Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:70875111

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:70875111'

Nalezené veřejné zakázky 58 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00004036 28.05.2020 neuvedena Domov pro seniory Háje Pasportizace objektu DS Háje odhad.cena 0 Kč
  P20V00007095 09.09.2020 neuvedena Domov pro seniory Háje Pasportizace objektu DS Háje odhad.cena 0 Kč
  P21V00191150 26.03.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje CIZA Interior s.r.o.
Stavební opravy pokoje č. 248 na budově A2 438 570 Kč
  P21V00189975 09.03.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Deco Interiors s.r.o.
Stavební opravy pokoje č.252 na budově A2 413 357 Kč
  P21V00189502 02.03.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje HANSA 2, s.r.o.
Stavební opravy sociálního zařízení za jídelnou 369 542 Kč
  P21V00190262 15.03.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Zhotovení projektové dokumentace "Stavební opravy odhad.cena 0 Kč
  P21V00196133 10.06.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje TZB- Plus, spol. s r.o.
Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace v 1 430 000 Kč
  P21V00194960 25.05.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje MSM, spol. s r.o.
Objednávka nitrilových rukavic 116 000 Kč
  P21V00193932 10.05.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Likvidace odpadů odhad.cena 0 Kč
  P21V00192618 20.04.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Pražské služby, a.s.
Smlouva o poskytování služeb v odpadovém 2 214 872 Kč
  P21V00194321 17.05.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje HANSA 2, s.r.o.
Stavební opravy prádelny a čistící místnosti na 320 625 Kč
  P21V00196654 17.06.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje HL PROJEKT s.r.o.
Vypracování projektové dokumentace pro dílo 315 000 Kč
  P21V00191460 31.03.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje MSM, spol. s r.o.
Objednávka nitrilových rukavic 128 000 Kč
  P21V00191554 01.04.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Interiering s.r.o.
Stavební opravy pokoje č. 154 na budově A2 312 010 Kč
  P19V00009086 27.12.2019 neuvedena Domov pro seniory Háje ÚKLID OBJEKTŮ DOMOVA PRO SENIORY HÁJE odhad.cena 10 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
  P21V00198525 19.07.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Multi-VAC spol. s r.o.
Objednávka čističky vzduchu Virex AIR 2 kusy 160 012 Kč
  P21V00196003 08.06.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje AVE Pražské komunální služby a.s.
Likvidace odpadů 1 663 362 Kč
  P21V00201732 07.09.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje eHAMnet, s.r.o.
Rámcová smlouva o poskytování služeb 268 800 Kč
  P21V00207326 26.11.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Rekonstrukce transformátoru odhad.cena 0 Kč
  P21V00202934 22.09.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje NOBILES s.r.o.
Stavební opravy 7 pokojů pro odlehčovací služby 3 543 285 Kč
  P21V00207325 26.11.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje Renova Praha, spol. s r. o.
Zateplení sportovní zóny na budově A2 – opakované 5 949 155 Kč
  P22V00218834 17.05.2022 neuvedena Domov pro seniory Háje PREMIO INVEST s.r.o.
Úklid objektů Domova pro seniory Háje - opakované 13 816 523 Kč
  P22V00224628 08.08.2022 neuvedena Domov pro seniory Háje MC Systems & Services s.r.o.
Dodávka a montáž EPS na budově B 1 843 168 Kč
  P22V00211766 11.02.2022 neuvedena Domov pro seniory Háje AVE Pražské komunální služby a.s.
Likvidace odpadů 83 252 Kč
  P21V00199033 26.07.2021 neuvedena Domov pro seniory Háje MONTSERVIS PRAHA, a.s.
Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně 5 946 795 Kč
  P22V00214442 21.03.2022 neuvedena Domov pro seniory Háje Ing.arch. Jaroslav Kačer
Ing. Zdeněk Jäger
Projektová dokumentace pro rekonstrukci pokojů na 1 990 000 Kč
  P22V00225993 29.08.2022 neuvedena Domov pro seniory Háje Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
Smlouva o připojení k distribuční soustavě 279 600 Kč
  Z2017-029418 24.10.2017 neuvedena Domov pro seniory Háje DATACOM Systems, s.r.o.
Dodávka komunikačního zařízení sestra - klient 4 595 005 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní dodávku a montáž díla s názvem: „Dodávka komunikačního zařízení sestra - klient“ podle projektové dokumentace a Rozpočtu.
  221282 21.06.2012 neuvedena Domov pro seniory Háje Úklid objektů Domova pro seniory Háje
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektů Domova pro seniory Háje v Praze a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
  351324 18.04.2013 neuvedena Domov pro seniory Háje Úklid objektů Domova pro seniory Háje – dodatečné 25 953 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem jednacího řízení o veřejné zakázce je uzavření dodatku ke stávající Smlouvě o provádění úklidových prací a o poskytování dodávek a výkonů souvisejících na dodatečné služby.
  Z2017-030333 31.10.2017 neuvedena Domov pro seniory Háje ARAMARK, s. r. o.
Náhradní stravování – opakované zadání 3 051 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění celodenního náhradního stravování pro klienty DS Háje po dobu rekonstrukce kuchyně.
  Z2017-023894 30.08.2017 neuvedena Domov pro seniory Háje Náhradní stravování odhad.cena 3 051 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění celodenního náhradního stravování pro klienty DS Háje po dobu rekonstrukce kuchyně.
  505779 10.11.2015 neuvedena Domov pro seniory Háje Zateplení objektů DS Háje - dodatečné práce 589 446 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Zateplení objektů DS Háje“ se vyskytly další dodatečné práce, které nebylo objektivně možné před zahájením předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena Objednatelem, TDI, GP a jsou popsány v zápisu z kontrolních dnů č. 1 ze dne 10.11.2014, č. 2 ze dne 18.11.2014, č. 3 ze dne 25.11.2014 a č. 4 ze dne 2.12.2014 a příslušného změnového listu č. 1.
  508474 10.11.2015 neuvedena Domov pro seniory Háje Zateplení objektů A1, A2, A3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  631424 03.02.2016 neuvedena Domov pro seniory Háje Zateplení objektů DS Háje - dodatečné práce III. 1 038 395 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Zateplení objektů DS Háje“ se vyskytly další dodatečné práce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena Objednatelem, TDS, GP a jsou popsány v zápisu z kontrolního dne č. 7,8,9,10,11,15 ze dne 16.04.,23.04.,30.04.,07.05.,14.05.,11.06.2015 a příslušného změnového listu č. 3.
  493990 10.11.2015 neuvedena Domov pro seniory Háje Zateplení objektů DS Háje 15 675 024 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je celkové zapteplení budovy B Domova pro seniory Háje. V rámci zateplení bude provedena výměna oken, dojde k nezbytné sanaci obvodového pláště, a zateplní obvodových stěn a střešního pláště budovy B. Zateplení objektu předpokládá aplikaci kontaktního zateplovacího systému (minerální fasádní desky) tl. 140 mm a provedení probarvená silikonová omítka dle barevného řešení (struktura škrábaná, zrnitost 1,5 mm, odstín RAL 3027). V soklové části bude do výšky 300 mm nad upravený terén aplikován Marmolit (šedý odstín). Střecha bude zateplena tepelnou izolací o celkové tl. 200 mm. Použity budou pásy ze skelné plsti, které budou vkládány mezi stávající krokve. Dále budou provedeny nezbytné upravy lodžíí spočívající ve vyspravení a zateplení stropních panelů a sanace podlah.
  631423 03.02.2016 neuvedena Domov pro seniory Háje Zateplení objektů DS Háje - dodatečné práce II. 515 673 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Zateplení objektů DS Háje“ se vyskytly další dodatečné práce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena Objednatelem, TDS, GP a jsou popsány v zápisu z kontrolních dnů č. 7 ze dne 16.4.2015, č. 8 ze dne 23.4.2015 a příslušného změnového listu č. 2.
  526397 13.11.2015 neuvedena Domov pro seniory Háje Zateplení objektů A1, A2, A3 – dodatečné práce I. 1 953 443 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Zateplení objektů DS Háje A1, A2, A3“ se vyskytly další dodatečné práce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena Objednatelem, TDS, GP a jsou popsány v zápisu z kontrolních dnů a příslušného změnového listu č. 1.
  60054164 20.03.2013 neuvedena Domov pro seniory Háje
Neznámý
  525640 03.11.2015 neuvedena Domov pro seniory Háje Úklid objektů Domova pro seniory Háje
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektů Domova pro seniory Háje v Praze a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
  646194 20.09.2016 neuvedena Domov pro seniory Háje Kompletní řešení nákladních výtahů 2 624 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž dvou výtahů v objektech Domova pro seniory Háje, a provedeni související činnost (související stavební práce, dodávky a služby) a zajištění komplexního záruční servis na dobu 5 let.
  Z2017-022113 10.08.2017 neuvedena Domov pro seniory Háje TENDER CONSORTIUM s.r.o.
Rekonstrukce kuchyně 19 478 767 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní provedení stavebních prací, dodávku a montáž díla s názvem: „Rekonstrukce kuchyně“ podle projektové dokumentace a Rozpočtu pro výběr dodavatele, zpracovaného do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky.
  Z2020-033117 21.09.2020 neuvedena Domov pro seniory Háje Pasportizace objektu DS Háje 4 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je po technické stránce podrobně vymezen v příloze č. 2 této výzvy (soupis ocenění a současný stav) a obchodní podmínky v příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky soupisu činností, které jsou položkově popsány v příloze č. 2 s tím, že při realizaci předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen dodržet právní předpisy a technické normy k předmětu veřejné zakázky se vztahující. Tyto podklady jsou pro dodavatele při nacenění závazné.
  Z2020-045206 17.12.2020 neuvedena Domov pro seniory Háje
Oznámení profilu zadavatele
  60054164 17.12.2020 neuvedena Domov pro seniory Háje
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2018-041664 29.11.2018 neuvedena Domov pro seniory Háje TZB-Plus, spol. s r.o.
Klimatizace pokojů 10 672 296 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavby s názvem: „Klimatizace pokojů“ podle projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby.
  Z2018-027157 19.11.2018 neuvedena Domov pro seniory Háje ÚKLID OBJEKTŮ DOMOVA PRO SENIORY HÁJE – OPAKOVANÉ 10 145 409 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
  P18V00002106 10.08.2018 neuvedena Domov pro seniory Háje ÚKLID OBJEKTŮ DOMOVA PRO SENIORY HÁJE 12 864 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
  P12V00004062 16.02.2023 10.12.2012 Domov pro seniory Háje Oprava zázemí pro společenské prostory
  Z2020-001499 16.01.2020 neuvedena Domov pro seniory Háje PREMIO INVEST s.r.o.
Úklid objektů Domova pro seniory Háje – opakované 13 816 523 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.