Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:70890005

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:70890005'

Nalezené veřejné zakázky 2 952 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  350038 5. 4. 2013 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Bedřichov, rekonstrukce MVE
Neznámý Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a rekonstrukce MVE na vodním díle Bedřichov, spočívající mj. v dodávce spirální Francisovy turbíny.
  478925 17. 1. 2014 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Zajišťování technicko-bezpečnostního dohledu nad
Neznámý Zajišťování technicko-bezpečnostního dohledu nad vybranými vodními díly III. kategorie v letech 2014 až 2016, k nimž vykonává objednatel práva vlastníka.
  483090 11. 3. 2014 neuvedena Povodí Labe, státní podnik
Neznámý
  479899 28. 1. 2014 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Jizera, obnovení průtočného profilu, ř. km 70,60 -
Předběžné oznámení Obnovení průtočné kapacity odtěžením sedimentů v celkovém množství cca 7 000 m3 a jeho trvalé uložení na skládce. Těžení sedimentů bude probíhat ve třech lokalitách, a to v Líšném a ve dvou lokalitách v Železném Brodě.
  100196 20. 3. 2012 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Multifunkční vozidlo s výměnnými nástavbami 19 994 970 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět zakázky je dodávka 3 ks nových multifunkčních vozidel s novými výměnnými nástavbami. Vozidlo bude používáno jako nosič výměnných nástaveb pro celoroční údržbu v podmínkách zadavatele, v letním období hlavně pro plošné sečení travnatých ploch a sečení svahů kolem vodotečí a zimním období na údržbu komunikacích zadavatele. Zadavatel požaduje dodání každého z vozidel s následujícími výměnnými pracovními nástavbami: 1. nástavba výložníkové ramenové sekačky s cepovým adapterem pro sečení svahů a travnatých ploch na pravé nebo levé straně od vozidla s dosahem větším než 8.5 m; 2. nástavby čelní cepové sekačky pro plošné sečení a mulčování travnatých ploch se záběrem větším než 2.3 m; 3. štěpkovač na zpracování dřevní hmoty pro vstupní průměr kmene až do 200 mm; 4. nástavba čelního nebo zadního hydraulicky poháněného navijáku pro přibližování dřeva.
  P19V00001358 6. 2. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Ivanské jezero, obnova vodního díla odhad.cena 0 Kč
  P20V00000161 6. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby odhad.cena 0 Kč
  P19V00000347 25. 5. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ContiTrade Services s.r.o.
Nákup pneumatik 73 285 Kč
  P18V00001422 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik pan König René
VD Fojtka, cesta okolo nádrže, probírka břehových 112 510 Kč
  P18V00000480 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Štětí, VD Roudnice n.L., oprava čerpadla Flygt odhad.cena 0 Kč
  637343 28. 4. 2016 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Starkočský potok, Bílé Podolí-Starkoč, ř.km
Předběžné oznámení Obnova průtočné kapacity koryta drobného vodního toku a oprava jeho opevnění. Vyřezání náletového porostu (6984 m2) a jeho likvidace, odstranění vybraných stromů rostoucích v korytě toku (1886 ks), a odstranění sedimentu z průtočného profilu koryta toku (5129 m3). V rámci akce dále dojde k opravě opevnění toku v rozsahu 200 m2.
  349499 29. 3. 2013 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Brandýs nad Labem, oprava levého a pravého
Předběžné oznámení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a realizace opravy levého a pravého jezového pole, spočívající ve výměně původních hradících konstrukcí a nutných stavebních oprav.
  209925 20. 3. 2012 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Dodávka techniky pro vodní hospodářství 4 940 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka stroje pro vodní hospodářství (dále jen „stroj“) včetně příslušenství. Zadavatelem stanovené technické podmínky jsou součástí zadávací dokumentace.
  P18V00000220 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Eko-ano s.r.o.
Doubrava, Zaboří - Habrkovice, odstranění travního 96 186 Kč
  P18V00000138 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Michal Rohun
Lipkovský potok, Dolní Lipka, oprava inundačního 139 581 Kč
  P18V00001698 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Scenario s.r.o.
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a 225 436 Kč
  P17V00000804 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Rodax elektronik s.r.o.
PS Mladá Boleslav, oprava elektroinstalace 156 297 Kč
  P17V00000958 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Zbyněk Rulec
Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, 734 000 Kč
  P18V00000479 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Střekov, oprava hydraulického válce pravého odhad.cena 0 Kč
  P17V00001822 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Ing. Luděk Maier
Bílá Nisa, Janov nad Nisou, probírka břehových 233 938 Kč
  P16V00044766 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik AMENDOIM s.r.o.
Dodávka mobilních telefonních přístrojů 290 284 Kč
  P17V00001847 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik RENOMAG spol. s r.o.
Nákup 1 kompletní sady pasů na dozer KOMATSU D155W 397 980 Kč
  P17V00000076 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Petr Wolf
Velký labský náhon, Předměřice nad Labem, kácení 65 000 Kč
  P15V00032309 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Licence produktů společnosti Trend Micro odhad.cena 0 Kč
  P18V00000206 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Československý Lloyd spol.s r.o.
Inspekční prohlídky plavidel závodu Roudnice nad 236 000 Kč
  P18V00001066 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Labe, Střekov - Neratovice, ř.km 767,7 - 848,8, odhad.cena 0 Kč
  P18V00001404 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik GEOMIN s.r.o.
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - ověřovací IG 596 000 Kč
  P20V00000969 4. 9. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Modernizace zálohovací infrastruktury odhad.cena 0 Kč
  P20V00001075 2. 10. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik AGRICO, s.r.o.
Zahradní traktory - 3 ks 345 000 Kč
  P20V00001072 2. 10. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Nextis Services s.r.o.
Výměna vybraných síťových prvků v lokalitách 152 443 Kč
  P15V00002365 15. 4. 2015 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
VD Seč, doplnění zařízení TBD 177 600 Kč
  P15V00002340 30. 3. 2015 neuvedena Povodí Labe, státní podnik PROMED Brno, spol. s r.o.
PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního 159 000 Kč
  P20V00000954 1. 9. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Petr Marjanko
Jizera,Nový Vestec,probírka břehových porostů,řkm 274 350 Kč
  P15V00002498 15. 8. 2015 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Valbek, spol. s r.o.
Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 148 260 Kč
  P16V00001764 9. 1. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Jan Vojnar
Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení porostů, ř. km 193 000 Kč
  P16V00001629 15. 9. 2016 neuvedena Povodí Labe, státní podnik LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
VD Roudnice nad Labem, oprava meziaretace 348 795 Kč
  P17V00000559 26. 4. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik KESPO GAS, s.r.o.
Ponorné čerpadlo KDFU 125 78 100 Kč
  P19V00000917 25. 7. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným.
Dodávka ponorných čerpadel 5 695 400 Kč
  P17V00001754 3. 10. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Lesy - Wolf, s.r.o.
Jizera, Benátky nad Jizerou, probírka vegetace, 248 210 Kč
  P17V00000186 24. 2. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Skanska a.s.
Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta 26 182 333 Kč
  P18V00000028 8. 1. 2018 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory odhad.cena 0 Kč
  P17V00000918 21. 6. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik České přístavy, a.s.
Labe, Ústí nad Labem - Centrální přístav, 16 175 247 Kč
  P19V00000885 14. 8. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Zajištění mobilních hlasových a datových odhad.cena 0 Kč
  P19V00000952 31. 7. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VD Střekov, oprava stavítek obtoků MPK odhad.cena 0 Kč
  P19V00001082 21. 8. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Jez Blížňovice, oprava stavidel 135 423 Kč
  P19V00000882 18. 7. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Ivan Rozum
Divoká Orlice, Záměl, ztížené kácení břehových 132 680 Kč
  P19V00000636 30. 5. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik BioTech a.s.
Autokláv 324 900 Kč
  P18V00001152 17. 8. 2018 neuvedena Povodí Labe, státní podnik HOCHTIEF CZ a. s.
Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - 443 414 723 Kč
  P19V00001554 10. 12. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Ondřej Laštovička
Olešnice, Zlíč, kácení a pěstební zásahy, ř. km 214 840 Kč
  P19V00001536 4. 12. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Zakoupení ramene - Menzi Muck A61 266 241 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy