Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:david-slouf

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:david-slouf'

Nalezené veřejné zakázky 17 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00107728 15.08.2019 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce 21 748 543 Kč
  P16V00108370 14.08.2019 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové 3 952 333 Kč
  Z2018-028110 08.02.2019 neuvedena Město Touškov VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele splaškové kanalizace a ČOV 81 500 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Koncese na služby zadávané v tomto koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatelů (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“). Zakázka bude realizována na území obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
  P18V00133374 12.04.2020 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  Z2018-018065 25.10.2018 neuvedena město Kralovice Vodárna Plzeň a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastrutury 21 845 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncese je provozování čistírny odpadních vod ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2023, s právem výběru ceny vody převzaté k čištění náležejícím provozovateli. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude provozovatel hradit zadavateli nájemné. Zadavatel postupuje provozovateli své právo vlastníka čistírny odpadních vod na předpis a výběr vody převzaté k čištění.
  P16V00116590 12.04.2020 neuvedena Město Kožlany VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Poskytování služeb čištění odpadních vod 0 Kč
  P18V00149726 17.12.2018 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele kanalizace a ČOV Rybnice 0 Kč
  P19V00000226 02.06.2020 neuvedena Město Horní Bříza VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 15 000 000 Kč
  P20V00180791 09.09.2020 neuvedena Obec Tlučná VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Tlučná - U Trati - vodovod a kanalizace 943 042 Kč
  P18V00149726 12.04.2020 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele kanalizace a ČOV Rybnice 0 Kč
  P20V00180791 09.09.2020 neuvedena Obec Tlučná VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Tlučná - U Trati - vodovod a kanalizace 943 042 Kč
  635560 05.04.2016 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové 3 952 333 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  527779 07.12.2015 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce 21 748 543 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00018026 12.07.2021 neuvedena Národní technické muzeum VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod, CSD Plasy 165 000 Kč
  P18V00133374 05.01.2018 neuvedena Obec Rybnice VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  P16V00116590 16.11.2016 neuvedena Město Kožlany VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Poskytování služeb čištění odpadních vod 0 Kč
  Z2017-025686 15.01.2018 neuvedena "Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice" VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení