Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:67985904

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:67985904'

Nalezené veřejné zakázky 146 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P19V00158970 20. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
+4 další dodavatelé
Dodávka laboratorního spotřebního materiálu 1 183 328 Kč
 490943 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. MIKRO, spol. s r.o.
Nákup automatického epifluorescenčního mikroskopu 2 964 367 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00104674 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Siemens, s.r.o.
BLOCK a.s.
+4 další dodavatelé
Nákup přístrojů a zařízení do pavilonu 8 262 545 Kč
 366783 16. 9. 2013 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Neznámý
 P13V00010172 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. VOKSYS, s.r.o.
Datové úložiště a výkonné pracovní stanice pro 1 345 105 Kč
 P15V00107262 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. GERKIN s. r. o.
Dodávka vybavení serverovny 805 780 Kč
 P14V00022984 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup automatického epifluorescenčního mikroskopu odhad.cena 0 Kč
 366437 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Novostavba Pavilonu Biomedicíny v Liběchově 21 444 682 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 517613 7. 7. 2015 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Pavilon experimentálních chirurgických oborů v 713 499 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení a) změny skladby střešního pláště stávající části stavby Jedná se o rozebrání celého stávajícího střešního souvrství vč. zateplení a SDK podhledů, provedení nové pojistné hydroizolace a vč. nového laťování střechy. Stávající betonová krytina bude použita zpět a bude provedeno nové zateplení podkroví a nové SDK podhledy. b) zvýšeného rozsahu bourání betonové podlahy stávajícího objektu Jedná se o zvýšení rozsahu bouracích prací, a to do hloubky betonové desky 300 mm (oproti původně předpokládané hloubce 100 mm). c) prací nezahrnutých v původním výkazu výměr Jedná se o zemní práce pro provedení konstrukcí vynášení hnoje - sejmutí ornice a výkopy rýh vč. odvozu zeminy na skládku, betonáž vnitřní konstrukce kanálů (část kanálů nad izolací), odstranění stávajících obkladů, provedení nové hrubé omítky a obložení, dodávka a montáž ocelových vaznic krovu,...
 P13V00009660 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Systém pro sekvenování nové generace odhad.cena 0 Kč
 P15V00102015 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Provádění stavebních prací v letech 2015 a 2016 odhad.cena 0 Kč
 P13V00009665 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
 370169 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Výměna přívodu nízkého napětí a dieselagregátu odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 362682 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Rekomont, a. s.
Rekonstrukce stájí č. 1 a 2 ve Střednicích 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-004280 4. 2. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 241561 21. 12. 2012 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Systém pro sekvenování nové generace 3 174 622 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení (1) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání (včetně dopravy a instalace na místě určení) systému pro sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing NGS), a to v kvalitě a kapacitách uvedených v technickém popisu a popsaných aplikacích; hlavním požadavkem je využití vysokých kapacit nových technologií sekvenování při zachování spolehlivosti a přesnosti výstupních dat. (2) Součástí dodávky je též předvedení přístroje v sídle zadavatele a zaškolení minimálně 2 zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje. (3) Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2 (Technická specifikace).
 P13V00009667 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Komplexní realizace zadavatelských činností včetně odhad.cena 0 Kč
 P15V00105533 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. E.ON Energie, a.s.
Dodávky elektrické energie v roce 2016 0 Kč
 P15V00103809 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Marek Šmidrkal
Upgrade a rozšíření telefonní ústředny a 403 867 Kč
 P13V00009672 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. "Výkon funkce a zajištění činnosti odborného odhad.cena 0 Kč
 Z2018-035008 22. 2. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Life M s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
+3 další dodavatelé
Přístrojové vybavení - „Excelence molekulárních 634 287 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 496097 24. 11. 2014 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Pavilon experimentálních chirurgických oborů – 24 834 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci a přístavbu Pavilonu experimentálních chirurgických oborů v areálu ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově. V současné době je objekt využíván jako kombinace provozu: stáj pro zvířata – prasata. Stáj je řešena jako čtyři samostatné sekce přístupné z centrální chodby podél obvodové stěny. Před chodbou je sklad krmiv, přípravna, šatny pro personál, předoperační a operační sál s minimalizovaným zázemím. V podkroví je umístěn sklad , který je přístupný po venkovním schodišti a venkovním nákladním výtahem. Objekt není podsklepen. Navrženými stavebními úpravami se účel objektu nemění, ale rozšiřuje. Stavební práce jsou zaměřeny na úpravy dispozic , a to zejména: - vybudování rozšířené části stáje, včetně místnosti pooperačních stavů - vybudování dvou dalších operačních sálů s patřičným zázemím - vybudování nových laboratoří a kanceláří včetně zázemí - přemístění a rozšíření...
 P19V00156017 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Dodávka mrazícího boxu a lednice 363 200 Kč
 P14V00101520 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Český nábytek a.s.
Český nábytek a.s.
Nákup laboratorního a kancelářského nábytku do 773 500 Kč
 P15V00105710 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nákup nábytku do pavilonu ECHO a pavilonu - odhad.cena 0 Kč
 P15V00106585 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BIO-RAD spol.s r.o.
BioTech a.s.
Nákup snímací techniky pro ExAM 1 466 799 Kč
 480413 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních plastů, chemie, skla a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030585 1. 9. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BBM spol. s r. o.
Dodávka ekonomicko-provozního řešení 4 298 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení.
 Z2020-018821 16. 9. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka aplikace pro strategické řízení a vnitřní odhad.cena 0 Kč
Oprava
 P13V00009671 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Provádění stavebních prací v letech 2013 a 2014 odhad.cena 0 Kč
 490630 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka výpočetní techniky a příslušenství odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 P13V00009650 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum odhad.cena 0 Kč
 P18V00148008 5. 11. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
„Rámcová dohoda nákup spotřebního materiálu v 56 000 000 Kč
 P20V00175956 5. 6. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. E P E S s.r.o
Rekonstrukce stáje č. 3 ve Střednicích 3 339 116 Kč
 P20V00172606 9. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Octans Consulting s.r.o.
Externí GaP analýza řízení lidských zdrojů vůči 350 000 Kč
 Z2018-038668 17. 6. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
VWR International s.r.o.
„Rámcová dohoda nákup chemikálií v letech 2019 – 56 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 233192 1. 10. 2012 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Sekvencer pro sekvenování specifických úseků DNA
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sekvencer pro sekvenování specifických úseků DNA do 80-100 nukleotidů.;Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2 (Technická specifikace).
 515907 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. GERKIN s. r. o.
Provedení slaboproudých rozvodů (dodatečné 4 293 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 479990 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. ALOGO, s.r.o.
Automatizovaný systém pro bezobslužnou 3 452 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 494498 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Sapti Electronics s.r.o.
Dodávka výpočetní techniky a příslušenství 616 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00175257 27. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. CETUS PLUS, a.s.
E P E S s.r.o
+2 další dodavatelé
Nástavba 3. NP Pavilonu S ÚŽFG AV ČR, v. v. i. 61 852 708 Kč
 Z2018-040265 17. 6. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Viventis Microscopy Sàrl
Dodávka SPIM mikroskopu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00175956 5. 6. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. E P E S s.r.o
Rekonstrukce stáje č. 3 ve Střednicích 3 339 116 Kč
 Z2018-035609 16. 10. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka serveru a datových polí 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks serveru a 2ks datových polí dle specifikace uvedené v Části 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění každé dílčí části veřejné zakázky je dodávka včetně záručního servisu.
 P15V00103917 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Ing. Jiří Navrátil, Ph.D.
Ing. Jiří Navrátil, Ph.D.
+1 dodavatel
Tvorba e-learningových materiálů a videosekvencí 0 Kč
 P14V00018955 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Zpracování projektové dokumentace pro provádění odhad.cena 0 Kč
 P15V00106582 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Nákup 2 ks hlubokomrazících boxů 466 600 Kč
 P14V00100374 12. 4. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Předtisková příprava a tisk publikací odhad.cena 0 Kč
 Z2017-014907 13. 7. 2018 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
BioTech a.s.
+1 dodavatel
Dodávka laboratorní chemie a spotřebního materiálu 406 642 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 496152 3. 9. 2014 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. IT technika pro EXAM 828 545 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka IT techniky pro ExAM v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 521 lidí darovalo 1 450 873 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy