Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:andrej-babis'

Nalezené veřejné zakázky 911 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 356392 29. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+19 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 8 400 000 000 Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
 Z2018-009793 19. 10. 2020 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Glencore Agriculture Czech s.r.o.
Primagra, a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 6 400 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 P19V00150255 12. 4. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace UNITED BAKERIES a.s.
PENAM, a.s.
+2 další dodavatelé
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2019 5 932 212 Kč
 P18V00000023 4. 1. 2018 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
+1 dodavatel
Hnojiva 0 Kč
 Z2018-019512 14. 2. 2019 17. 7. 2018 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 KVARTO, spol. s.r.o.
ITTEC, s.r.o
+1 dodavatel
Modernizace odborných a jazykových učeben, 7 328 907 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku traktoru pro výuku autoškoly se speciálně upravenou kabinou a ovládáním. Do areálu praktického vyučování bude dodán kloubový nakladač a návěs k výuce praxe žáků oboru Agropodnikání. Pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku zavlažování a úpravy travních porostů. Pro žáky oboru Agropodnikání budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku úpravy povrchu jízdáren. Celá zakázka je rozdělena do 3 částí: A. Dodávka kloubového nakladače a návěsu pro areál praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov B. Dodávka traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov C. Dodávka zavlažovacího systému vč. vrtu a vybavení pro driving range a jízdárny v areálu praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov
 Z2017-011948 23. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
MEROCO, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 54 636 933 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 510587 18. 4. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 3 200 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 60066995 30. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.
 240469 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 Z2019-033893 23. 1. 2020 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. KEMIFLOC a.s.
Kemwater ProChemie s.r.o.
Síran 2020 - 2022 40 632 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2018-032684 31. 1. 2020 23. 10. 2018 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 TEZAS servis a.s.
AZ Elektrostav, a.s.
+3 další dodavatelé
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a 1 585 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
 211104 10. 12. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Opavská lesní a.s.
Lesy Beskydy, a.s.
+28 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 3 781 016 765 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 60012265 20. 10. 2015 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Jiří Tancer
Stanislav Veselý
+64 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém - Výroba dříví na OM bez 5 829 640 Kč
Neznámý Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě bez využití harvestorové technologie. . Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“). V souladu s § 94 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky Zákona a Zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 95 Zákona. Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona.
 P20V00170214 25. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Vodňanská drůbež, a.s.
Výzva č. 18 Maso drůbeží a krůtí - Dynamický 283 158 Kč
 P18V00140889 4. 6. 2018 neuvedena Olomoucký kraj AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
„SŠ zemědělská Přerov – modernizace, nákup 610 000 Kč
 P20V00002456 12. 11. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Ethanol Energy a.s.
Desinfekční roztok 89 700 Kč
 P16V00110454 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Procházka, a.s.
Dodávky potravin – slepičí vejce pro Státní 24 165 Kč
 P16V00110454 12. 4. 2020 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Procházka, a.s.
Dodávky potravin – slepičí vejce pro Státní 24 165 Kč
 P16V00001756 12. 4. 2020 neuvedena Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.
Dodávka surovin - ČESKÁ VEJCE CZ 0 Kč
 P17V00129577 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Stanice O, a.s.
Smlouva o poskytování služeb v oblasti propagace - 250 000 Kč
 P17V00118753 1. 2. 2017 neuvedena Statutární město Kladno Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka polymerů na ČOV Dubí a ČOV Švermov 990 000 Kč
 P20V00001800 2. 9. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Ethanol Energy a.s.
Desinfekční roztok 89 700 Kč
 P18V00136239 12. 4. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Mediaservis, s.r.o.
Dohoda o ochraně důvěrných informací 0 Kč
 P12V00000023 13. 12. 2012 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Synthesia a.s.
Likvidace odpadní vody s obsahem kalu z BČOV v 104 542 452 Kč
 P13V00000091 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení PENAM, a.s.
17722/2012 Rámcová smlouva na dodávku potravin VK 0 Kč
 Z2019-017002 4. 11. 2019 24. 6. 2019 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Equidomus s.r.o.
Vetko,spol. s r.o.
+1 dodavatel
Nákup učebních pomůcek pro výuku žáků oboru 1 408 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o: traktor, terénní ultrazvuk, kočár pro výuku vozatajství a mobilní boxy pro ustájení 4 koní včetně přístřešku. Celá zakázka je rozdělena do 4 částí: A. Traktor B. Terénní ultrazvuk C. Kočár pro výuku vozatajství D. Mobilní boxy pro ustájení čtyř koní včetně přístřešku pro uskladnění krmiva Jednotlivé dodávky jsou specifikované v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, jako technické specifikace jednotlivých částí.
 P19V00000025 5. 9. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka tekutého síranu hlinitého pro Úpravnu vody 41 040 000 Kč
 P16V00110724 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Kladno KEMIFLOC a.s.
Nákup síranu železitého 0 Kč
 P15V00001063 12. 4. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik AGROTEC servis s.r.o.
Opravy a servis stavebních a zemědělských strojů 0 Kč
 403616 18. 5. 2020 neuvedena Lukáš Vachulka ARBO, spol. s r.o.
Malokapacitní kompostárna Boubín 3 998 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Obec Březnice AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
Pořízení traktoru pro práci v lesích 699 000 Kč
 P16V00000315 12. 4. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 FARMTEC a.s.
Projektová dokumentace - Výstavba výcvikové stáje 295 000 Kč
 P14V00003565 12. 4. 2020 neuvedena Obec Radošovice KVARTO, spol. s r.o.
Nákup kolového traktoru 1 179 000 Kč
 P19V00001861 12. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje AGROTEC servis s.r.o.
DODÁVKA 3 KS RYPADLO - NAKLADAČŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ 6 848 400 Kč
 P15V00107022 neuvedena Psychiatrická léčebna Šternberk PENAM, a.s.
Čerstvé pečivo 1 999 000 Kč
 Z2017-001913 18. 4. 2017 7. 3. 2017 Správa Krkonošského národního parku Hásek Petr
Logistics Solution, s. r. o.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a 3 840 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správy KRNAP plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a to dle jednotlivých LHC.
 P17V00000032 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. První novinová společnost a.s., Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
První novinová společnost a.s. - Kupní smlouva 0 Kč
 493798 18. 5. 2020 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv Animalco a.s.
14-168 Maso zmrazené, jeho pořízení a ochraňování 46 355 000 Kč
Neznámý
 P16V00000022 12. 4. 2020 neuvedena Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice ZZN Polabí a.s.
Nákup průmyslových hnojiv pro Školní statek Hořice 845 050 Kč
 P18V00000529 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik ARBO, spol. s r.o.
Dodávka kolového traktoru 945 000 Kč
 P19V00003424 4. 7. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik AGROTEC servis s.r.o.
Podkopová lopata 74 800 Kč
 P20V00001390 20. 8. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Logistics Solution, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 307 - Přeprava dříví na 738 500 Kč
 Z2016-003936 14. 11. 2016 neuvedena Aleš Janouch ZZN Polabí a.s.
Realizace kompostárny - Aleš Janouch 5 296 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení traktoru, štěpkovače, překopávače kompostu a nakladače teleskopického manipulátoru.
 215318 27. 4. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o.
Eni Česká republika, s.r.o.
+1 dodavatel
Smlouva na poskytování dodávek určených druhů 381 435 000 Kč
Neznámý
 P12V00000048 18. 5. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PENAM, a.s., Cejl 38, 602 00 Brno
Chléb a pečivo 3 111 251 Kč
 P17V00001819 12. 4. 2020 neuvedena Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik ZZN Pelhřimov a. s.
Zajištění dodávek krmných směsí pro odchov 287 640 Kč
 356921 11. 11. 2013 neuvedena Želivská provozní a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka tekutého síranu hlinitého pro Úpravnu vody 38 295 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00000001 neuvedena Ing. Magdaléna Dvořáková K V A R T O , spol. s r.o.
Nákup techniky a technologie hrazení 748 400 Kč
 P19V00001996 20. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Logistics Solution, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 196 - Přeprava dříví na 1 465 000 Kč
 352264 21. 1. 2015 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Školky Opolany, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Dodávky sadebního materiálu (rámcová smlouva) 24 000 000 Kč
Neznámý Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. standardních výsadbyschopných semenáčků, sazenic a poloodrostků lesních dřevin, odpovídajících požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 683 lidí darovalo 1 850 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy