Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:68407700

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:68407700'

Nalezené veřejné zakázky 3 330 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2016-005703 06.12.2016 neuvedena České vysoké učení technické v Praze FAM s.r.o.
Rámcová smlouva na provádění instalatérských prací 4 464 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00132202 01.12.2017 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ABACUS ELECTRIC spol. s r. o.
FSv - servery 849 377 Kč
  P19V00165221 04.11.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze B2C, s.r.o.
Počítače pro Fakultu strojní (5/2019) 114 000 Kč
  P20V00175038 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
FSv - Provádění experimentálního výzkumu - 165 275 Kč
  Z2020-016137 16.07.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČEPRO, a.s.
Nákup leteckého petroleje (Praha) 3 738 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  480298 24.07.2014 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Konstruktis Novostav a.s.
ČVUT – Stavební úpravy objektu Loděnice Malá 6 479 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00138898 25.04.2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze B2C, s.r.o.
„FSv – 1.1.1.4.13 Obnova observatoře DPZ; položka 530 700 Kč
  P20V00168667 21.01.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze StyX Neutronica GmbH
FSv - Sondy kosmického záření pro monitorování 512 967 Kč
  P19V00157498 03.06.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Laboratorní pracoviště pro výuku (klima komora) - odhad.cena 0 Kč
  P17V00128960 22.09.2017 neuvedena České vysoké učení technické v Praze TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
ČVUT- Rekonstrukce parního a teplovzdušného 1 678 449 Kč
  P18V00134000 22.01.2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze MAXPROGRES, s.r.o.
ČVUT-CIIRC Velodyne 3D scanner / CTU-CIIRC 671 550 Kč
  P19V00153270 13.03.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Kvantově optické sestavy 1 a 2 odhad.cena 0 Kč
  362906 07.08.2013 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Dodávka ICT a ostatního zařízení (jednací řízení
Neznámý Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele níže specifikované výpočetní techniky.;- (i) dodávka notebooků; (ii) dodávka dataprojektoru; (iii) dodávka vývojových a demonstračních tabletů pro studenty (TIC); (iv) dodávka projektoru; (v) dodávka přenosného projektoru a (vi) dodávka sestavy PC.
  Z2018-045067 28.12.2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ELIZZA s.r.o.
ČVUT – Rekonstrukce části objektu fakulty 8 859 213 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zpřístupnění převážné části objektu Fakulty dopravní, Horská 3, Praha 2, osobám se sníženou pohyblivostí a požární oddělení únikového schodiště. To bude provedeno vybudováním venkovního výtahu s výstupy do jednotlivých pater. Jedná se o osobní výtah lanový s nosností 630 kg pro 8 osob se strojovnou ve výtahové šachtě. Vnitřní velikost kabiny je 1100 x 1400 mm a šířka dveří 900 mm. Blíže je předmět vymezen v projektu pro stavební povolení zpracovaný společností Casua spol. s r.o., které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
  227172 31.10.2012 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČVUT - rekonstrukce LOP Halových laboratoří 9 409 574 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky je nahrazení stávajícího lehkého obvodového pláště novou rastrovou fasádní konstrukcí. Vložená okna budou hliníková s izolačním dvojsklem. V celém 1NP budou všechny prosklené výplně vybaveny bezpečnostní fólií. Neprůhledná výplň LOP bude tvořena izolačním panelem, zevnitř doplněným minerální izolací, z vně maskou z vlnitého plechu dle stávajícího vzhledu fasády. Okna v suterénu budou rovněž hliníková s izolačním dvojsklem. Okna v 2NP stíněna žaluziemi. Zateplení plných částí fasády je navrženo kontaktním zateplovacím systémem. Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. Omítané plochy fasády budou očištěny, zpevněny a případně odstraněny volné části. U soklu bude vytvořena rýha pro doplnění tepelné izolace a hydroizolace. Při fasádě budou v interiéru demontovány veškeré prvky přímo související a kotvené na plášti.
  Z2020-014195 27.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky MCAE Systems, s.r.o.
ČVUT-CIIRC: Optické skenovací zařízení pro 3 681 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o optické skenovací zařízení, které je určeno pro přesné a rychlé skenování tvarových a plošných dílců v průmyslové výrobě využívající principu projekce a stereoskopických kamer. Zařízení musí umožňovat instalaci na zápěstí robotu/na vřeteno obráběcího stroje a průběžné skenování za jeho pohybu bez ohledu na jeho prostorovou orientaci. Z pohledu instalace je vyžadováno kompaktní pouzdro minimálních rozměrů s odolností odpovídající průmyslovému prostředí v souladu s patřičnými platnými normami o bezpečnosti provozu strojních zařízení. Požadovány jsou funkce průběžného skenování v real-time režimu za současné synchronizace pohybu skeneru s pohybem CNC os. Synchronizace musí umožnit detekci povrchových vad a minimálních detailů dle specifikovaných parametrů. Za tímto účelem by mělo být zařízení vybaveno dodatečným osvitem projekční části. Software musí umožnit prostřednictvím...
  P18V00142345 04.09.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze IN SPACE s.r.o.
Nábytek pro učebny FS - část druhá (2) 1 302 300 Kč
  P19V00160957 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze NeutronOptics Grenoble
NOG190506 250x200mm Neutronová kamera 738 898 Kč
  P15V00034533 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Čelní vysokozdvižný vozík odhad.cena 0 Kč
  P19V00160118 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Networksys a.s.
Rozšíření Cisco UCS serverových prvků 1 764 159 Kč
  P18V00143692 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze PRISM COUPLING SYSTEM odhad.cena 0 Kč
  525265 12.02.2016 neuvedena České vysoké učení technické v Praze UCEEB - Provozovatel energetického hospodářství 11 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zakázka zahrnuje službu provozovatele energetického systému budovy včetně celkového servisu a oprav instalovaných technologií přímo souvisejících s dodávkou tepla a elektřiny. V rámci zakázky budou od zadavatele nakupovány primární energie, elektřina a zemní plyn a prodáváno teplo ze zdrojů v budově a vyrobená elektřina z fotovoltaických elektráren a mikroturbín instalovaných v objektu. Služba zahrnuje i asistenci při experimentech (příprava energií tak aby byly k dispozici v požadované kvalitě a čase ze zdrojů umístěných v budově) prostřednictvím objednatelova elektronického systému měření a regulace.
  Z2017-034825 11.12.2017 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Networksys a.s.
IP Telefony 170 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky je dodávka: - 20ks Stolních VoIP telefonních přístrojů, - 2ks Stolních VoIP telefonních přístrojů s 16 programovatelnými funkčními tlačítky, - 2ks Stolních VoIP konferenčních telefonních přístrojů s hlasitým odposlechem včetně dvou drátových rozšiřujících mikrofonů, které musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil technický popis přístrojů určených k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
  228231 15.08.2012 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Inovace počítačových učeben Ú12113
Neznámý Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky pro počítačové učebny, bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
  402169 18.11.2014 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Dynamický nákupní systém počítačových sestav,
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky:;- Notebooků, tabletů;- kancelářských počítačů;- kancelářských monitorů;- Příslušenství k dodávkám pořízeným v DNS včetně montážních doplňků
  P15V00033443 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČVUT – rekonstrukce objektu C FSv, výměna zasklení odhad.cena 0 Kč
  P14V00027810 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze L2K společnost s ručením omezeným L2K spol. s r.o. zkráceně
Petr Haba
+2 další dodavatelé
Dynamický nákupní systém počítačových sestav, 0 Kč
  P19V00165410 07.11.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze „ČVUT-CIIRC: Tvarová a rozměrová inspekce dílců“ odhad.cena 0 Kč
  Z2018-025448 21.01.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze G - Team Progres, spol. s r.o.
Demonstrační jednotka parní elektrárny 9 215 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-018488 12.07.2017 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Evalion s.r.o.
Outsourcing hlavního finančního a 1 701 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  344297 30.01.2013 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií Vybavení interiérů kanceláří, učeben a společných
Předběžné oznámení Předmětem dodávek je kancelářský nábytek pro vybavení kanceláří, učeben a pomocných prostor, jež bude dodán ve dvou etapách a s případnou opcí na další dodávky. Předmětem dodávky budou stoly, židle, skříně a drobné vybavovací předměty pro jednotlivé druhy prostor. Součástí je i dodávky menšího počtu kuchyňského vybavení - rychlovarné konvice, MW trouby, lednice.
  P18V00144916 06.09.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Interier Říčany a.s.
Nábytek pro koleje a hotely ČVUT v Praze 2018 4 482 124 Kč
  355122 27.05.2013 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská D-D pulzní generátor neutronů
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka generátoru neutronů schopného pracovat v pulzním módu. Součástí dodávky jsou všechny komponenty nutné pro provoz a užívání generátoru.
  362506 15.08.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Energie - stavební a báňská a.s.
ČVUT - Laboratoř nanotechnologie FBMI 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00141091 06.06.2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze FSv - DIC-3D - víceúčelové bezkontaktní měřící odhad.cena 0 Kč
  P15V00033715 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Vzduchotechnická jednotka s regulačním systémem odhad.cena 0 Kč
  P18V00142417 29.06.2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze POCKET VIRTUALITY a.s.
ČVUT-CIIRC: 3D SW nástroj pro vytváření 3 700 000 Kč
  P19V00159751 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČVUT-CIIRC: Mobilní digitální mikroskop odhad.cena 0 Kč
  P19V00157770 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Dodávka exoskeletonu pro dolní končetiny pro odhad.cena 0 Kč
  P20V00172803 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze IT technika (notebooky a jejich příslušenství) odhad.cena 0 Kč
  P19V00165182 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Služba SW řešení modulární platformy IoT odhad.cena 0 Kč
  P15V00032218 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Petr Haba
Dynamický nákupní systém počítačových sestav, 329 700 Kč
  P17V00125705 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze B2C, s.r.o.
ČVUT-FS: IT vybavení učeben a poslucháren 444 059 Kč
  P16V00038582 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČVUT–CIIRC: Pozemní robot kolový odhad.cena 0 Kč
  P19V00163580 25.05.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČVUT-CIIRC: Zařízení pro 3D tisk z plastu odhad.cena 0 Kč
  P18V00134064 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze StavMo s.r.o.
ČVUT – Demolice objektu C Karlovo náměstí 4 184 801 Kč
  P16V00036118 12.04.2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ČVUT-CIIRC: Software pro provádění numerických odhad.cena 0 Kč
  Z2018-037584 22.01.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze BSL s.r.o.
Poskytování IT služeb 7 386 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-039079 21.01.2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze STORAGE ONE, a.s.
FSv – Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci 9 894 420 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-011322 12.04.2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze ARBYD CZ s.r.o.
Nábytek pro Technickou menzu ČVUT v Praze 2 651 538 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu