Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:67985904

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:67985904'

Nalezeno 122 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-004280 30. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P14V00100547 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup spotřebního materiálu a léčiv pro operační sál pro ExAM odhad.cena 0 Kč
P14V00101520 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Český nábytek a.s.
Český nábytek a.s.
Nákup laboratorního a kancelářského nábytku do pavilonu Biomedicíny 773 500  Kč
484443 20. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. MIKRO, spol. s r.o.
Nákup upgradu dvou hybridních detektorů (HyD) pro konfokální mikroskop 1 379 306  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00104674 1. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Siemens, s.r.o.
BLOCK a.s.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
BLOCK a.s.
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Nákup přístrojů a zařízení do pavilonu experimentálních chirurgických oborů 8 262 545  Kč
P19V00153498 30. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. AMEDIS, spol. s r.o.
Údržba sestav hmotnostního spektrometru a kapalinového chromatografu 2 900 000  Kč
509125 24. 11. 2015 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup přístrojů a zařízení do pavilonu experimentálních chirurgických oborů 9 997 679  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky přístrojů a zařízení pro zajištění realizace projektu ExAM do pavilonu experimentálních chirurgických oborů. Veřejná zakázka je rozdělena do 6 částí v souladu s § 98 ZVZ, a to následujícím způsobem: Část 1. – Operační sál základní vybavení Část 2. – Operační sál pokročilé vybavení Část 3. - RTG Část 4. – Analyzátory krve Část 5 – Sterilizátory Část 6. – Čištění chirurgických nástrojů a oděvů
P15V00106584 1. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Nákup mikroskopických zařízení pro ExAM 329 542  Kč
400555 21. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. GERKIN s. r. o.
Nákup počítačů, monitorů, disků a licencí 453 726  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00156241 30. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorního spotřebního materiálu odhad.cena 0 Kč
231481 16. 9. 2013 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Neznámý
P14V00021790 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Výkon funkce a zajištění činnosti odborného technického dozoru investora „TDI“ a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Pavilon experimentálních chirurgických oborů ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově“ odhad.cena 0 Kč
P14V00101138 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. GERKIN s. r. o.
Posílení kapacity datové sítě 1 499 995  Kč
496741 22. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup počítačů, monitorů, disků a licencí odhad.cena 0 Kč
Neznámý
518416 21. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. TRIGON PLUS s.r.o.
Nákup přístrojů a zařízení do pavilonu Biomedicíny - laminární a kultivační boxy 1 536 699  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
103557 19. 12. 2011 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i Dodávka vysokorychlostního buněčného sorteru 11 750 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy a instalace na místě určení fluorescencí aktivovaného vysokorychlostního třídiče buněk a chromozomů umožňujícího průkaznou detekci a sortování side-population kmenových buněk, umožňujícího vícebarevnou analýzu povrchově nebo intracelulárně značených savčích buněk a použitelného pro zajištění vitálního sortování buněk za sterilních podmínek. Bližší popis viz zadávací dokumentace.
P13V00009668 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup laboratorních přístrojů odhad.cena 0 Kč
521952 9. 9. 2015 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Pavilon experimentálních chirurgických oborů v Liběchově - rekonstrukce a přístavba (dodatečné stavební práce a dodávky) 92 059  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení řešení kolize stávajících rozvodů ZTI a elektro ve stávající budově ve vztahu k novému rozvodu VZT. Jedná se o provedení přeložení některých vedení a jejich nové provedení z důvodu kolize stávajících rozvodů ZTI a elektro ve vztahu k novému rozvodu VZT.
P14V00022984 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup automatického epifluorescenčního mikroskopu pro snímání fixovaných a živých buněk s přídavným mikroinjekčním zařízením odhad.cena 0 Kč
518662 21. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. MERCI, s.r.o.
Nákup přístrojů a zařízení do pavilonu Biomedicíny - ostatní vybavení tkáňových kultur - digestoře 457 697  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00145583 30. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka serverů a datových polí odhad.cena 0 Kč
P13V00010172 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. VOKSYS, s.r.o.
Datové úložiště a výkonné pracovní stanice pro projekt ExAM 1 345 105  Kč
P16V00115843 1. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BSL s.r.o.
Dodávka IT 0 Kč
Z2018-038654 17. 6. 2019 10. 12. 2018 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. VWR International s. r.o.
Rámcová dohoda nákup spotřebního materiálu v letech 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců 9 015 710  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“. Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části, kdy popis a technická specifikace jednotlivých částí veřejnézakázky je uvedena ve SVAZKU 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázkyjako požadavky minimální, na kterých trvá. ČÁST Název dílčí části 1 Spotřební materiál I. 2 Spotřební materiál II Výsledkem zadávacíhořízení tak bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, a to samostatně pro každou část veřejnézakázky
P15V00105533 1. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. E.ON Energie, a.s.
Dodávky elektrické energie v roce 2016 0 Kč
P15V00106582 1. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Nákup 2 ks hlubokomrazících boxů 466 600  Kč
515907 20. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. GERKIN s. r. o.
Provedení slaboproudých rozvodů (dodatečné stavební práce) 4 293  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
494916 20. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. INTRACO MICRO, spol. s r.o.
Nákup trinokulárních mikroskopů a kamery 451 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
494498 21. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Sapti Electronics s.r.o.
Dodávka výpočetní techniky a příslušenství 616 432  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
480413 20. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních plastů, chemie, skla a potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P13V00009660 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Systém pro sekvenování nové generace odhad.cena 0 Kč
P15V00103809 1. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Marek Šmidrkal
Upgrade a rozšíření telefonní ústředny a přístupového systému 403 867  Kč
P14V00100411 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Pražská energetika, a.s.
Dodávky elektrické energie v roce 2015 0 Kč
P19V00156017 30. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka mrazícího boxu a lednice odhad.cena 0 Kč
P13V00009672 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. "Výkon funkce a zajištění činnosti odborného technického dozoru investora „TDI“ při realizaci staveb „Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích"" a „Výstavba Pavilonu Biomedicíny v Liběchově“" odhad.cena 0 Kč
362682 22. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Rekomont, a. s.
Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
363299 22. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup přístrojů pro EXaM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
366783 16. 9. 2013 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Neznámý
P13V00009667 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Komplexní realizace zadavatelských činností včetně poskytování právního poradenství v rámci zadávacích řízení v letech 2013-2017 odhad.cena 0 Kč
P14V00018955 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru stavby Pavilonu experimentálních chirurgických oborů ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově odhad.cena 0 Kč
P14V00100374 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Předtisková příprava a tisk publikací odhad.cena 0 Kč
496102 21. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. v.z. ideastav, a.s.
Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích – dokončení a oprava fasády 6 795 145  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
496097 24. 11. 2014 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Pavilon experimentálních chirurgických oborů – rekonstrukce a přístavba 24 834 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci a přístavbu Pavilonu experimentálních chirurgických oborů v areálu ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. V současné době je objekt využíván jako kombinace provozu: stáj pro zvířata – prasata. Stáj je řešena jako čtyři samostatné sekce přístupné z centrální chodby podél obvodové stěny. Před chodbou je sklad krmiv, přípravna, šatny pro personál, předoperační a operační sál s minimalizovaným zázemím. V podkroví je umístěn sklad , který je přístupný po venkovním schodišti a venkovním nákladním výtahem. Objekt není podsklepen. Navrženými stavebními úpravami se účel objektu nemění, ale rozšiřuje. Stavební práce jsou zaměřeny na úpravy dispozic , a to zejména: - vybudování rozšířené části stáje, včetně místnosti pooperačních stavů - vybudování dvou dalších operačních sálů s patřičným zázemím - vybudování nových laboratoří a kanceláří včetně zázemí - přemístění a rozšíření...
P13V00009646 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Externí audit projektu ExAM realizovaného v rámci OP VaVpI odhad.cena 0 Kč
510164 20. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BIO-RAD spol.s r.o.
Systém pro purifikaci proteinů a biomolekul 1 288 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
490630 21. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka výpočetní techniky a příslušenství odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2018-009417 27. 5. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Pragolab s.r.o.
BioTech a.s.
Přístrojové vybavení pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců 1 567 768  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P13V00009665 31. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí odhad.cena 0 Kč
P15V00103917 1. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Ing. Jiří Navrátil, Ph.D.
Ing. Jiří Navrátil, Ph.D.
Mgr. Michal Sikora
Tvorba e-learningových materiálů a videosekvencí 0 Kč
233192 1. 10. 2012 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Sekvencer pro sekvenování specifických úseků DNA
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sekvencer pro sekvenování specifických úseků DNA do 80-100 nukleotidů.;Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2 (Technická specifikace).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy