Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:ahmad-raad

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:ahmad-raad'

Nalezené veřejné zakázky 102 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00128308 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - úpravy západní části Mírového náměstí 5 247 348 Kč
  P17V00123949 7. 6. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - rekonstrukce kuchyně na 3.MŠ 978 750 Kč
  P18V00137064 23. 3. 2018 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - úpravy severní části Mírového náměstí 1 785 566 Kč
  P16V00116907 28. 11. 2016 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - objekt zázemí pro sportovce pozemního 4 270 390 Kč
  P20V00173764 30. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Revitalizace veřejných prostranství - Sídliště D 1 844 184 Kč
  P18V00000071 27. 4. 2018 neuvedena Statutární město Chomutov FRK s.r.o.
Vybudování parkoviště a chodníku v ulici Karla 1 699 842 Kč
  P18V00137069 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - oprava chodníku v ulici Školní 619 499 Kč
  P16V00109204 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - rozšíření parkovacích ploch v ulici 820 276 Kč
  211484 4. 7. 2016 neuvedena Severočeská vodárenská společnost, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodohospodářská stavební spol. s r. o.
+13 dalších dodavatelů
Operativní opatření charakteru drobných stavebních 45 365 470 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění drobných stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace) na území Ústeckého a Libereckého kraje. Tato veřejná zakázka je ve smyslu § 98 ZVZ rozdělena do 3 dílčích částí, a to dle jednotlivých územních oblastí na kterých má zadavatel svá pracoviště, a to na část (A) – oblast „Most“, část (B) – oblast „Ústí nad Labem“ a část (C) – oblast „Liberec“. Účelem předmětné veřejné zakázky je uzavřít 3 rámcové smlouvy, a to každou právě se 6 dodavateli, kteří se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvních 6 nejlépe hodnocených místech, v členění dle výše naznačených oblastí. Zájemce je oprávněn podat svou žádost o účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky pro každou z jejích dílčích částí jednotlivě i do všech částí zároveň.
  P18V00137064 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - úpravy severní části Mírového náměstí 1 785 566 Kč
  P18V00143928 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - úpravy části ulice Čechova 2 814 191 Kč
  P17V00123072 22. 5. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Vybudování sociálního zázemí v parku na p.p.č.3539 3 392 288 Kč
  P12V00003592 neuvedena Město Říčany FRK s.r.o.
Bezpečné parkování jízdních kol v Říčanech - 229 950 Kč
  P15V00106121 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Oprava povrchu komunikace a chodníku v 2 903 728 Kč
  P18V00148298 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském 969 705 Kč
  P15V00106121 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Oprava povrchu komunikace a chodníku v 2 903 728 Kč
  P16V00110178 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - přeložka havarijní přípojky vodovodu do 515 997 Kč
  P20V00185574 8. 12. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Úprava Mírového náměstí - 2.etapa 1 994 282 Kč
  P17V00120401 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - oprava ulice Školní 3 314 825 Kč
  P17V00125311 30. 6. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov na 4 383 748 Kč
  P17V00132919 19. 12. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na 3 740 848 Kč
  P16V00111156 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Dětské hřiště s relaxační zónou v areálu DDM 2 837 556 Kč
  P17V00120401 20. 3. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - oprava ulice Školní 3 314 825 Kč
  P17V00127672 24. 8. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Návrh a dodávka herní atrakce - vodního prvku 825 000 Kč
  P17V00123949 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - rekonstrukce kuchyně na 3.MŠ 978 750 Kč
  P20V00170888 4. 3. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Úprava čászi Mírového náměstí 919 757 Kč
  P17V00123072 22. 5. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Vybudování sociálního zázemí v parku na p.p.č.3539 3 392 288 Kč
  P17V00120401 20. 3. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - oprava ulice Školní 3 314 825 Kč
  632815 3. 3. 2016 neuvedena Město Podbořany FRK s.r.o.
Sportovní hala Podbořany 34 695 549 Kč
Předběžné oznámení
  Z2019-032488 19. 12. 2019 17. 10. 2019 Nemocnice Kadaň, s.r.o. FRK s.r.o.
REKONSTRUKCE 7. NP – ŠESTINEDĚLÍ 22 881 336 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. zhotovení díla – stavby – Nemocnice Kadaň, s.r.o. – Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí sloužící pro potřeby zadavatele a jeho pacientů, to vše v areálu zadavatele dle poskytnuté dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby
  P18V00000076 27. 4. 2018 neuvedena Statutární město Chomutov FRK s.r.o.
Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Vršovců v 450 756 Kč
  P15V00105490 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň, Studentské náměstí 18 497 143 Kč
  Z2019-037454 18. 1. 2021 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Využití srážkových vod u 3.ZŠ (Sluníčková) 2 846 041 Kč
Oznámení o změně
  P20V00170888 25. 5. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Úprava čászi Mírového náměstí 919 757 Kč
  P15V00106131 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň 5.ZŠ - výstavba multifunkčního hřiště 2 793 764 Kč
  359787 10. 7. 2013 neuvedena Statutární město Most FRK s.r.o.
Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště ul. 5 349 189 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00124577 19. 6. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - oprava cest na hřbitově 1 783 607 Kč
  P17V00125311 30. 6. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov na 4 383 748 Kč
  P15V00106135 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - parkoviště ul.Koželužská 1 897 725 Kč
  Z2017-000399 3. 4. 2017 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r. o.
Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV
+11 dalších dodavatelů
Operativní opatření charakteru drobných stavebních 253 742 407 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této veřejné zakázky je uzavřít tři (3) rámcové smlouvy, a to každou právě se 6 dodavateli, kteří se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvních 6 nejlépe hodnocených místech, v členění dle výše naznačených oblastí (částí) a to k zajištění provádění drobných stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace) na území Ústeckého a Libereckého kraje.
  P18V00147531 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na 3 021 862 Kč
  P17V00127672 24. 8. 2017 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Návrh a dodávka herní atrakce - vodního prvku 825 000 Kč
  P18V00143928 6. 8. 2018 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - úpravy části ulice Čechova 2 814 191 Kč
  P18V00000053 19. 3. 2018 neuvedena Statutární město Chomutov FRK s.r.o.
Nová cyklostezka - propojení ul. Lipská - 2 990 161 Kč
  P15V00106131 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň 5.ZŠ - výstavba multifunkčního hřiště 2 793 764 Kč
  P19V00153893 26. 3. 2019 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí 4 918 098 Kč
  P16V00116907 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - objekt zázemí pro sportovce pozemního 4 270 390 Kč
  P16V00112184 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
ZŠ Rudolfa Koblice , Pionýrů 1102, Kadaň - hřiště 628 100 Kč
  P19V00153893 26. 3. 2019 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
Kadaň - úpravy východní části Mírového náměstí 4 918 098 Kč
  P16V00112355 neuvedena Město Kadaň FRK s.r.o.
MŠ Kadaň, Klášterecká 1557 - rekonstrukce kuchyně 1 878 005 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy