Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:70933146

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:70933146'

Nalezené veřejné zakázky 8 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  524292 12.10.2015 neuvedena Asociace krajů České republiky Rozvoj videokonferenčního systému krajů 5 149 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka hardware a software videokonferenčního systému včetně integrace se stávajícím videokonferenčním systémem a zajištění související technické podpory, nezbytné pro provoz videokonferenčního systému sloužícího pro komunikaci členů zadavatele poskytované po dobu 36 měsíců od převzetí zařízení zadavatelem se zachováním jeho plné funkcionality.
  P15V00004681 neuvedena Asociace krajů České republiky Rozvoj videokonferenčního systému krajů odhad.cena 0 Kč
  237459 21.06.2013 neuvedena Asociace krajů České republiky Implementace, podpora a evaluace e-GOV v územní 773 130 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 4 následujících klíčových aktivit. Aktivita 1 - vytvoření koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV, včetně školení. V rámci této aktivity budou definovány minimální, optimální a maximální požadavky na strukturu e-GOV v krajích na základě již provedené (existující) analýzy a následné vytvoření koncepčních dokumentů. V souvislosti s těmito dokumenty budou proškoleni zástupci krajů (cca 4 workshopy). Výstupem bude vytvoření Krajské koncepce e-Govermentu. Aktivita 2- vytvoření interní řídící dokumentace pro implementaci e-GOV pro jednotlivé kraje. V rámci této aktivity budou strategické a koncepční cíle (vzniklé v aktivitě 1) a výstupy přeneseny do konkrétních činností a procesů jednotlivých krajů s ohledem na jejich rozdílné potřeby. Aktivita 3 - zajištění přímé odborné podpory při implementaci e-GOV. V rámci této aktivity...
  P20V00009029 30.10.2020 neuvedena Asociace krajů České republiky AV MEDIA, a.s.
Modernizace videokonferenční infrastruktury 0 Kč
  225274 20.07.2012 neuvedena Asociace krajů České republiky
Neznámý
  228745 12.06.2014 neuvedena Asociace krajů České republiky Analýza stavu implementace strategických dokumentů odhad.cena 4 908 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy stávající situace včetně navržení struktury dokumentace a na základě získaných podkladů následné vytvoření Metodiky strategického řízení a plánování. Metodika bude sloužit jako návod při tvorbě a implementaci strategií pro jednotlivé kraje, kde bude využívána relevantními zaměstnanci jednotlivých krajů, kteří mají na starosti oblast strategického řízení a plánování v rámci své organizace. Projekt počítá, že s vytvořenou Metodikou budou pracovat zejména vedoucí zaměstnanci jednotlivých KÚ a další relevantní zapojení zaměstnanci, tzn. 14ti krajů a Magistrátu hl.m.Prahy.
  209941 22.08.2012 neuvedena Asociace krajů České republiky Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní 1 353 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza současné situace rozvojových projektů v oblasti e-GOV na úrovni jednotlivých krajů s cílem postihnout všechny realizované či již ukončené projekty, zjistit stav jejich výstupů a vyhodnotit v jakém je každý kraj stupni pokročilosti či jaké mají kraje zkušenosti v této oblasti. Bude zjištěno, na jaké oblasti e-GOV jsou současné projekty zaměřeny, jaké jsou jejich dosavadní výsledky a s jakou úspěšností jsou projekty realizovány. Výsledkem analýzy budou analyzované stavy implementace rozvojových opatření na jednotlivých krajích a bude provedena SWOT analýza, na kterou pak budou navazovat akční plány implementace. Na základě předchozích zjištění dodavatel také identifikuje možná společná témata a priority v oblasti e-GOV jako možný vyjednávací podklad pro nastavení nových operačních programů v období 2014+.
  Z2021-002002 18.01.2021 neuvedena Asociace krajů České republiky AV MEDIA, a.s.
Modernizace videokonferenční infrastruktury 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu