Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:70890366

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:70890366'

Nalezené veřejné zakázky 795 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  643427 03.08.2016 neuvedena Plzeňský kraj Středisko pro úspory energie s.r.o.
Zpracování energetických auditů vybraných budov 1 052 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  344710 13.05.2013 neuvedena Plzeňský kraj Sdružení SANACE PLZEŇ - LIBUŠÍN
Sanace kontaminovaného území Plzeň - Libušín 36 329 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  364463 28.11.2013 neuvedena Plzeňský kraj Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Diecézní Charita Plzeň
+2 další dodavatelé
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  362881 07.08.2013 neuvedena Plzeňský kraj Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o.
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ 559 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000289 12.04.2020 neuvedena Plzeňský kraj AUTOspektrum 2000 s.r.o.
Nákup osobních automobilů pro KÚPK - první část 547 527 Kč
  478010 19.02.2014 neuvedena Plzeňský kraj Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P13V00000169 30.04.2013 neuvedena Plzeňský kraj Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. odhad.cena 0 Kč
  526911 23.11.2015 neuvedena Plzeňský kraj Aktivní prvky pro Krajský úřad Plzeňského kraje a 2 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků, transceiverů a multiplexerů, včetně jejich příslušenství, pro potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje a regionální komunikační infrastruktury
  P15V00001179 10.07.2015 neuvedena Plzeňský kraj MARBES CONSULTING s.r.o.
Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele 13 624 928 Kč
  P18V00000366 18.12.2019 neuvedena Plzeňský kraj Dial Telecom, a.s.
Rozšíření krajské datové sítě CamelNET – úsek 1 298 000 Kč
  362338 09.01.2014 neuvedena Plzeňský kraj SOFT-PC s.r.o.
Technická podpora pro softwarové produkty 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000510 15.09.2020 neuvedena Plzeňský kraj AUTOCONT a.s.
Rozšíření SSD kapacity stávajících diskových polí 949 000 Kč
  P14V00000595 22.08.2014 neuvedena Plzeňský kraj Diecézní Charita Plzeň
Sdružení „Společnost Azylových domů v ORP Klatovy“
+1 dodavatel
Azylové domy pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji 7 035 758 Kč
  P13V00000200 29.04.2013 neuvedena Plzeňský kraj AKR1 s.r.o.
Tonery pro potřebu KÚPK 880 000 Kč
  P14V00000597 22.08.2014 neuvedena Plzeňský kraj Network East-West
Člověk v tísni, o.p.s.
+10 dalších dodavatelů
Terénní programy v Plzeňském kraji (2. vyhlášení) 8 330 980 Kč
  400760 30.10.2014 neuvedena Plzeňský kraj Zkvalitnění území obora Horšov - zvýšení 4 477 198 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v areálu obory Horšov, která byla v roce 2009 prohlášena za kulturní památku, zřídit dvě nové tůně a dále obnovit související původní náhon v celé jeho délce, čímž by mělo dojít ke zvýšení retenčního a akumulačního potenciálu krajiny a zvýšení biodiverzity.
  P18V00000697 06.04.2020 neuvedena Plzeňský kraj KOMCENTRA s.r.o.
S & T Plus s.r.o.
Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS 588 888 Kč
  P21V00000390 24.06.2021 neuvedena Plzeňský kraj AGORA plus, a.s.
Prodloužení podpory knihoven Quantum Scalar i500 565 500 Kč
  P20V00000115 30.03.2020 neuvedena Plzeňský kraj GW Train Regio a.s.
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných 0 Kč
  P21V00000601 17.09.2021 neuvedena Plzeňský kraj Upgrade firewallů odhad.cena 0 Kč
  348572 23.08.2013 neuvedena Plzeňský kraj Ledovec, o.s.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
+1 dodavatel
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  375202 04.12.2013 neuvedena Plzeňský kraj Networksys a.s.
Aktivní prvky 1 949 679 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000428 21.05.2018 neuvedena Plzeňský kraj VISITECH a.s.
Rozšíření licencí EMM a prodloužení podpory 296 180 Kč
  527698 04.12.2015 neuvedena Plzeňský kraj Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb mediální komunikace v tištěných mediích, v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu.;Předmět plnění veřejné zakázky v každé části musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.;Služby jsou rozděleny do 4 samostatných dílčích plnění.
  P20V00000546 12.10.2020 neuvedena Plzeňský kraj Podpora CISCO zařízení na rok 2021 odhad.cena 0 Kč
  P11V00000208 05.08.2011 neuvedena Plzeňský kraj ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Nákup licencí SW ESRI ArcGIS 724 950 Kč
  Z2019-028929 20.08.2019 neuvedena Plzeňský kraj Šumava Net s.r.o.
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury 1 745 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  404131 12.12.2014 neuvedena Plzeňský kraj Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až 3 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vytvoření 26 čtyřminutových pořadů a 5 dvacetivteřinových reklamních spotů o Plzeňském kraji dle specifikace a jejich regionální televizní vysílání v regionu Plzeňský kraj a v uvedené periodicitě a dále zachycení vytvořených pořadů a spotů vždy na 3 (třech) DVD nosičích v uvedeném počtu ks a jejich dodání zadavateli.
  P12V00000066 02.03.2012 neuvedena Plzeňský kraj "Administrátor" evropského projektu SEED odhad.cena 0 Kč
  Z2017-010811 24.07.2017 neuvedena Plzeňský kraj NAVA
Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 14 994 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00000165 30.04.2013 neuvedena Plzeňský kraj Diecézní Charita Plzeň
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. 748 400 Kč
  P14V00000600 22.08.2014 neuvedena Plzeňský kraj Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Oblastní Charita Klatovy
+8 dalších dodavatelů
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v 10 377 792 Kč
  P13V00000390 28.06.2013 neuvedena Plzeňský kraj HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Rozvoj stávajícího informačního systému Virtuos 826 446 Kč
  P14V00000387 17.06.2014 neuvedena Plzeňský kraj Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Podpora samostatného bydlení v Plzeňském kraji 1 500 000 Kč
  P13V00000350 20.06.2013 neuvedena Plzeňský kraj EKORA s.r.o.
TDI sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín 879 650 Kč
  211187 28.03.2012 neuvedena Plzeňský kraj O2 Czech Republic a.s.
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury 4 970 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P12V00000099 15.03.2012 neuvedena Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o.
Dodávka digitální technické mapy pro projekt 4 148 000 Kč
  494887 18.08.2014 neuvedena Plzeňský kraj Doplnění účelové mapy povrchové situace
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření datového fondu Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (dále jen DTM DMVS PK) na území Plzeňského kraje. Vlastní rozšíření datového fondu provést formou obnovy dat novým mapováním v rozsahu vybraných lokalit. Základní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky: • Obnovit formou mapování požadované datové sady ÚMPS v rozsahu vybraných lokalit. • V rozsahu vybraných lokalit (viz příloha ZD č.1 kap. 3.2 –Technická specifikace a příloha č.4) využít k obnově datových sad ÚMPS takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat daných podmínkami této zadávací dokumentace. • Postupně předávat aktualizované lokality k zapracování do geodatabáze ÚMPS tak, aby se průběžně promítaly do služeb DTM DMVS PK. • Pročistit data v archivu RWE Distribuční služby, s.r.o. a O2 Czech...
  P13V00000043 09.07.2019 neuvedena Plzeňský kraj oXy Online s.r.o.
Webový portál pro zřizované organizace a jeho 0 Kč
  P18V00000797 06.04.2020 neuvedena Plzeňský kraj Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
Zajištění provozování protialkoholní záchytné 19 980 000 Kč
  P18V00000109 13.02.2018 neuvedena Plzeňský kraj Mavilla s.r.o.
Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího 32 270 750 Kč
  P15V00000290 03.04.2015 neuvedena Plzeňský kraj OldanyGroup s.r.o.
Podpora současných licencí SW Veeam 265 000 Kč
  P13V00000011 11.01.2013 neuvedena Plzeňský kraj IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Prodloužení podpory zálohovacího software 181 000 Kč
  P12V00000098 15.03.2012 neuvedena Plzeňský kraj T-MAPY spol. s r.o.
Dodávka nástrojů pro tvorbu a údržbu Územně 0 Kč
  Z2018-002999 29.01.2018 neuvedena Plzeňský kraj Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Rozvoj IDP (2.etapa) - Využití Plzeňské karty v 9 346 176 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  344360 23.05.2013 neuvedena Plzeňský kraj Elektronizace správních řízení a jejich příprava odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  348568 19.07.2013 neuvedena Plzeňský kraj Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  360934 24.10.2013 neuvedena Plzeňský kraj Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P12V00000280 27.07.2012 neuvedena Plzeňský kraj FANSTAV a.s.
Transformace DOZP Stod - zajištění činnosti 0 Kč
  P11V00000216 12.08.2011 neuvedena Plzeňský kraj VARS BRNO a.s.
Velkoformátové multifunkční tiskové zařízení pro 439 639 Kč