Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:66000769

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:66000769'

Nalezené veřejné zakázky 406 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00003791 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Mezinárodní projekt RepMet Project (OECD) odhad.cena 0 Kč
  P18V00003715 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů AMI Communications, spol. s r.o.
Technická podpora PR aktivit při výběru lokalit HÚ 6 307 000 Kč
  Z2020-027656 06.08.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů CALEUM a.s.
Dodání, instalace, zprovoznění a podpora systému 2 919 441 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  528231 30.01.2017 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Posiva Oy (lead party) in consortium with Saanio & Riekkola Oy
Utilization of foreign experience in the siting 74 289 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00028403 23.12.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Deloitte Advisory s.r.o.
SMLOUVU O DÍLO A POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÍCH ČINNOSTÍ 1 587 160 Kč
  P18V00003738 09.09.2016 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Geofyzikální průzkum vybraných geologických a odhad.cena 0 Kč
  P19V00015587 31.05.2019 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Brochier s.r.o.
Retence důlních vod na ÚRAO Richard v Litoměřicích 1 593 749 Kč
  P18V00003774 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ÚRAO Richard - Stabilizace komor s uloženými odhad.cena 0 Kč
  P14V00000012 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů Provedení modelových výpočtů pro projekt EBS odhad.cena 0 Kč
  P18V00003690 20.08.2014 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů OECD Nuclear Energy Agency (NEA)
Termodynamická databáze V. fáze 1 574 000 Kč
  P18V00003686 22.08.2014 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Svensk Karnbranslehantering AB
SKB Task Force on Engineered Barrier Systems 1 552 000 Kč
  P18V00000576 27.07.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ITAGE, spol. s r.o.
Mobilní telefony 35 305 Kč
  P16V00000001 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů EN-GEO Consult, s.r.o.
Poskytování odborných a konzultačních služeb v 0 Kč
  P19V00011639 03.03.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Tomáš Volf
Smlouva o poskytování služeb - vrátnice 1 262 400 Kč
  P18V00003748 22.05.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Nájemní smlouva odhad.cena 0 Kč
  P20V00012606 18.03.2021 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
  P20V00004114 20.02.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů INDESS, s.r.o.
Pasportizace objektu Na Florenci 7 – 9, Praha 1 169 000 Kč
  507225 20.08.2015 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ppm factum research s.r.o.
Socioekonomická analýza 2 025 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000035 09.09.2016 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů Geofyzikální průzkum vybraných geologických a odhad.cena 0 Kč
  P18V00003763 24.02.2016 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Smlouva o poskytování systémové podpory 1 134 500 Kč
  P16V00000019 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů The Regents of the University of California
DECOVALEX 2019 1 322 314 Kč
  P18V00003743 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Smlouva o dílo odhad.cena 0 Kč
  P18V00028319 27.11.2018 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Ústav struktury a mechaniky
NAGRA
Projekt LASMO v Grimsel Test Site 14 197 326 Kč
  P17V00002320 29.06.2017 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Realizace návrhu inovace informačního střediska odhad.cena 0 Kč
  P19V00020542 18.07.2019 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Ing. Dalibor Matějů
Poskytování odborných a konzultačních služeb v 950 413 Kč
  P18V00003770 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Amec Foster Wheeler s.r.o.
Bezpečnostní rozbory ÚRAO Richard 2 976 001 Kč
  P16V00000003 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů Smlouva „Digitalizace archivních geofyzikálních odhad.cena 0 Kč
  P18V00003792 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Konzultační a inženýrská činnost na výkon čiinosti odhad.cena 0 Kč
  P17V00004235 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů KIWI, cestovní kancelář, s.r.o.
KIWI, cestovní kancelář, s.r.o.
Smlouva o zajištění odborné exkurze do Francie ve 1 183 000 Kč
  P17V00006873 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Detailní reprocessing geofyzikálních leteckých dat odhad.cena 0 Kč
  P18V00027170 16.11.2018 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Hotel Ambassador
Smlouva o poskytnutí služeb - konference 602 645 Kč
  P18V00003714 05.04.2013 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ČEZ, a. s.
Zajištění provozu úložiště Dukovany 0 Kč
  P16V00000018 11.04.2016 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů Výzkum a demonstrace bentonitu české provenience v odhad.cena 0 Kč
  P20V00002960 07.02.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Jazykové vzdělávání odhad.cena 0 Kč
  P19V00011643 03.03.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Jaroslav Vodrážka
Smlouva o poskytování služeb - vrátnice 803 520 Kč
  P22V00008971 31.05.2022 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Koupě pozemku se stavbou v obci Bukov odhad.cena 0 Kč
  354205 21.08.2017 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ÚJV Řež, a. s.
Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení 190 358 441 Kč
Oznámení o změně
  P18V00003760 16.03.2016 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů NUVIA a.s.
Smlouva na podporu WTS2 930 531 Kč
  P17V00007646 02.11.2017 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů GT-IG s. r. o.
Monitorování dlouhodobé geotechnické stability 674 876 Kč
  P18V00003728 02.04.2012 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ČVUT v Praze
Výstavba, provozování a vyhodnocení demonstračního 16 650 356 Kč
  P18V00003771 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Smlouva „Digitalizace archivních geofyzikálních odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 01.02.2017 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů DIAMO, státní podnik
Smlouva o Zajištění provozuschopnosti a běžné 259 000 000 Kč
  228998 22.08.2012 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů PRO ENGINEERING s.r.o.
Odborná pomoc v oblasti project managementu výběru 28 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00020106 15.07.2019 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ÚJV Řež, a. s.
Aktuální stav přípravy HÚ na Slovensku 414 600 Kč
  P20V00000618 13.01.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Smlouva o dílo - podklady pro založení odhad.cena 0 Kč
  P18V00009072 07.06.2018 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Zhotovení webové prezentace Správy úložišť odhad.cena 0 Kč
  P19V00005639 04.07.2019 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů OKD, HBZS, a.s.
Zajištění báňské záchranné služby 1 840 000 Kč
  60055182 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ČVUT v Praze
Výstavba, provozování a vyhodnocení demonstračního 16 650 356 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-005956 04.03.2021 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů ÚJV Řež, a. s.
Technická univerzita v Liberci
+2 další dodavatelé
VÝZKUMNÁ PODPORA PRO BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ 128 000 000 Kč
Oprava
  P18V00004721 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů OECD
Mezinárodní projekt RepMet Project (OECD) 717 573 Kč