Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:68378271

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:68378271'

Nalezené veřejné zakázky 1 816 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-023355 16.11.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OptiXs, s.r.o.
Spherical Stretcher Mirrors TP20_049 5 906 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-030843 30.11.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OptiXs, s.r.o.
Laser-MBE UHV deposition system 13 219 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000139 23.09.2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vallvik design
Vaccum isolation Platforms for L4 Compressor 1 711 000 Kč
  P20V00000029 27.02.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Processing electronics for LUIS BPM system odhad.cena 0 Kč
  Z2018-041567 11.03.2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vakuum servis s.r.o.
Vacuum valves for BTL4 6 295 167 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000063 07.07.2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Dodávka výpočetní techniky pro rok 2021 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000026 15.04.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. BIT SERVIS spol. s r.o.
Active Network Components- Line-Cards pro 4510R 3 406 338 Kč
  238414 14.06.2013 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vývoj a dodávka diodově čerpaného předzesilovače odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000151 16.12.2015 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. MATRIX SPM Control System odhad.cena 0 Kč
  P20V00000172 18.12.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laser system for material processing with in-situ odhad.cena 0 Kč
  P17V00000051 12.06.2017 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ALEF NULA,a.s.
Control switches for Laboratory 1 798 778 Kč
  P14V00000137 05.11.2014 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ALEF NULA,a.s.
Nákup přepínače II 380 691 Kč
  P14V00000034 27.03.2014 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. L3-1 Multichannel coherent synthesiser odhad.cena 0 Kč
  Z2016-006567 15.12.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. M Computers s.r.o.
Dodávka běžné výpočetní techniky II. 4 916 155 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-001126 02.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. MIT, spol. s r. o.
SAFIBRA, s.r.o.
„MALÁ OPTIKA A OPTOMECHANIKA“ 15 773 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000115 04.11.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. AutoCont CZ a.s.
Nákup 7 ks notebooků 214 970 Kč
  404347 17.12.2014 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Zastupování centrálního zadavatele při nákupu 2 323 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném množství 2 310 MWh pro rok 2015.
  641035 22.06.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Zrcadla pro propagaci laserového svazku pro
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je nákup zrcadel pro propagaci laserového svazku pro laserový řetězec L4. 1. Plochá zrcadla stojící vertikálně (M) 2. Děliče svazku (BS)
  511213 14.06.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Turbomolekulární pumpy odhad.cena 86 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti fyzikálních věd, je příjemcem dotace pro projekt „ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – fáze 2“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162, v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt“). Pro konstrukci experimentálních zařízení spadajících do laserové a experimentální technologie budoucího mezinárodního výzkumného laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech je nezbytné pořízení předmětu plnění této veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména dodávka turbomolekulárních pump a suchých vakuových pump včetně jejich dopravy do místa plnění, dodávka příslušenství pump a poskytnutí některých souvisejících služeb. Předmět plnění veřejné zakázky je v detailu vymezen v Příloze č. 3 Technická specifikace a Příloze č. 4 Závazné znění smlouvy této zadávací...
  480091 13.01.2015 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Optický heliový kryostat pro Ramanův a odhad.cena 720 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je pořízení optického heliového kryostatu integrovatelného do konfokálního mikroskopu Olympus BXFM, který je součástí Ramanova mikrospektrometru LabRAM HR Evolution od firmy HORIBA Scientific. Pořízením se rozumí nákup, dodání, instalace a uvedení do provozu. Nabízený optický heliový kryostat musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ zařízení. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace.
  522684 18.09.2015 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Dodávka hlavního průmyslového přepínače odhad.cena 1 100 000 Kč
Neznámý Zadavatel požaduje dodání hlavního průmyslového přepínače - Laser Hall – Main Industrial Switch
  P18V00000127 12.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. G3 ang G4 PW Compressor Grating Mounts odhad.cena 0 Kč
  236045 25.10.2012 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Návrh a zhotovení laserem buzeného undulátorového 2 100 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je výběr uchazeče, který na pro zadavatele: a) Navrhne a vyvine systém experimentálního uspořádání pro měření vlastností plasmových polí pomocí vstřelování elektronových balíčků elektronovým dělem a měřící přístroje sloužící k měření vlastností laserem buzených plasmových polí, to vše za účelem ověření simulací urychlování plasmou, studia a řízení růstu emitance a dynamiky energetických rozdělení elektronových svazků, b) Navrhne svazek pro generování laserem buzeného undulátorového záření v rentgenové oblasti c) Zhotoví a sestaví Měřící zařízení dle bodu a) d) Připraví softwarovou simulaci urychlování plasmou e) Zhotoví, sestaví a zprovozní LUX svazek dle bodu b) f) Bude provádět měření plasmových polí buzených laserem g) Bude optimalizovat LUX svazek uvedený v bodě e) h) Vytvoří návrh experimentálního zařízení demonstrujícího synchronizaci pulsů...
  205348 03.07.2012 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Dodávka kancelářských potřeb odhad.cena 2 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové smlouvy ve smyslu § 11 ZVZ s jedním uchazečem na zajištění dodávek kancelářských potřeb na základě jednotlivých dílčích objednávek zadavatele pro projekty ELI a HiLASE.
  P18V00000147 12.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Eva Klugová
Nájemní smlouva 783 000 Kč
  P18V00000105 12.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vacuum valves in 2018 odhad.cena 0 Kč
  P18V00000052 12.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. HANYKO Praha s.r.o.
Equipment for the sample preparation, 1 988 648 Kč
  P19V00000059 12.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Bergmann Messgeräte Entwicklung KG
Pockels cell drivers with HV power suppliers 839 279 Kč
  497023 18.09.2015 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. TP14_143 Vakuové komponenty z L1 do E1 včetně odhad.cena 550 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky bude dodávka vakuových komponentů distribuce L1 do E1 včetně podpůrných rámů
  P15V00000109 10.09.2015 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P14V00000109 22.08.2014 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Rekonstrukce kanceláří a laboratoře v 2. a 3. NP 1 275 092 Kč
  352676 24.07.2014 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Technology development and delivery of a kilojoule odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P16V00000050 25.05.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. IFSW - Tenké disky odhad.cena 0 Kč
  P15V00000097 03.08.2015 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Úklidové služby v objektu ELI Beamlines - Dolní odhad.cena 0 Kč
  P19V00000060 29.03.2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Víceúčelový texturní difraktometr odhad.cena 0 Kč
  P19V00000147 01.10.2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. C SYSTEM CZ a.s.
Laser Control System Tier 0 TP19_007 18 543 061 Kč
  Z2021-011276 10.05.2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Průmyslové řídící jednotky II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000124 05.09.2018 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
BioTech a.s.
+1 dodavatel
Laboratorní odstředivky TP18_521 1 951 000 Kč
  P19V00000170 29.11.2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Convoi s.r.o.
Transport a sestavení vakuové komory kompresoru L4 1 081 600 Kč
  P19V00000052 12.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. remX GmbH
High Vacuum RF Plasma Cleaning System 1 925 495 Kč
  P21V00000039 21.05.2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ANAFRA s.r.o.
Upgrade diskového prostoru pro VS FZÚ 3 917 740 Kč
  Z2018-005361 21.02.2018 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. MIVA PRAHA Facility Management, a.s.
Zajištění úklidu v areálu ELI a HiLASE 5 122 171 Kč
Oprava národního formuláře
  P17V00000028 24.03.2017 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Měřící technika Morava s.r.o.
Femtosecond laser system @1030nm with harmonic 5 740 274 Kč
  P13V00000002 15.01.2013 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Základní vybavení laserových laboratoří - odhad.cena 0 Kč
  516357 19.06.2015 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Oxford Instruments Nanotechnology Tools Limited
Držáky vzorků pro transmisní elektronový mikroskop 3 190 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00000091 26.09.2013 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Ultra-přesný rychlý rotační systém umístitelný do odhad.cena 0 Kč
  Z2017-028644 17.10.2017 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OptiXs, s.r.o.
Pump Laser Diodes for Power Amplifier (reissue) 4 437 773 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00000039 12.04.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OptiGrate
Čerpované objemové a vláknové Braggovské mřížky 739 425 Kč
  P20V00000022 18.02.2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ATEsystem s.r.o.
GigE cameras 1 409 340 Kč
  P16V00000031 27.04.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Stěhování experimentálních technologií odhad.cena 0 Kč