Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:andrej-babis'

Nalezeno 521 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
510587 18. 4. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 3 200 000 000  Kč
Neznámý Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
Z2017-011948 23. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
MEROCO, a.s.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
PREOL, a.s.
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 54 636 933  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
356392 29. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin 8 400 000 000  Kč
Neznámý Rámcová smlouva na průběžné dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin na roky 2014 a 2015
Z2018-019512 14. 2. 2019 17. 7. 2018 Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 KVARTO, spol. s.r.o.
ITTEC, s.r.o
AGRI CS a.s.
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup vybavení 7 328 907  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku traktoru pro výuku autoškoly se speciálně upravenou kabinou a ovládáním. Do areálu praktického vyučování bude dodán kloubový nakladač a návěs k výuce praxe žáků oboru Agropodnikání. Pro praktickou výuku žáků oboru Zahradnictví budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku zavlažování a úpravy travních porostů. Pro žáky oboru Agropodnikání budou dodány učební pomůcky sloužící k nácviku úpravy povrchu jízdáren. Celá zakázka je rozdělena do 3 částí: A. Dodávka kloubového nakladače a návěsu pro areál praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov B. Dodávka traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov C. Dodávka zavlažovacího systému vč. vrtu a vybavení pro driving range a jízdárny v areálu praktické výuky VOŠ a SZeŠ Benešov
60066995 30. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava
OLEO CHEMICAL, a.s.
FAME Ústí nad Labem, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – methylesteru mastných kyselin 4 200 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin dle ČSN EN 14214 (FAME) pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv.
Z2018-009793 26. 11. 2018 23. 8. 2018 ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
BAMONAFT a.s.
MEROCO, a.s.
PREOL, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 6 400 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
240469 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. EKOPETROL, s.r.o.
PREOL, a.s.
Primagra, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložek – methylesteru mastných kyselin 4 200 000 000  Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek biosložek - methylesteru mastných kyselin pro vznětové motory pro přimíchání do ropných paliv, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
P18V00000023 28. 5. 2019 neuvedena Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZZN Pelhřimov a. s.
Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
AGRI SYSTEM, s.r.o.
Hnojiva 3  Kč
P19V00150255 3. 6. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace UNITED BAKERIES a.s.
PENAM, a.s.
UNITED BAKERIES a.s.
PENAM, a.s.
Dodávka pečiva a pekárenských výrobků 2019 5 932 212  Kč
60012265 20. 10. 2015 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Jiří Tancer
Stanislav Veselý
SILVA NATURA, s.r.o.
Petr Nejedlý
Wotan Forest, a.s.
UNILES, a.s.
Robert Mikšíček - těžba dřeva
HABEZ s.r.o.
Jiří Křivánek
Josef Jeníček
Domašovská lesní s.r.o.
Tomáš Slováček
Heinz Michanikl
Luboš Koleják
František Drbálek
Pavel Ošlejšek
Kloboucká lesní s.r.o.
Martina Bremová
Krišta Zdeněk přibližování dřeva
Marie Portešová-Lesport
Roman Hroch
Miroslav Mondek
Michal Pech
Martin Mikulka
Stanislav Jankulár
DANNI WOOD s.r.o.
Petr Ambrož
Dalibor Polívka
Dušan Berger
Stanislav Kirchner
Pavel Stejskalík
Václav Kubica
Ivo Pavlík
Petr Cvešper
Zdeněk Zacpal
Robert Koritar
Rudolf Herbanský
WINART s.r.o.
Miroslav Jiříček
Roman Pelak
Tomáš Šavel
Marcel Maršálek
Burn Mill s.r.o.
Milan Buržak
Ing. František Helešic
Lenka Markovcová
Zbyněk Zelina
Josef Zavadil
Michaela Formánková
TRULES s.r.o.
Antonín Včelák
Josef Mráček
Jiří Zezulka
Lenka Buržaková
Miroslav Eliáš
Pavlína Košťálová
Stovicek
KORYŤÁK s.r.o
Jana Soukupová
Martin Fischer
Jiří Zeman
Šumavská lesní společnost, s.r.o.
K&I Forest s.r.o.
Jaroslav Muzikant
Miroslav Bělunek
Šuška Vladislav
Dynamický nákupní systém - Výroba dříví na OM bez harvestorové technologie 5 829 640  Kč
Neznámý Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě bez využití harvestorové technologie. . Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“). V souladu s § 94 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky Zákona a Zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 95 Zákona. Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona.
P16V00000315 26. 10. 2018 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 FARMTEC a.s.
Projektová dokumentace - Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů 295 000  Kč
P16V00110454 1. 11. 2018 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Procházka, a.s.
Dodávky potravin – slepičí vejce pro Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s. p. 24 165  Kč
215272 26. 4. 2013 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠKOLKY MCELY, s.r.o.
Školky Opolany, s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
Wotan Forest, a.s.
Libor Piňos
Miroslav Votruba
Lesní školka Koláček, spol. s r.o.
Dodávky sadebního materiálu (rámcová smlouva) 16 000 000  Kč
Neznámý Předmětem zakázky je nákup sadebního materiálu pro potřeby některých organizačních jednotek zadavatele.
Z2016-007230 7. 7. 2017 neuvedena Technické služby Jablonec nad Nisou spol. s r.o. CEREA, a.s.
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období 2017 - 2018 2 998 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky posypových solí pro TSJ, s.r.o..
P15V00000175 2. 11. 2015 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv OLMA, a.s.
15-052 Sušené mléko, jeho pořízení, obměna a ochraňování 31 050 000  Kč
Z2017-003282 15. 6. 2017 13. 3. 2017 Povodí Moravy, s.p. Auto Kora top s.r.o.
AGROTEC a.s.
Užitkové vozy, pick-up, SUV 5 999 053  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 nových automobilů kategorie SUV, pick-up a užitkový vůz. Zakázka je dělená na 5 částí, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (dílčí plnění).
Z2017-001913 18. 4. 2017 7. 3. 2017 Správa Krkonošského národního parku Hásek Petr
Logistics Solution, s. r. o.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP 3 840 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správy KRNAP plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a to dle jednotlivých LHC.
224677 21. 11. 2018 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Synthesia, a.s.
Dodávka elektrické energie pro BČOV Pardubice 1 055  Kč
Neznámý
P17V00127386 18. 8. 2017 neuvedena Statutární město Most CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Aquadrom Most – dodávka a montáž tobogánů 8 274 337  Kč
401973 21. 11. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PENAM, a.s.
Chléb a pečivo 3 024 447  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000934 26. 10. 2018 neuvedena VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
PHM 1  Kč
Z2018-035265 15. 10. 2018 neuvedena DIAMO, státní podnik AGROTEC servis s.r.o.
Rypadlonakladač 2 334 499  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks rypadlonakladače, včetně zaškolení obsluhy a servisní činnosti po dobu 3000Mth.
P15V00000092 26. 10. 2018 neuvedena Obec Křižovatka ARBO, spol. s r.o.
Svážíme bioodpad z obcí Křižovatka a Velký Luh 457 000  Kč
P14V00000309 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv FARMTEC a.s.
Areál sila Blovice - PD na TZH technologie a doprovodných provozů 1 576 000  Kč
Z2018-040724 22. 11. 2018 neuvedena Správa státních hmotných rezerv OLMA, a. s.
18-104 Mléko sušené odtučněné 490,2 T - uplatnění opce 442 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „15-052 Sušené mléko, jeho pořízení, obměna a ochraňování“, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 513076. Na základě uvedené veřejné zakázky byla dne 15. 2. 2016 uzavřena Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv, č. 20160035 (dále jen „smlouva“) na dobu 36 měsíců od data platnosti smlouvy. V souladu s uvedenou zadávací dokumentací a čl. XI. smlouvy zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smlouvy o dalších 9 měsíců, a to formou dodatku k původní smlouvě.
Z2018-042746 10. 12. 2018 neuvedena Bernard Lainka MOREAU AGRI, spol. s r.o.
AGROZET České Budějovice, a.s.
ARBO, spol. s r.o.
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY – BERNARD LAINKA 3 712 304  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení zemědělských strojů – manipulátoru, krmného vozu a návěsu. Zakázka byla rozdělena na části dle § 101 ZZVZ.
402152 20. 11. 2018 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. PENAM, a.s.
K III., spol. s r.o.
DK OPEN, spol. s r.o.
ZEO TRADE, s.r.o.
Pavel Holub
Jihočeská masna, s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
ALIMPEX - Louny spol. s r.o.
Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s. 9  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-013577 4. 8. 2017 28. 6. 2017 Brněnské komunikace a.s. AGROTEC a.s.
Dodávková vozidla 6 875 074  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks továrně nových nepoužitých dodávkových vozidel stejného továrního označení dle specifikace v příloze zadávací dokumentace včetně servisních služeb uvedených v příloze zadávací dokumentace.
P18V00000001 15. 1. 2019 neuvedena CHODOVKA a.s. ARBO, spol. s r.o.
Vyvážecí vlek osazený hydraulickou rukou 758 500  Kč
P17V00001658 26. 10. 2018 neuvedena Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik ZZN Pelhřimov a. s.
Dodávka krmné směsi NP JA pro masné rodiče 851 500  Kč
P17V00016370 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AGROTEC servis s.r.o.
511 mechanizace- oprava teleskop. manipulátoru LM 1345 VINFNHNH13MN8HKK32040 207 311  Kč
P17V00008028 26. 10. 2018 neuvedena Obec Otnice AGROTEC a.s.
Otnice - Dopravní automobil pro JSDH 1 193 500  Kč
Z2017-002132 9. 5. 2017 1. 3. 2017 Šárka Matušíková ARBO, spol. s r.o.
Vybudování kompostárny Šárka Matušíková 5 788 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je neseného překopávače, štěpkovače a traktoru jako nezbytného vybavení pro výrobu kvalitního kompostu.
636083 22. 1. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Primagra, a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin 15 080 637  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
P17V00123124 26. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
Reklamní kampaň na webovém portálu iDos.cz pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. 625 600  Kč
P17V00000032 26. 10. 2018 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno NAVOS, a.s.
Nákup POR 11 93 660  Kč
P17V00001819 26. 10. 2018 neuvedena Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik ZZN Pelhřimov a. s.
Zajištění dodávek krmných směsí pro odchov Mezinárodního testu rodičů pomalurostoucích kuřat 287 640  Kč
P18V00138144 12. 4. 2018 neuvedena Statutární město Most CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Aquadrom Most – technologie a M+R 9 799 000  Kč
P16V00000361 26. 10. 2018 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 ARBO, spol. s r.o.
Nákup traktoru pro výcvik žáků v autoškole pro SOŠ a SOU Sušice 1 064 000  Kč
Z2019-007091 4. 3. 2019 neuvedena Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
Pořízení traktoru 2 063 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka traktoru s lesnickou nástavbou.
P17V00119070 1. 11. 2018 neuvedena Město Bojkovice CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Studie rekonstrukce a modernizace koupaliště v Bojkovicích 89 900  Kč
60063330 30. 4. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Eni Česká republika, s.r.o.
Slovnaft Česká republika, spol. s.r.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
PREOL, a.s.
Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu 25 000 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky určených druhů minerálních olejů pro zadavatele. Zadavatel z provozně technických důvodů požaduje dodání zboží produktovodem. Zadavatel připouští, aby dodavatel zadal část dílčí veřejné zakázky subdodavateli.
Z2018-018194 4. 6. 2018 neuvedena Robert Lorenc Cerea, a.s.
„Robert Lorenc – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady“ 1 990 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového stroje pro manipulaci s bioodpady s hydraulickým ramenem. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2018-021973 2. 7. 2018 neuvedena Petr Šejnoha NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
Nákup zemědělské techniky 2 920 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je dodávka traktoru a jednoho speciálního podvozku.
P17V00049082 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje AGROTEC servis s.r.o.
Oprava čerpadel NH LS180 146 238  Kč
485811 21. 11. 2018 neuvedena Zlínský kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s.
VZ/2014/7/220/1 - SPZ Holešov - dodatečné projekční práce 174 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00004396 15. 4. 2019 neuvedena Obec Kostelec u Křížků KVARTO, spol. s r.o.
Nákup komunální techniky 956 000  Kč
Z2017-024982 18. 12. 2017 13. 10. 2017 ODBORNÁ ŠKOLA Equidomus s. r. o.
Kvarto spol. s. r. o.
Nákup učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov na Pomněnicích 1 274 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu praktického vyučování na Pomněnicích: shrnovač píce 1 ks, sazeč brambor 1 ks, pluh 1 ks, balička píce 1ks, mobilní kurník 1 ks a mobilní venkovní box pro 3-4 koně.
P16V00037860 26. 10. 2018 neuvedena Národní památkový ústav AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
SZ Jánský Vrch - Dodávka zahradní techniky – kolový traktor včetně příslušenství 1 400 000  Kč
P17V00128833 26. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
Objednávka inzerce v deníku Metro - vyhlášení grantů na r. 2018 9 350  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy