Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:64650871

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:64650871'

Nalezené veřejné zakázky 54 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00001780 10.04.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. „Energetická optimalizace města Žatce“ - odhad.cena 0 Kč
  P19V00007632 19.04.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávky dřevní štěpky odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 05.05.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka dřevěných pelet odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 05.05.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Zpracování projektové dokumentace pro stavební odhad.cena 0 Kč
  P21V00009515 19.08.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. REKONSTRUKCE ROZVODŮ SZTE V ŽATCI - EKOLOGIZACE odhad.cena 0 Kč
  634608 06.03.2018 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2020-030484 01.09.2020 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-007259 01.12.2021 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  634608 21.03.2016 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s.
Neznámý
  634615 18.03.2016 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s.
Neznámý
  488111 21.07.2014 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. EKOLOGIZACE CZT ŽATECKÉ TEPLÁRENSKÉ, A.S. - 7 191 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Rekonstrukce stávajícího rozvodu tepla čtyřtrubkových rozvodů tepla výměnou za horkovodní předizolované (PI) potrubí o celkové délce cca450 m a výstavbu 11 kompaktních předávacích stanic o výkonu ÚT/TV 70-230kW/110-210kW v objektech v lokalitě VS 4.
  489802 28.11.2014 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a. s. - odhad.cena 90 000 000 Kč
Neznámý Rekonstrukce stávajících roštových kotlů K1 a K2 jejich přestavbou na kotle s prvky fluidní techniky a výstavba odsíření založeného na principu kondicionované sorbce včetně související projektové a inženýrské činnosti.
  404917 23.12.2014 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - odhad.cena 70 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Rekonstrukce stávajících roštových kotlů K1 a K2 jejich přestavbou na kotle s prvky fluidní techniky včetně související projektové a inženýrské činnosti dle zadávací dokumentace.
  633309 28.07.2016 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké 37 998 123 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  634791 22.03.2016 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Zpracování projektové dokumentace pro stavební odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni pro stavební povolení na rekonstrukci rozvodů soustavy CZT města Žatce.
  P21V00000380 30.04.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. ELNA Servis Počerady, s.r.o.
Dodávka a montáž LUVO K4 0 Kč
  Z2022-047071 09.01.2023 16.12.2022 Žatecká teplárenská, a.s. „Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatci odhad.cena 11 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky kategorie O2, která se bude dopravovat technologií KOHLBACH a spalovat v termoolejovém kotli KOHLBACH s posuvným roštem konstruovaným pro spalování dřevní štěpky. Dřevní štěpka také může být před vsazením do technologie uskladněna na deponii teplárny.
  P22V00001051 18.02.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Rekonstrukce, dodávka a instalace předávací odhad.cena 0 Kč
  P22V00001040 18.02.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka a realizace horkovodního přípoje objektu odhad.cena 0 Kč
  P22V00001165 23.02.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. „Dodávka a realizace horkovodního přípoje bytového odhad.cena 0 Kč
  P22V00001171 23.02.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Horkovodní přípojka objektu třída Obránců míru odhad.cena 0 Kč
  P22V00001166 23.02.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. „Dodávka a realizace horkovodního přípoje objektu odhad.cena 0 Kč
  P22V00001172 23.02.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka a realizace posílení horkovodního přípoje odhad.cena 0 Kč
  P22V00006425 29.08.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka agropelet volně ložených pro teplárnu Perč odhad.cena 0 Kč
  P22V00000239 03.05.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka dřevní štěpky frakce 40 mm pro teplárnu odhad.cena 0 Kč
  P22V00008125 22.03.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. „Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatci odhad.cena 0 Kč
  P22V00006429 30.08.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka dřevní štěpky frakce 40 mm pro teplárnu odhad.cena 0 Kč
  P22V00006428 21.03.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. FAROS spol. sr.o.
Dodávka agropelet v obalech Big Bag pro teplárnu 7 314 Kč
  634615 02.12.2021 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P19V00009625 19.04.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč odhad.cena 0 Kč
  P23V00001982 07.04.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. „Odsíření kotle K1 a K2“ odhad.cena 0 Kč
  P23V00000926 28.06.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Výzva k předložení nabídky na plnění veřejné odhad.cena 0 Kč
  P23V00001892 28.06.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. ,,Rekonstrukce kompaktních předávacích stanic odhad.cena 0 Kč
  P20V00008887 21.12.2020 01.12.2020 Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka dřevní štěpky kategorie O1 pro teplárnu odhad.cena 5 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky kategorie O1, která se bude dopravovat technologií KOHLBACH a spalovat v termoolejovém kotli KOHLBACH s posuvným roštem konstruovaným pro spalování dřevní štěpky. Dřevní štěpka také může být před vsazením do technologie uskladněna na deponii teplárny.
  P16V00000003 16.01.2017 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké 37 998 123 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je náhrada stávajícího multicyklonového odlučovače popílku novým zařízením a provedení nutných úprav dotčené technologie.
  P22V00006811 22.03.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.
Dodávka „KPS M8 a M9 pro rezidenční bydlení „U 1 562 000 Kč
  P22V00007506 16.11.2022 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. WALD S s.r.o.
„Realizace pohotovostního skladu olejů“ 511 254 Kč
  P20V00008885 04.02.2021 30.11.2020 Žatecká teplárenská, a.s. Jitka Vrbská
CREDITIMMO s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatci 129 740 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky kategorie O2, která se bude dopravovat technologií KOHLBACH a spalovat v termoolejovém kotli KOHLBACH s posuvným roštem konstruovaným pro spalování dřevní štěpky. Dřevní štěpka také může být před vsazením do technologie uskladněna na deponii teplárny.
  P21V00006426 06.09.2021 02.09.2021 Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka elektrické energie a sdružených služeb odhad.cena 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka silové elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny včetně zajištění distribuce elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku.
  P17V00000002 27.04.2017 08.06.2017 Žatecká teplárenská, a.s. Jindřich Lachout - MonTop
"Energetická optimalizace města Žatce“ - Výměna 4 667 092 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je kompletní dodávka technologie a stavebních prací spojených s výměnou páteřního horkovodu pro lokalitu Podměstí (Známkovna).
  P23V00004996 12.10.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávku elektrické energie a sdružených služeb, 0 Kč
  P21V00007463 01.12.2021 08.10.2021 Žatecká teplárenská, a.s. Jan Král
FAROS spol. sr.o.
Dodávka dřevních pelet pro teplárnu Perč pro 3 482 456 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jsou dodávky dřevních pelet jako palivo pro kotelnu Žatecké teplárenské, a.s. v areálu výtopny Perč v Žatci. (PSČ 438 01)
  P21V00007045 03.12.2021 30.09.2021 Žatecká teplárenská, a.s. E.ON Česká republika, s. r. o.
Dodávka elektrické energie a sdružených služeb 3 235 121 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka silové elektřiny formou sdružených služeb dodávky elektřiny včetně zajištění distribuce elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku.
  P20V00006820 02.09.2020 21.09.2020 Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka dřevních pelet pro teplárnu Perč Žatecké odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky budou zajišťovány včetně dopravy do skladu v areálu výtopny Perč a dřevní pelety musí splňovat parametry ČSN EN ISO 17225-2 EN plus. Povoleny jsou kategorie A a nebudou obsaženy chemické přípravky.
  P17V00000001 20.03.2017 12.04.2017 Žatecká teplárenská, a.s. MARTECH HOLDING a.s.
„Energetická optimalizace města Žatce“ - 5 275 779 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je kompletní dodávka technologie a stavebních prací spojených s rekonstrukcí sekundárních rozvodů tepla VS-T.
  P23V00006661 10.01.2024 08.11.2023 Žatecká teplárenská, a.s. Rekonstrukce zařízení výtopny s kombinovanou 199 566 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zařízení a projektové, stavební a montážní práce, na jejímž základě bude provedena rekonstrukce zařízení zařízení výtopny s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla v Žatci.
  P23V00007645 10.01.2024 18.12.2023 Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka štěpky frakce 40 pro teplárnu Žatec - Perč 3 036 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky frakce 40, která se bude spalovat v kotli.
  P23V00004894 14.12.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka pelet pro teplárnu Žatec - Perč a období 0 Kč
  P23V00004419 14.12.2023 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Sanace objektu PERČ II. (K4) po požáru 9 888 888 Kč
  P23V00007539 11.01.2024 neuvedena Žatecká teplárenská, a.s. Dodávka dřevní štěpky pro teplárnu Perč v Žatci 5 220 000 Kč