Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:andrej-babis'

Nalezené veřejné zakázky 1 103 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2018-009793 19. 10. 2020 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Glencore Agriculture Czech s.r.o.
Primagra, a.s.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 6 400 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 356392 29. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+19 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 8 400 000 000 Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
 P18V00000023 4. 1. 2018 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
+1 dodavatel
Hnojiva 0 Kč
 Z2018-019512 14. 2. 2019 17. 7. 2018 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 KVARTO, spol. s.r.o.
ITTEC, s.r.o
+1 dodavatel
Modernizace odborných a jazykových učeben, 7 328 907 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku traktoru pro výuku autoškoly se speciálně upravenou kabinou a ovládáním. Do areálu praktického vyučování bude dodán kloubový nakladač a návěs k výuce praxe žáků oboru Agropodnikání. Pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku zavlažování a úpravy travních porostů. Pro žáky oboru Agropodnikání budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku úpravy povrchu jízdáren. Celá zakázka je rozdělena do 3 částí: A. Dodávka kloubového nakladače a návěsu pro areál praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov B. Dodávka traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov C. Dodávka zavlažovacího systému vč. vrtu a vybavení pro driving range a jízdárny v areálu praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov
 P19V00150255 12. 4. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace UNITED BAKERIES a.s.
PENAM, a.s.
+2 další dodavatelé
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2019 5 932 212 Kč
 Z2017-011948 23. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
MEROCO, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 54 636 933 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 510587 18. 4. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 3 200 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 60066995 30. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.
 240469 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 P19V00150255 8. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace PENAM, a.s.
UNITED BAKERIES a.s.
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2019 2 966 106 Kč
 Z2018-032684 31. 1. 2020 23. 10. 2018 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 TEZAS servis a.s.
AZ Elektrostav, a.s.
+3 další dodavatelé
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a 1 585 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
 Z2019-033893 23. 1. 2020 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. KEMIFLOC a.s.
Kemwater ProChemie s.r.o.
Síran 2020 - 2022 40 632 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 60012265 20. 10. 2015 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Jiří Tancer
Stanislav Veselý
+64 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém - Výroba dříví na OM bez 5 829 640 Kč
Neznámý Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě bez využití harvestorové technologie. . Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“). V souladu s § 94 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky Zákona a Zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 95 Zákona. Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona.
 60059587 7. 2. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. LDF Rožnov a.s.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
+92 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 5 669 191 934 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 215272 26. 4. 2013 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lesní školka Koláček,spol. s r.o.
Jaroslav Koláček
+12 dalších dodavatelů
Dodávky sadebního materálu (rámcová smlouva) 0 Kč
Neznámý
 60057268 1. 8. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
+26 dalších dodavatelů
Těžba, manipulace a přibližování dřeva 0 Kč
Neznámý
 211104 10. 12. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Opavská lesní a.s.
Lesy Beskydy, a.s.
+28 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 3 781 016 765 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 217673 12. 4. 2013 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ing. Zbyněk Martinek
Radek Stejskal
+16 dalších dodavatelů
Sběr semenné suroviny lesních dřevin z opadu a 209 851 640 Kč
Neznámý
 60059825 6. 5. 2011 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Atro Rýmařov, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Výsev semene SM a pěstování sadebního materiálu v 3 966 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00029778 11. 12. 2018 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vodňanská drůbež, a.s.
Chlazené kuřecí maso a kuřecí produkty 1.pol.2019 628 331 Kč
 P18V00140889 4. 6. 2018 neuvedena Olomoucký kraj AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
„SŠ zemědělská Přerov – modernizace, nákup 610 000 Kč
 P16V00110454 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Procházka, a.s.
Dodávky potravin – slepičí vejce pro Státní 24 165 Kč
 515328 17. 8. 2019 neuvedena Martin Zbořil NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
“Pořízení techn.využ.ke zkv.nakl.s odpady 5 876 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00001051 12. 4. 2020 neuvedena Obec Zlámanec AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
Lesnická technika pro obec Zlámanec 1 591 831 Kč
 P18V00136924 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka síranu hlinitého od roku 2018 0 Kč
 P20V00177578 7. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce JAMA maso s.r.o.
JIP východočeská, a.s.
+2 další dodavatelé
Výzva č. 57 Maso drůbeží na období 8/2020 - 561 540 Kč
 P20V00000040 18. 2. 2020 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem AGRI SYSTEM, s.r.o.
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2020 891 000 Kč
 P16V00003441 neuvedena Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
ÚEB – Preklinické testování biologicky aktivních 910 000 Kč
 Z2016-003936 14. 11. 2016 neuvedena Aleš Janouch ZZN Polabí a.s.
Realizace kompostárny - Aleš Janouch 5 296 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení traktoru, štěpkovače, překopávače kompostu a nakladače teleskopického manipulátoru.
 215318 27. 4. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o.
Eni Česká republika, s.r.o.
+1 dodavatel
Smlouva na poskytování dodávek určených druhů 381 435 000 Kč
Neznámý
 P17V00000001 neuvedena Ing. Magdaléna Dvořáková K V A R T O , spol. s r.o.
Nákup techniky a technologie hrazení 748 400 Kč
 P19V00001996 20. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Logistics Solution, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 196 - Přeprava dříví na 1 465 000 Kč
 515326 15. 8. 2019 neuvedena Antonín Zbořil NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
“Pořízení techn.využ.ke zkv.nakl.s odpady 6 050 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00002041 4. 11. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Kostelecké uzeniny a.s.
Uzeniny, uzenářské výrobky 600 000 Kč
 P19V00019474 11. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv PREOL FOOD, a.s.
17-119.3 Jedlý olej řepkový, jeho pořízení a 2 530 000 Kč
 479165 11. 6. 2014 neuvedena Lesy České republiky, s.p. AGRI CS a.s.
Dodávka 1 ks ramenného nakladače II 3 438 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00000239 6. 9. 2019 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 AGRI CS a.s.
VOŠ a SOŠ Březnice – mechanizační technika 1 549 000 Kč
 P13V00000043 neuvedena Obec Lesná ARBO, spol. s r.o.
Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství 500 500 Kč
 P19V00000076 24. 1. 2019 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Postřiky 2 299 137 Kč
 P15V00001596 12. 11. 2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra PENAM, a.s.
Pečivo, pekařské výrobky 0 Kč
 Z2020-015549 3. 8. 2020 8. 6. 2020 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 K V A R T O, spol. s.r.o.,
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
Pořízení učebních pomůcek pro výuku žáků oboru 1 315 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o nákup učebních pomůcek pro výuku praxe a odborných předmětů žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Jedná se o zemědělskou techniku: mulčovač, zametač, návěs, přepravník balíků, luční brány, dlátový kypřič nesený a dále o komoru pro stanovení klíčivosti.
 P18V00148025 6. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Stanice O, a.s.
Propagace HMP v rámci akce VODAFONE YOU FEST 300 000 Kč
 Z2017-001913 18. 4. 2017 7. 3. 2017 Správa Krkonošského národního parku Hásek Petr
Logistics Solution, s. r. o.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a 3 840 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správy KRNAP plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a to dle jednotlivých LHC.
 P17V00000032 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. První novinová společnost a.s., Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
První novinová společnost a.s. - Kupní smlouva 0 Kč
 P16V00000022 12. 4. 2020 neuvedena Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice ZZN Polabí a.s.
Nákup průmyslových hnojiv pro Školní statek Hořice 845 050 Kč
 P19V00003424 4. 7. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik AGROTEC servis s.r.o.
Podkopová lopata 74 800 Kč
 P20V00001390 20. 8. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Logistics Solution, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 307 - Přeprava dříví na 738 500 Kč
 P17V00000567 31. 10. 2017 neuvedena Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace AgroZES spol. s.r.o
Traktor kolový do 170 KW 2 058 990 Kč
 P18V00133778 17. 1. 2018 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace UNITED BAKERIES a.s.
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2018 1 192 740 Kč
 P15V00000175 2. 11. 2015 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv OLMA, a.s.
15-052 Sušené mléko, jeho pořízení, obměna a 31 050 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 744 lidí darovalo 2 136 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy