1.NP) v objektu Lichtenštejnského paláce, Praha 1, Malostranské náměstí 13. které slouží pedagogům, studentům a návštěvníkům.
  Z2019-022622 04.07.2019 neuvedena Akademie múzických umění v Praze DC ENGINEERING spol. s r.o.
AMU - Změna druhu vytápění Lichtenštejnského 8 794 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  403669 01.10.2015 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Generální rekonstrukce Studia FAMU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  483677 18.06.2014 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Vestavba do půdního prostoru - trakt 8 838 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v realizaci vestavby do půdního prostoru traktu Řetězová budovy Divadelní fakulty Akadememúzických umění v Praze (Karlova 26, Praha 1) s cílem vytvořit nové výukové prostory - tři učebny, kabinet a sociální zázemí. Dále pak vybudování nového schodiště v západním křídle přemdětného půdního prostoru a chráněné únikové cesty na půdorysu stávajícícho schodiště v traktu Řetězová. To vše dle "Projektové dokumentace stavby", která podrobně vymezuje předmětné stavební práce.
  509967 30.07.2015 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Generální rekonstrukce a oprava objektu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P14V00022120 12.04.2020 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU-Rekonstrukce stávajícího divadla Inspirace vč. odhad.cena 0 Kč
  P14V00022122 12.04.2020 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU-Rekonstrukce stávajícího divadla Inspirace vč. odhad.cena 0 Kč
  P18V00145386 12.04.2020 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Vestavba v půdním prostoru Lichtenštejnského odhad.cena 0 Kč
  P18V00145386 07.09.2018 neuvedena Akademie múzických umění v Praze AMU - Vestavba v půdním prostoru Lichtenštejnského odhad.cena 0 Kč