Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:71226401

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:71226401'

Nalezeno 75 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
360530 6. 5. 2014 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Výstavba výukového centra (zpracování projektové dokumentace) 1 135 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, a to: (a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) (b) Zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění pravomocného stavebního povolení (IČ + SP) (c) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (d) Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby (AD). Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Technická specifikace).
485064 21. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Podzimek a synové s.r.o.
VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly 14 985 616  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
491169 20. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Z + M Partner, spol. s r.o.
VŠPJ - Pořízení IT 2014 2 465 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00000015 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava TERNI s.r.o.
Demolice objektu B1 v bývalém areálu nemocnice na ulici Legionářů v Jihlavě 540 850  Kč
P15V00000003 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava TERNI s.r.o.
VŠPJ - Revitalizace umývárny bílého nádobí 673 779  Kč
512115 21. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava AWT Rekultivace a.s.
VŠPJ - Demolice objektů v areálu Legionářů 5 249 715  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000004 19. 2. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Keyence international (Belgium) NV/SA
VŠPJ - Dodávka mikroskopu 2 014 732  Kč
489311 21. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování střešních žlabů a rekonstrukce části kanalizace odhad.cena 0 Kč
Neznámý
P15V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Dodávka elektřiny pro rok 2016 odhad.cena 0 Kč
Z2019-010728 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava AUTOCONT a.s.
Pořízení notebooků 2019 164 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Oprava vnitřních fasád odhad.cena 0 Kč
P18V00000002 10. 5. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava IGITUR,spol. s r.o.
VŠPJ - Dodávka servoelektrického testovacího stroje 10 400 000  Kč
Z2018-015427 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
Síťová infrastruktura 1 636 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-024162 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
Projektor a plátno do přednáškové místnosti 1 290 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-015412 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Martin Burian
Počítače a monitory 1 133 506  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
354163 17. 5. 2013 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Rekonstrukce kuchyně (kuchyňské zařízení) - 2
Neznámý Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského zařízení do nově rekonstruované části kuchyně Vysoké školy polytechnické Jihlava dle požadavků zadavatele.
P14V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava I. elektromontážní s.r.o.
VŠPJ - Revitalizace P1 + P2 (elektroinstalace) 549 759  Kč
Z2018-011155 14. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
VŠPJ - Dodávka IT vybavení (segment 1) 546 930  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000015 5. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava AUTOCONT a.s.
VŠPJ - Pořízení počítačů a strojů na zpracování dat 2018 1 568 000  Kč
P18V00000011 15. 5. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Martin Burian
Projektor a plátno do učebny 1 060 747  Kč
356856 12. 6. 2013 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Dodávka výukových modelů (segment 1)
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je dodávka zdravotnických výukových trenažerů a modelů dle požadavků a technické specifikace zadavatele.
Z2018-025383 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o.
Centralizovaný tisk 647 442  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
225447 23. 4. 2014 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava
Neznámý
P18V00000009 5. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
Síťová infrastruktura 1 636 000  Kč
P14V00000016 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Dodávka elektřiny pro rok 2015 odhad.cena 0 Kč
P18V00000007 5. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
Diskové pole 898 500  Kč
P15V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Pořízení IT 2015 odhad.cena 0 Kč
Z2019-020504 7. 10. 2019 31. 7. 2019 Vysoká škola polytechnická Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
Interaktivní panely 299 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interaktivních panelů. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvořila Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
P18V00000005 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Dodávka IT vybavení (segment 1) odhad.cena 0 Kč
P19V00000003 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Interaktivní panely odhad.cena 0 Kč
Z2017-028587 8. 10. 2019 28. 11. 2017 Vysoká škola polytechnická Jihlava PSJ, a.s.
Podzimek a synové s.r.o.
VŠPJ - Výstavba výukového centra (zhotovitel stavby) 137 372 307  Kč
Oznámení o změně Celková stavební rekonstrukce severovýchodního, severního a severozápadního křídla stávající budovy č.p. 1556 stojící na pozemku p.č. 3214 v k.ú. Jihlava; a výstavba velkokapacitní posluchárny na pozemcích p.č. 3214, 3218, 3219/1, 3219/2 v k.ú. Jihlava, přiléhající ke stávajícímu objektu, a to plně v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou společností QARTA Architektura s.r.o., Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, pod zakázkovým číslem 326.
506080 20. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava TERNI s.r.o.
VŠPJ - Oprava střechy ostatní 9 641 950  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000003 14. 2. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Qualisys AB
VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu 4 999 370  Kč
Z2017-024146 26. 5. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Martin Burian
Martin Burian
AutoCont CZ a.s.
AutoCont CZ a.s.
AutoCont CZ a.s.
M-SOFT spol. s r.o.
Martin Burian
VŠPJ - Pořízení IT 2017 1 939 932  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00000002 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Informační systém pasportizace budov odhad.cena 0 Kč
P18V00000014 5. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava AUTOCONT a.s.
VŠPJ - Dodávka IT vybavení (segment 2) 1 275 500  Kč
P17V00000010 5. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Oprava vnitřních fasád - 2 odhad.cena 0 Kč
486241 24. 4. 2014 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava
Neznámý
Z2018-005491 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Qualisys AB
VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu 4 999 370  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
348275 18. 3. 2013 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Rekonstrukce kuchyně (kuchyňské zařízení)
Neznámý Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského zařízení do nově rekonstruované části kuchyně Vysoké školy polytechnické Jihlava.
231653 14. 9. 2012 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Pořízení IT na VŠPJ
Neznámý Předmět veřejné zakázky bude sloužit pro potřeby Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0115), pro projekt Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.029) a pro potřeby běžné v rámci provozu Vysoké školy polytechnické Jihlava.
342675 10. 1. 2013 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava (Vypracování projektové dokumentace stavby a související inženýrská činnost) 487 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti, která vyústí ve vydání pravomocného stavebního povolení pro následné stavební úpravy objektu Vysoké školy polytechnické, Tolstého č.p 1556, č.o. 16, parc. č. 3214, Jihlava (dále jen „VŠPJ“), které budou spočívat v: • komplexní opravě fasád pentagonálního bloku objektu • opravě střešních konstrukcí a krytin • výměně resp. novém provedení a instalaci oken a dveří • výměně resp. novém provedení a instalaci dešťových žlabů, svodů a lapačů střešních splavenin • novém provedení části podzemní kanalizace k napojení nových dešťových svodů Více informací v zadávací dokumentaci.
P14V00000017 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Dodávka plynu pro rok 2015 odhad.cena 0 Kč
P14V00000010 26. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava I. elektromontážní s.r.o.
Rekonstrukce elektroinstalace a datové infrastruktury v učebnách č. dv. 3N010 a 3N012 738 724  Kč
P18V00000008 5. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava AUTOCONT a.s.
Serverová infrastruktura 5 330 000  Kč
Z2019-033834 30. 9. 2019 7. 11. 2019 Vysoká škola polytechnická Jihlava Pořízení počítačů a strojů na zpracování dat 2019 odhad.cena 1 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka PC, Notebooků, Dokovacích stanic, Zobrazovacích zařízení, Tabletů, Fibre Channel adaptérů a SSD disků. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
P18V00000010 5. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
Projektor a plátno do přednáškové místnosti 1 290 000  Kč
P17V00000011 9. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava Podzimek a synové s.r.o.
VŠPJ - Výstavba výukového centra (zhotovitel stavby) 137 372 307  Kč
354673 15. 7. 2013 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ - Výstavba výukového centra (zpracování projektové dokumentace)
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru při realizaci stavby.
Z2018-015422 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava AUTOCONT a.s.
Serverová infrastruktura 5 330 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 304 lidí darovalo 845 331 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy