Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:ivan-strachon

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:ivan-strachon'

Nalezené veřejné zakázky 49 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00000201 02.10.2014 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Havarijní oprava vodovodu ul. Mitušova 948 441 Kč
  P18V00000118 24.07.2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Karla Svobody 1 448 031 Kč
  P13V00000118 26.06.2013 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava havárie na sběrači DI 2 820 649 Kč
  P16V00000029 07.03.2016 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Pasport stávající kanalizace v areálu MnO 698 589 Kč
  P15V00000131 03.09.2015 neuvedena Statutární město Ostrava Ostrvské vodárny a kanalizace a.s.
Oprava vodovodu ul. U Stavisek 2 298 325 Kč
  P18V00000117 24.07.2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Dešťová kanalizace v ul. Radová - pasport 599 867 Kč
  P19V00000006 17.05.2019 neuvedena Statutární město Ostrava-městský obvod Svinov Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava místní komunikace ul. Psohlavců a 107 692 Kč
  P16V00000109 14.09.2016 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava kanalizačních šachet 2 410 037 Kč
  P17V00000101 26.06.2017 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Zeyerova 1 979 907 Kč
  P13V00000221 21.11.2013 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava dešťové kanalizace ul. Syllabova 925 765 Kč
  P17V00000029 04.04.2017 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou, 4. etapa, 689 347 Kč
  P18V00000175 24.07.2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova 1 120 337 Kč
  P15V00000130 09.09.2015 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Pasport stávající kanalizace ul. Frankova 548 592 Kč
  P16V00000132 06.10.2016 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Těžní 2 389 170 Kč
  P15V00000083 03.07.2015 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava kanalizačního sběrače D I 2 750 548 Kč
  P15V00000162 23.11.2015 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava kanalizačního sběrače DI, úsek mezi 2 690 050 Kč
  P20V00000010 29.12.2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Zajištění komplexního výkonu koordinátora BOZP a 1 148 154 Kč
  P17V00120951 31.03.2017 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
OS Ostrava - Vodné a stočné 342 100 Kč
  P17V00125098 28.06.2017 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
  P20V00000090 24.09.2020 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Havarijní oprava odvodnění plochy v prostoru u 0 Kč
  P20V00176483 15.06.2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu na ul. K Hájku 2 274 597 Kč
  P18V00147067 16.10.2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava kanalizace v ul. Stavovská 2 806 781 Kč
  P18V00147058 16.10.2018 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Erbenova 2 790 000 Kč
  P19V00160489 01.08.2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Lichá 737 677 Kč
  P19V00152861 06.03.2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Monitoring průtoků odlehčovacích komor - 1. etapa 894 200 Kč
  P19V00159699 16.07.2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava dešťové kanalizace na náměstí Dr. E. Beneše 829 468 Kč
  P19V00157657 05.06.2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Pasportizace stávající kanalizace v k.ú. 896 066 Kč
  P19V00153541 19.03.2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Přeložka vodovodu DN 200 na ul. Betonářská 1 556 127 Kč
  P21V00000002 21.05.2021 neuvedena Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Zajištění komplexního výkonu koordinátora BOZP a 1 061 500 Kč
  P14V00000177 18.09.2014 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Havarijní oprava vodovodu NTP a VTP, ul. 1 479 467 Kč
  P18V00001173 18.07.2018 neuvedena Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR 395 000 Kč
  P20V00182264 08.10.2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu ul. Špitální 976 014 Kč
  P22V00209470 06.01.2022 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu a kanalizace v ul. P. Velikého - 668 000 Kč
  P22V00210989 31.01.2022 neuvedena Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
PD-REKO MK Svinov-jih - Bratří Sedláčků, technický 255 000 Kč
  P22V00210832 28.01.2022 neuvedena Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
BOZP - PD-REKO, MK - Svinov-jih, Bratří Sedláčků 85 000 Kč
  60038254 23.10.2013 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Příprava a realizace vodohospodářských staveb (IČ) 15 000 000 Kč
Neznámý
  60050631 13.03.2012 neuvedena Statutární město Ostrava
Příprava vodohospodářských staveb 10 500 000 Kč
Neznámý
  Z2019-029953 28.08.2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
  P20V00174019 17.07.2020 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vodohospodářské stavby (TD 2020) 5 494 664 Kč
Oprava národního formuláře Výkon dozoru v oblasti projektové přípravy vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného technického dozoru stavebníka při jejich realizaci.
  P19V00150544 29.03.2019 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vodohospodářské stavby (TD) 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon dozoru v oblasti projektové přípravy vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného technického dozoru stavebníka při jejich realizaci.
  P22V00227525 19.09.2022 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu U Pramenů 2 213 522 Kč
  P23V00235779 24.01.2023 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
ÚČOV inženýrská činnost 899 651 Kč
  P22V00224833 11.08.2022 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oprava vodovodu v ul. Matěje Kopeckého 418 790 Kč
  P16V00000158 03.10.2016 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Příprava vodohospodářských staveb - IČ 1 997 266 Kč
  P17V00000240 21.12.2017 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Vodohospodářské stavby (TD) 4 541 635 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon dozoru v oblasti projektové přípravy vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného technického dozoru stavebníka při jejich realizaci. Seznam vodohospodářských staveb je součástí zadávacích podmínek.
  P09V00000096 23.10.2013 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Příprava a realizace vodohospodářských staveb (IČ) 15 000 000 Kč
  P15V00000147 21.10.2015 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Příprava vodohospodářských staveb - IČ 1 889 798 Kč
  P17V00000022 04.04.2017 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Příprava vodohospodářských staveb - IČ 1 738 834 Kč
  P22V00229725 20.10.2022 neuvedena Statutární město Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Bezvýkopová oprava kanalizací v oblasti 2 780 449 Kč