Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:70932581

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:70932581'

Nalezené veřejné zakázky 2 078 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2019-027815 09.08.2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Agromeli spol. s r.o.
II/418 BOŠOVICE, MOST 418-011 2 941 931 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00002033 23.09.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje LASKI, s.r.o.
Dodávka 2 ks pařezových fréz 198 000 Kč
  P20V00002388 20.01.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje AFRY CZ s.r.o.
Zpracování projektové dokumentace III/39518 1 856 250 Kč
  P20V00001484 14.07.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
III/40834 VRBOVEC, MOST 40834-3 1 052 245 Kč
  Z2016-007146 17.12.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Porr a.s.
II/379 Deblín - Tišnov 218 700 072 Kč
Oznámení o změně
  P21V00000239 11.02.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje STAVBY SR group s.r.o.
II/421 MILOVICE, MOST EV.Č. 421-015 9 345 031 Kč
  Z2017-032663 15.02.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Ing. Jan Pracný
III/0507 Bučovice, most 0507-1 DSP/PDPS, IČ, AD, 573 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-013963 09.11.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
III/49918 Hrubá Vrbka průtah 31 739 880 Kč
Oznámení o změně
  P22V00000403 15.02.2022 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje RENOGLOB s.r.o.
Dodávka 11 kusů interiérových dveří - Smlouva o 90 186 Kč
  Z2017-007546 27.03.2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Viadesigne s.r.o.
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ 2016 II. - 314 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR, DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je dále inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění aktuálních vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce. Předmětem stavby je návrh nového přestupního uzlu v prostoru před železniční stanicí Rosice u Brna pro zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy, zlepšení dopravní dostupnosti, návaznosti spojů a zvýšení bezpečnosti cestujících při přestupu.
  P18V00001966 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
DEMONTÁŽ MOSTNÍHO PROVIZORIA NA SILNICI II/431, 648 764 Kč
  104306 28.05.2012 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace II/413 Prosiměřice, most 413-014 14 688 361 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je stavba nového mostu ev.č. 413–014 před obcí Prosiměřice v km 22,247; stavbou je rovněž úprava objízdné trasy silnice III/41315 před obcí Žerotice, blíže je předmět specifikován projektovou dokumentací „II/413 Prosiměřice, most 413-014 - RDS“, zpracovanou projektantem Ing. Janem Pracným, IČ 62087851, (dále jen projektová dokumentace), která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace a soupisem prací, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
  404794 23.12.2014 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Dodávka kamenných drtí pro zimní údržbu komunikací 2 584 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Průběžné dodávka kameniva více frakcí vhodného pro zimní údržbu pozemních komunikací včetně dopravy.
  353600 13.05.2013 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS 836 074 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výkon činnosti koordinátora BOZP na jednotlivých stavbách.
  374675 28.11.2013 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje II/379 Lipůvka průtah, 1.dodatečné práce 77 907 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení výškové přeložky vodovodního řádu. Provedení provizorního propojení přepojovaných úseků bez přerušení dodávky plynu, které si vyžádalo zvýšení zemních prací na montážní výkopy a propojovací místa a osazení ventilu.
  631464 20.12.2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Pontex spol. s r.o.
Zpracování PD 2016 II/379 Malhostovice - Nuzířov - 1 458 754 Kč
Oznámení o změně
  P18V00002831 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje KOBIT, spol. s r.o.
Kontrola dávkování sypacích nadstaveb 127 500 Kč
  221641 02.04.2013 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje II/431, III/4301 Ždánice, Nechvalín, průtahy 37 312 473 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce včetně výměny podloží: a. vozovky silnice II/431 v průtahu městem Ždánice v délce 0,494 km vč. výstavby nového mostu ev. č. 431-011 b. vozovky silnice III/4301 v průtahu městem Ždánice v délce 0,796 km c. vozovky silnice III/4301 v průtahu obcí Nechvalín v délce 1,259 km vč. výstavby nového mostu ev. č. 4301-2, opěrné zdi a dvou propustků. Součástí stavby je také výstavba navazujících odstavných pruhů a potřebné přeložky inženýrských sítí. Předmětem zakázky jsou rovněž související projekční a zeměměřičské práce.
  207443 09.02.2012 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje III/15280 Modřice most 15280-2 - druhé dodat. 719 403 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
  P17V00002056 15.09.2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
III/3958 Příbram, most 3958-3 7 473 080 Kč
  480457 31.03.2014 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje STROJNÍ SEČENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA SILNICÍCH II. A odhad.cena 11 180 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení strojního sečení s ručním sečením kolem překáže (stromy, směrové sloupky, dopravní značky, svodidla apod.
  P17V00001857 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Rušar mosty, s.r.o.
0476-2,4314-2-OPRAVA MOSTU (TP) 99 000 Kč
  522487 08.01.2016 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II.-II/380 1 870 098 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. „II/380 Tuřany - Telnice - Moutnice, extravilán - DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP, AD". 2. "II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí - PDPS, SP, IČ, AD"
  P17V00000544 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Ing. Jan Pracný
II/416 Hrušky, most 416-003 - DOS, IČ, PDPS, SP. 267 400 Kč
  P18V00002599 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje SBL Europe, s.r.o.
Dodávka chloridu vápenatého pro zimní období 1 151 360 Kč
  P19V00001192 21.05.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Pneuservis A s.r.o.
Dodání a montáž nových pneumatik BKT Ridemax IT 52 936 Kč
  P20V00002201 04.11.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Zpracování projektové dokumentace III/43237 odhad.cena 0 Kč
  P18V00001542 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje GS PLUS s.r.o.
Billboardy 2018 238 400 Kč
  P18V00002678 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Elko autoškola,s.r.o.
Školení řidičů profesionálů 67 230 Kč
  P17V00000656 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
II/421 Velké Pavlovice,průtah-Smlouva o překládce 1 063 798 Kč
  P16V00003002 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje GroPo Kuřim s.r.o.
Úklidové práce - středisko SÚS Rosice a Tišnov. 84 600 Kč
  P21V00000142 20.01.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje CREDIBAU s.r.o.
III/03834 Oprava povrchu Znojmo, Nesachleby - 99 123 Kč
  P20V00002234 15.10.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Zbyněk Lazar s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK BŘITŮ SNĚHOVÝCH RADLIC V ROCE 280 743 Kč
  Z2020-044150 11.12.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st, 15 196 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce přestupního uzlu integrovaného dopravního systému JMK na sil. III/4155 u železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/4155, provedení autobusových zálivů, parkoviště, komunikace pro pěší, přeložky vodovodu, přípojky vodovodu, objízdné trasy a dalších souvisejících prací. Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
  P18V00002277 19.09.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje INSET s.r.o.
Diagnostika mostů pro zpracování PD "III/416 14 129 075 Kč
  P20V00002745 17.12.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 210 000 Kč
  P20V00001680 12.08.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje T-Mobile Czech Republic a.s.
Služby mobilního operátora GSM 873 600 Kč
  P20V00000135 27.02.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje PK OSSENDORF s.r.o.
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE III/0502 349 800 Kč
  P20V00002669 14.12.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Mostní vývoj, s.r.o.
Diagnostika mostu pro zpracování PD - Most ev.č. 106 600 Kč
  517949 23.10.2015 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II. - III/4179 1 068 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací ve stupních DSP/PDPS, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (dále AD). Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: 1. „III/4179 Zbýšov most 4179-4 2. "II/416 Hostěrádky, most ev.č. 416-00" 3. "II/380 Hodonín, most 380-020".
  P17V00002137 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje EUROVIA CS, a.s.
III/37923 v průtahu obce Senetářov v souvislosti s 293 553 Kč
  P17V00000692 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZNAKOM s.r.o.
II/430 zajištění dopravního značení a zařízení 290 401 Kč
  P18V00000452 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje WEMYS s.r.o.
Provedení dlaždičských prací – položení žulové 99 415 Kč
  P18V00001782 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE odhad.cena 0 Kč
  P18V00002663 12.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje GREGOCAR, s.r.o.
Dodávka 4 ks technologických vozidel v roce 2018 834 664 Kč
  P19V00000593 26.03.2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Bobcat CZ, a.s.
4 ks manipulátorů (nakladačů) 7 316 000 Kč
  Z2017-014060 22.01.2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje STRABAG a.s.
II/421 Terezín - Velké Pavlovice 87 725 270 Kč
Oprava národního formuláře
  P21V00002824 23.11.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje KOBIT, spol. s r.o.
Doplnění vyplachovacích trysek nástavby FEKO 9 69 000 Kč
  P22V00000172 24.01.2022 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje AGROTEC a.s.
Oprava motoru vozidla Fiat Ducato, RZ: 1BM 3129 - 91 930 Kč
  P21V00003025 10.12.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje AMT Hrotovice, spol. s r.o.
Dodávky olejů, maziv a provozních kapalin - Kupní 350 576 Kč