Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:72496991

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:72496991'

Nalezeno 2355 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00036073 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Originální spotřební materiál do tiskáren OKI - KrP Liberec 238 470  Kč
P17V00050348 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Pavel Danihelka
Spotřební materiál do tiskových zařízení - Děčín(213/2017) 108 300  Kč
P16V00044343 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR JAKUB a.s.
KoP Hodonín - lampa stolní (5 ks) 1 609  Kč
P17V00051550 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Nákup vozíku na přepravu pošty odhad.cena 0 Kč
P16V00046914 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Květa Krejčová
Nákup drobného materiálu na údržbu majetku 23 664  Kč
P16V00043030 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR MICOS spol. s r.o.
Nákup kancelářských potřeb - Kop Cheb 9/2016 8 277  Kč
P16V00047573 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Jan Heran
Nákup dataprojektoru 8 740  Kč
P17V00006829 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky AKR1 s.r.o.
Spotřební materiál do tiskáren a kopírek (SO-2017/10) 238 046  Kč
P17V00048837 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Artspect, a.s.
Výroba a montáž bezpečnostních přepážek pracoviště Lysá nad Labem 127 075  Kč
P17V00051917 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Notes CS a.s.
Multifunkční tiskárna 5 370  Kč
P17V00004695 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky ARGUS, spol. s r.o.
Zajištění úklidových služeb pro objekt ÚP ČR - Krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142 2 119 791  Kč
P16V00044053 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR PREMO s.r.o.
Tonery- Jindřichův Hradec 98 324  Kč
P17V00007631 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky ProfiTechnika CZ s.r.o.
Nákup a dodání tonerů do tiskáren pro ÚP Olomouc 218 111  Kč
P14V00014368 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR VKUS-BUSTAN s.r.o.
Nákup kancelářských potřeb na 4.Q.2014 - KoP Nový Jičín 34 011  Kč
P17V00050068 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Oprava kopírovacího stroje OKI odhad.cena 0 Kč
P17V00053326 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Vladimír Bokiš
Příprava k práci dle §72, odst. 2, písm. b) a c) Zákona o zaměstnanosti 13 950  Kč
206708 30. 1. 2012 neuvedena Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci
Obsluha CNC strojů 385 000  Kč
Neznámý
211987 14. 3. 2013 neuvedena Česká republika - Úřad práce České republiky Počítáme s Vámi 6 067 026  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které jsou dále rozděleny na dílčí etapy na sebe navazující. Souhrn těchto etap tvoří projekt nazvaný „Počítáme s Vámi“ (dále jen „projekt“). Tento projekt se skládá z těchto hlavních etap, které jsou úplně nebo z části realizované dodavatelem: 1. Přípravná fáze a publicita 2. Výběr účastníků do projektu a Individuální vstupní sezení 3. Osobnostní rozvoj 4. Odborná školení 5. Rekvalifikační kurzy 6. Zprostředkování zaměstnání 7. Přímá podpora účastníkům projektu 8. Reporting ze strany dodavatele a monitoring ze strany zadavatele Cílová skupina – charakteristika osob zařazených do projektu Jedná se o uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP v Libereckém kraji déle než 5 měsíců, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, se základním a vyšším vzděláním. Bližší specifikace v DZ.
509996 28. 7. 2016 neuvedena Česká republika - Úřad práce České republiky Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Auto SAS s. r. o.
AZM, s.r.o.
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
Mgr. Jan Horáček
Sdružení Autoškoly Náchodsko
O.K. stavební s.r.o.
KASPER KOVO s.r.o.
Institut profesního vzdělávání, s.r.o.
ZVU STROJÍRNY, a.s.
MAVO s.r.o.
Rekvalifikační kurzy – Královéhradecký kraj 2016 - 2019 85 500 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů
207479 10. 2. 2012 neuvedena Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Nymburk S&T CZ s.r.o.
MAVO s.r.o.
Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského
Jan Maryška
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
Obsluha osobního počítače 369 032  Kč
Neznámý
645247 31. 8. 2016 neuvedena Česká republika - Úřad práce České republiky Rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj III 2017 – 2021
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatelů, kteří budou pro Úřad práce ČR - krajskou pobočku v Brně zajišťovat rekvalifikační kurzy. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části a uchazeč o veřejnou zakázku (dodavatel) se může přihlásit do každé části veřejné zakázky, ve které bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
492993 24. 7. 2014 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR Výroba a distribuce průkazu osoby se zdravotním postižením
Předběžné oznámení Předmětem výběrového řízení je výroba a distribuce identifikačních karet s ochrannými prvky - průkazů pro osoby se zdravotním postižením s dodržením podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně veřejných údajů. Průkaz osoby se zdravotním postižením musí podle ustanovení § 34a zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, b) rodné číslo nebo datum narození u osob, kterým rodné číslo nebylo přiděleno, c) fotografii držitele průkazu, d) podpis držitele průkazu; podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou, e) datum vydání průkazu, f) označení orgánu, který průkaz vydal, g) dobu platnosti průkazu, h) označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o...
233660 4. 10. 2012 neuvedena Úřad práce České republiky Šance pro rodiče II ve Zlínském kraji
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby dodavatelem - zajištění realizace projektu Šance pro rodiče II ve Zlínském kraji.
225764 25. 7. 2012 neuvedena Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové
Motivační kurz bez bilanční diagnostiky 79 040  Kč
Neznámý
101907 22. 1. 2015 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČRAutoškola BENASI s.r.o.
Jakub Adam - AUTOŠKOLA
Autoškola školící centrum CB s.r.o.
Dům techniky České Budějovice, spol. s r.o.
PMVIA s.r.o.
EGE spol. s r.o.
Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.Budějovice, s.r.o.
František Šetka
Autoškola PELLA s.r.o.
Eliška Houdková
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 5
Rekvalifikační kurzy II/2011 52 763 000  Kč
Neznámý Předmětem zakázky je provedení rekvalifikačních kurzů.
365991 24. 10. 2013 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR Výběr dodavatele venkovních úprav a provedení oplocení , pro akci: ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528 odhad.cena 2 018 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci venkovních úprav a provedení oplocení pozemku ve dvorním traktu budovy ÚP, kontaktního pracoviště Blansko v souladu s veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby č.j. SÚ ÚV 11/2012-1963/2012/Ša ze dne 19.1.2012, v souladu s veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby č.j. SÚ SV 54/2012-8314/2012/Ša ze dne 15.3.2012 účinnou od 4.4.2012 (viz Příloha č. 6) a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a stanovisky třetích osob. Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro realizaci stavby, kterou zpracovala společnost BESTA - ING. BRÁZDA s.r.o. se sídlem v Blansku, Smetanova 4, IČ 25309714 (viz Příloha č. 5). Stavební práce budou realizovány na pozemku p.č. 84/34 v katastrálním území Blansko a zahrnují provedení zemních prací, úpravy povrchů, zpevnění pozemku dlažbou s drenážní funkcí...
P17V00005175 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky C SYSTEM CZ a.s.
Náplně do frankovacích strojů- Písek 21 980  Kč
P17V00053024 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Nákup tonerů a válců KoP Havířov 136 105  Kč
P16V00046953 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Ing. Milan Bastl - interiery.design.obchod
Nákup 43 ks židlí klientských 15 136  Kč
P17V00051413 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Nákup hygienických potřeb - papírové ručníky ZZ pro ÚP ČR - KrP Zlín odhad.cena 0 Kč
P16V00037517 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Nákup laminátoru pro kontaktní pracoviště Čáslav odhad.cena 0 Kč
P17V00050748 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Scenario s.r.o.
Skartovací stroje KrP v Brně III 80 028  Kč
P16V00045188 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Notes CS a.s.
Multifunkční zařízení 33 055  Kč
P17V00048700 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Nákup tonerů, válců a spotřebního materiálu do kopírovacích strojů a tiskáren. 351 134  Kč
P17V00053263 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Spotřební materiál KoP HO 06-2017 376 463  Kč
P17V00054213 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Pavel Danihelka
ORIGINÁLNÍ spotřební materiál pro tiskárny a multifuknce - KoP Cheb 6/17 213 100  Kč
P17V00049837 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB PRO ÚP ČR-KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ BLANSKO odhad.cena 0 Kč
506858 20. 11. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Miroslav Höfler
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
Advey services s. r. o.
Rekvalifikační kurzy pro Plzeňský kraj II. 42 016  Kč
Neznámý
P13V00006222 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR VKUS-BUSTAN s.r.o.
Kancelářský papír A4 pro ÚP Semily 24 600  Kč
P17V00050014 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Tonery- Strakonice 77 875  Kč
P17V00050652 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR HYGIENICKÉ POTŘEBY včetně rozvozu na 9 pracovišť v Praze s poskytnutím náhradního plnění odhad.cena 0 Kč
P16V00047525 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Vzdělávací kurz na téma „Nový občanský zákoník - bytová problematika a vazby k nepojistným sociálním dávkám" odhad.cena 0 Kč
P17V00053258 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR METRODIS s.r.o.
Kotouče termopapíru Qmatic 170ks pro KrP Praha 33 150  Kč
P16V00043567 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Datok, s.r.o.
Vysavač a lednice 6 612  Kč
P16V00037515 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Netfox s.r.o.
Konvertor 3 864  Kč
P16V00048080 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AQE advisors, a.s.
E-learningové školení řidičů referentských vozidel 98 750  Kč
P17V00054915 29. 11. 2018 neuvedena Úřad práce ČR C SYSTEM CZ a.s.
Nákup skeneru pro Havlíčkův Brod 1 424  Kč
P18V00000771 15. 1. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky AKR1 s.r.o.
Náplně do frankovacích strojů- České Budějovice 17 501  Kč
P18V00001394 15. 1. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky PB- Oprava kopírovacích strojů odhad.cena 0 Kč
P18V00001900 15. 1. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky PB - nákup autobaterie odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 298 lidí darovalo 812 400 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy