Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:andrej-babis'

Nalezené veřejné zakázky 1 176 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-009793 19. 10. 2020 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Glencore Agriculture Czech s.r.o.
Primagra, a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 6 400 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  356392 29. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+19 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 8 400 000 000 Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
  Z2018-019512 14. 2. 2019 17. 7. 2018 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 KVARTO, spol. s.r.o.
ITTEC, s.r.o
+1 dodavatel
Modernizace odborných a jazykových učeben, 7 328 907 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku traktoru pro výuku autoškoly se speciálně upravenou kabinou a ovládáním. Do areálu praktického vyučování bude dodán kloubový nakladač a návěs k výuce praxe žáků oboru Agropodnikání. Pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku zavlažování a úpravy travních porostů. Pro žáky oboru Agropodnikání budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku úpravy povrchu jízdáren. Celá zakázka je rozdělena do 3 částí: A. Dodávka kloubového nakladače a návěsu pro areál praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov B. Dodávka traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov C. Dodávka zavlažovacího systému vč. vrtu a vybavení pro driving range a jízdárny v areálu praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov
  P18V00000023 4. 1. 2018 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
+1 dodavatel
Hnojiva 0 Kč
  P19V00150255 12. 4. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace UNITED BAKERIES a.s.
PENAM, a.s.
+2 další dodavatelé
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2019 5 932 212 Kč
  Z2017-011948 23. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
MEROCO, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 54 636 933 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  510587 18. 4. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 3 200 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  P19V00150255 8. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace PENAM, a.s.
UNITED BAKERIES a.s.
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2019 2 966 106 Kč
  60066995 30. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.
  240469 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  Z2019-033893 23. 1. 2020 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. KEMIFLOC a.s.
Kemwater ProChemie s.r.o.
Síran 2020 - 2022 40 632 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-032684 31. 1. 2020 23. 10. 2018 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 TEZAS servis a.s.
AZ Elektrostav, a.s.
+3 další dodavatelé
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a 1 585 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
  60012265 20. 10. 2015 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Jiří Tancer
Stanislav Veselý
+64 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém - Výroba dříví na OM bez 5 829 640 Kč
Neznámý Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě bez využití harvestorové technologie. . Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“). V souladu s § 94 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky Zákona a Zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 95 Zákona. Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona.
  60059587 7. 2. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. LDF Rožnov a.s.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
+92 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 5 669 191 934 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  215272 26. 4. 2013 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lesní školka Koláček,spol. s r.o.
Jaroslav Koláček
+12 dalších dodavatelů
Dodávky sadebního materálu (rámcová smlouva) 0 Kč
Neznámý
  60057268 1. 8. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
+26 dalších dodavatelů
Těžba, manipulace a přibližování dřeva 0 Kč
Neznámý
  211104 10. 12. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Opavská lesní a.s.
Lesy Beskydy, a.s.
+28 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 3 781 016 765 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  217673 12. 4. 2013 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ing. Zbyněk Martinek
Radek Stejskal
+16 dalších dodavatelů
Sběr semenné suroviny lesních dřevin z opadu a 209 851 640 Kč
Neznámý
  60059825 6. 5. 2011 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Atro Rýmařov, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Výsev semene SM a pěstování sadebního materiálu v 3 966 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-003936 14. 11. 2016 neuvedena Aleš Janouch ZZN Polabí a.s.
Realizace kompostárny - Aleš Janouch 5 296 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení traktoru, štěpkovače, překopávače kompostu a nakladače teleskopického manipulátoru.
  215318 27. 4. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o.
Eni Česká republika, s.r.o.
+1 dodavatel
Smlouva na poskytování dodávek určených druhů 381 435 000 Kč
Neznámý
  P17V00000001 neuvedena Ing. Magdaléna Dvořáková K V A R T O , spol. s r.o.
Nákup techniky a technologie hrazení 748 400 Kč
  P19V00001996 20. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Logistics Solution, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 196 - Přeprava dříví na 1 465 000 Kč
  P17V00129577 6. 10. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Stanice O, a.s.
Smlouva o poskytování služeb v oblasti propagace - 250 000 Kč
  636083 22. 1. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 15 080 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
  P21V00000005 7. 4. 2021 neuvedena Želivská provozní a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka tekutého síranu hlinitého 44 040 000 Kč
  P21V00000170 12. 3. 2021 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem AGRI SYSTEM, s.r.o.
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2021 844 480 Kč
  P17V00123124 23. 5. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
Reklamní kampaň na webovém portálu iDos.cz pro 625 600 Kč
  P18V00000239 6. 9. 2019 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 AGRI CS a.s.
VOŠ a SOŠ Březnice – mechanizační technika 1 549 000 Kč
  P13V00000043 neuvedena Obec Lesná ARBO, spol. s r.o.
Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství 500 500 Kč
  P19V00000076 24. 1. 2019 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Postřiky 2 299 137 Kč
  P15V00001596 12. 11. 2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra PENAM, a.s.
Pečivo, pekařské výrobky 0 Kč
  Z2020-015549 3. 8. 2020 8. 6. 2020 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 K V A R T O, spol. s.r.o.,
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
Pořízení učebních pomůcek pro výuku žáků oboru 1 315 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o zemědělskou techniku: mulčovač, zametač, návěs, přepravník balíků, luční brány, dlátový kypřič nesený a dále o komoru pro stanovení klíčivosti.
  P18V00148025 6. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Stanice O, a.s.
Propagace HMP v rámci akce VODAFONE YOU FEST 300 000 Kč
  Z2018-035265 15. 10. 2018 neuvedena DIAMO, státní podnik AGROTEC servis s.r.o.
Rypadlonakladač 2 334 499 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks rypadlonakladače, včetně zaškolení obsluhy a servisní činnosti po dobu 3000Mth.
  Z2018-018421 27. 1. 2020 17. 7. 2018 Správa Národního parku Šumava Miroslav Půbal
Lesotrans s.r.o.
+4 další dodavatelé
RD pro zajištění přepravy vybr. sort. na období 2. 11 125 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky, jejímž předmětem je provádění přepravy vybraných sortimentů na území NP Šumava.
  60066994 26. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Tereos TTD, a.s.
Ethanol Energy, a.s.
Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně 43 292 827 Kč
Neznámý
  P18V00005307 12. 4. 2020 neuvedena Město Úterý AgroZES spol. s.r.o
Traktor s čelním nakladačem pro město Úterý 1 218 500 Kč
  P17V00119214 12. 4. 2020 neuvedena Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace AGRI CS a.s.
Žací stroj čelně nesený 198 500 Kč
  P13V00006148 neuvedena Psychiatrická léčebna Šternberk PENAM, a.s.
Nákup čerstvého pečiva 0 Kč
  P15V00000932 5. 5. 2015 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Hnojiva 0 Kč
  P16V00037860 12. 10. 2016 neuvedena Národní památkový ústav AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
SZ Jánský Vrch - Dodávka zahradní techniky – 1 400 000 Kč
  P16V00003399 neuvedena Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
ÚEB/2015 – Preklinické testování biologicky 901 000 Kč
  P15V00000175 2. 11. 2015 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv OLMA, a.s.
15-052 Sušené mléko, jeho pořízení, obměna a 31 050 000 Kč
  P19V00003254 12. 4. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Mlékárna Hlinsko, a.s.
18-135 Sušené plnotučné mléko - uplatnění opce 450 000 Kč
  P17V00118753 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka polymerů na ČOV Dubí a ČOV Švermov 990 000 Kč
  P18V00000269 30. 1. 2018 neuvedena Lesy města Brna, a.s. AGRI CS a.s.
JŘbU - UKT s lesnickou nástavbou pro přibližování 2 299 999 Kč
  P16V00000001 neuvedena BRO processing s.r.o. Cerea, a.s.
Zakázka 1 3 928 000 Kč
  P20V00000385 20. 3. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Logistics Solution, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 250 - Přeprava dříví na 1 524 500 Kč
  Z2019-017002 4. 11. 2019 24. 6. 2019 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Equidomus s.r.o.
Vetko,spol. s r.o.
+1 dodavatel
Nákup učebních pomůcek pro výuku žáků oboru 1 408 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o: traktor, terénní ultrazvuk, kočár pro výuku vozatajství a mobilní boxy pro ustájení 4 koní včetně přístřešku. Celá zakázka je rozdělena do 4 částí: A. Traktor B. Terénní ultrazvuk C. Kočár pro výuku vozatajství D. Mobilní boxy pro ustájení čtyř koní včetně přístřešku pro uskladnění krmiva Jednotlivé dodávky jsou specifikované v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, jako technické specifikace jednotlivých částí.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy