Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:andrej-babis'

Nalezené veřejné zakázky 763 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 356392 29. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+19 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 8 400 000 000 Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
 Z2018-009793 26. 11. 2018 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 6 400 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 P19V00150255 12. 4. 2020 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace UNITED BAKERIES a.s.
PENAM, a.s.
+2 další dodavatelé
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2019 5 932 212 Kč
 Z2018-019512 14. 2. 2019 17. 7. 2018 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 KVARTO, spol. s.r.o.
ITTEC, s.r.o
+1 dodavatel
Modernizace odborných a jazykových učeben, 7 328 907 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku traktoru pro výuku autoškoly se speciálně upravenou kabinou a ovládáním. Do areálu praktického vyučování bude dodán kloubový nakladač a návěs k výuce praxe žáků oboru Agropodnikání. Pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku zavlažování a úpravy travních porostů. Pro žáky oboru Agropodnikání budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku úpravy povrchu jízdáren. Celá zakázka je rozdělena do 3 částí: A. Dodávka kloubového nakladače a návěsu pro areál praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov B. Dodávka traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov C. Dodávka zavlažovacího systému vč. vrtu a vybavení pro driving range a jízdárny v areálu praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov
 P18V00000023 12. 4. 2020 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
+1 dodavatel
Hnojiva 0 Kč
 Z2017-011948 23. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
MEROCO, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot 54 636 933 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 510587 18. 4. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných 3 200 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 Z2019-033893 23. 1. 2020 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. KEMIFLOC a.s.
Kemwater ProChemie s.r.o.
Síran 2020 - 2022 40 632 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 60066995 30. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.
 240469 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – 4 200 000 000 Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 Z2018-032684 31. 1. 2020 23. 10. 2018 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 TEZAS servis a.s.
AZ Elektrostav, a.s.
+3 další dodavatelé
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a 1 585 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
 211104 12. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Opavská lesní a.s.
Lesy Beskydy, a.s.
+28 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 3 781 016 765 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 60012265 20. 10. 2015 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Jiří Tancer
Stanislav Veselý
+64 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém - Výroba dříví na OM bez 5 829 640 Kč
Neznámý Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě bez využití harvestorové technologie. . Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“). V souladu s § 94 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky Zákona a Zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 95 Zákona. Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona.
 P20V00169242 25. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Vodňanská drůbež, a.s.
Výzva č. 4 Drůbež - Dynamický nákupní systém na 161 925 Kč
 Z2017-001913 18. 4. 2017 7. 3. 2017 Správa Krkonošského národního parku Hásek Petr
Logistics Solution, s. r. o.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a 3 840 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správy KRNAP plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a to dle jednotlivých LHC.
 P17V00000032 12. 4. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. První novinová společnost a.s., Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
První novinová společnost a.s. - Kupní smlouva 0 Kč
 493798 18. 5. 2020 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv Animalco a.s.
14-168 Maso zmrazené, jeho pořízení a ochraňování 46 355 000 Kč
Neznámý
 P16V00000022 12. 4. 2020 neuvedena Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice ZZN Polabí a.s.
Nákup průmyslových hnojiv pro Školní statek Hořice 845 050 Kč
 P18V00000529 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik ARBO, spol. s r.o.
Dodávka kolového traktoru 945 000 Kč
 P20V00170214 25. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Vodňanská drůbež, a.s.
Výzva č. 18 Maso drůbeží a krůtí - Dynamický 283 158 Kč
 402152 18. 5. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PENAM, a.s.
K III., spol. s r.o.
+7 dalších dodavatelů
Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Obec Březnice AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
Pořízení traktoru pro práci v lesích 699 000 Kč
 P16V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Královéhradecká provozní, a.s.
Andone s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka organického substrátu pro BČOV Pardubice 0 Kč
 P18V00000134 12. 4. 2020 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem Cerea, a.s.
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2018 1 356 200 Kč
 P15V00000092 12. 4. 2020 neuvedena Obec Křižovatka ARBO, spol. s r.o.
Svážíme bioodpad z obcí Křižovatka a Velký Luh 457 000 Kč
 P16V00000315 12. 4. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 FARMTEC a.s.
Projektová dokumentace - Výstavba výcvikové stáje 295 000 Kč
 P14V00003565 12. 4. 2020 neuvedena Obec Radošovice KVARTO, spol. s r.o.
Nákup kolového traktoru 1 179 000 Kč
 P19V00001861 12. 8. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje AGROTEC servis s.r.o.
DODÁVKA 3 KS RYPADLO - NAKLADAČŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ 6 848 400 Kč
 P20V00000883 27. 4. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Ethanol Energy a.s.
Desinfekční roztok 0 Kč
 Z2018-016971 25. 5. 2018 neuvedena Zemní práce MITOP s.r.o. AGROTEC servis s.r.o.
Zemní práce MITOP s.r.o. – Dodávka kolového stroje 1 984 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového stroje pro manipulaci s bioodpady s hydraulickým ramenem, a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1. Zadavatel požaduje, aby byl stroj vybaven pro čelní nakládání pomocí lžíce na biomasu a aby byl stroj vybaven ramenem zakončeným drapákem na větve.
 P18V00136239 12. 4. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Mediaservis, s.r.o.
Dohoda o ochraně důvěrných informací 0 Kč
 P16V00001767 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Brno AGRI CS
Dodávka traktoru 945 000 Kč
 P17V00003274 12. 4. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy MAFRA, a.s.
Dodání reklamního prostoru pro propagaci "Policie 280 000 Kč
 P18V00000001 12. 4. 2020 neuvedena CHODOVKA a.s. ARBO, spol. s r.o.
Vyvážecí vlek osazený hydraulickou rukou 758 500 Kč
 508893 18. 5. 2020 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism LIN a.s
Nákup mediálního prostoru v rozhlase 3 485 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00009043 12. 4. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
OP Kroměříž - nákup benzínové sekačky 9 590 Kč
 P20V00000884 27. 4. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Ethanol Energy a.s.
Desinfekční roztok 0 Kč
 401973 18. 5. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PENAM, a.s.
Chléb a pečivo 3 024 447 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 224677 18. 5. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Synthesia a.s.
Dodávka elektrické energie pro BČOV Pardubice 0 Kč
Neznámý
 Z2018-014308 3. 1. 2019 7. 6. 2018 Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace Kvarto spo. s r.o.
Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení 1 557 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku zemědělských strojů pro jednotlivá učňovská střediska.
 Z2018-035265 15. 10. 2018 neuvedena DIAMO, státní podnik AGROTEC servis s.r.o.
Rypadlonakladač 2 334 499 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks rypadlonakladače, včetně zaškolení obsluhy a servisní činnosti po dobu 3000Mth.
 Z2018-018421 27. 1. 2020 17. 7. 2018 Správa Národního parku Šumava Miroslav Půbal
Lesotrans s.r.o.
+4 další dodavatelé
RD pro zajištění přepravy vybr. sort. na období 2. 11 125 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky, jejímž předmětem je provádění přepravy vybraných sortimentů na území NP Šumava.
 Z2018-018194 4. 6. 2018 neuvedena Robert Lorenc Cerea, a.s.
„Robert Lorenc – Dodávka kolového stroje pro 1 990 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového stroje pro manipulaci s bioodpady s hydraulickým ramenem. Blíže viz zadávací dokumentace.
 60066994 26. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Tereos TTD, a.s.
Ethanol Energy, a.s.
Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně 43 292 827 Kč
Neznámý
 P18V00005307 12. 4. 2020 neuvedena Město Úterý AgroZES spol. s.r.o
Traktor s čelním nakladačem pro město Úterý 1 218 500 Kč
 P17V00119214 12. 4. 2020 neuvedena Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace AGRI CS a.s.
Žací stroj čelně nesený 198 500 Kč
 P15V00000932 12. 4. 2020 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
Hnojiva 0 Kč
 356397 15. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. FABIO PRODUKT spol. s r.o.
Ethanol Energy a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na dodávky biosložek kvasného lihu 1 400 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodného obecně denaturovaného jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 Z2017-011947 4. 12. 2017 26. 9. 2017 ČEPRO, a.s. Tereos TTD, a.s.
Ethanol Energy a.s.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu 700 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 515328 17. 8. 2019 neuvedena Martin Zbořil NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
“Pořízení techn.využ.ke zkv.nakl.s odpady 5 876 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy