Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jakub-zavoral

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jakub-zavoral'

Nalezené veřejné zakázky 122 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00158970 20. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
+4 další dodavatelé
Dodávka laboratorního spotřebního materiálu 1 183 328 Kč
  P19V00158970 30. 6. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
+4 další dodavatelé
Dodávka laboratorního spotřebního materiálu 1 183 328 Kč
  P17V00118675 30. 1. 2017 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti AZ PALÁC ZDAR a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor 2013 01 002 0 Kč
  P17V00118675 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti AZ PALÁC ZDAR a.s.
Smlouva o nájmu nebytových prostor 2013 01 002 0 Kč
  P19V00158970 30. 6. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. BioTech a.s.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
+4 další dodavatelé
Dodávka laboratorního spotřebního materiálu 1 183 328 Kč
  P16V00112767 12. 4. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
Smlouva Zdravá firma - Nemocnice Mariánské Lázně, 29 752 Kč
  P16V00112767 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
Smlouva Zdravá firma - Nemocnice Mariánské Lázně, 29 752 Kč
  Z2018-018129 4. 6. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace AZ SANACE a.s.
III/221 25 Statické zajištění silnice nad 8 777 413 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce silnice a statického zajištění zemního tělesa ve dvou úsecích komunikace č. III/221 25 mezi Vojkovicemi a Damicemi. SO 101 Vozovka a odvodnění (v místě opěrné zdi 3,99), SO 102 Vozovka a odvodnění (v místě opěrné zdi 4,12), SO 201 Opěrná zeď 3,99 - délka 24 m, SO 202 Opěrná zeď 4,12 - délka 24 m.
  P15V00000066 29. 5. 2015 neuvedena Město Jáchymov AZ SANACE a.s.
Opěrná zeď Mincovní ul., lokalita 28, 1. Etapa 7 845 674 Kč
  Z2021-017118 12. 5. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přípěvková organizace AZ-SANACE a.s.
III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 7 621 204 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Demolice stávajícího mostu včetně části základových bloků a následná výstavba nového objektu, který je navržen jako monolitický železobetonový polorám se zajišťujícím mikropilotovým roštem pod základy, součástí je chodník na obou římsách mostu. Nová délka přemostění je 7,14 m, celková šířka 11,60 m. V rámci stavby budou provedeny i přeložky dotčených inženýrských sítí kolidujících s přestavbou mostu.
  Z2018-015048 20. 5. 2019 neuvedena Kraj Vysočina AZ SANACE a.s.
II/129 Březina – most ev. č. 129-003 13 763 350 Kč
Oznámení o změně
  P19V00000006 3. 1. 2019 neuvedena Středočeský kraj AZ SANACE a.s.
Silnice II/101 Zákolany, sanace svahu a silnice po 4 954 632 Kč
  P19V00000941 1. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Odstraňování závad a údržba skalních zářezů u OŘ 29 800 000 Kč
  230222 4. 12. 2012 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik AZ SANACE a.s.
VT Dlouhá Stoka, ř.km 0,000-16,710 REVITALIZACE 15 528 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  356991 13. 6. 2013 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik AZ SANACE a.s.
Dodatečné stavební práce - OPŠ 08/2010 - 217 188 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00002651 8. 11. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Oprava železničního náspu v úseku Trutnov Poříčí - 20 381 501 Kč
  P19V00000892 28. 3. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2019 0 Kč
  371705 1. 11. 2013 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik AZ SANACE a.s.
VD Hracholusky, Mže ř.km 22,67 - oprava betonů 2 367 257 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-008604 22. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AZ SANACE a.s.
I/20 oprava mostu 20-026 Toužim 16 794 670 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-002598 5. 12. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
SILNICE GROUP a.s.
+3 další dodavatelé
I/15 Litoměřice, mosty ev.č. 15-040, 15-041, 558 921 157 Kč
Oznámení o změně Výstavba mostu přes údolí Chomutovky v obci Velemyšleves
  P17V00128225 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AZ SANACE a.s.
D8 Požární systém tunelu- servis vodovod Panenská 433 270 Kč
  P19V00165387 7. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AZ SANACE a.s.
I/20 oprava mostu 20-005 Kfely 12 540 641 Kč
  P12V00000003 neuvedena Město Kraslice AZ SANACE a.s.
Kraslice-Most přes Kamenný potok v Příčné ulici 2 115 632 Kč
  P20V00000074 15. 5. 2020 neuvedena Město Bílina AZ SANACE a.s.
Demolice zemědělské stavby, B. Němcové, Bílina 377 699 Kč
  P20V00000261 2. 7. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace AZ SANACE a.s.
Oprava mostu ev. č. 193-020, Most přes řeku Úhlavu 866 096 Kč
  P15V00002238 4. 4. 2014 neuvedena Povodí Labe, státní podnik AZ SANACE a.s.
Luční potok, obnova koryta toku, ř.km 0,05-7,45 1 888 888 Kč
  P19V00001207 3. 5. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Odstranění havarijního stavu tělesa železničního 17 888 377 Kč
  P16V00000246 15. 3. 2016 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik AZ SANACE a.s.
Dodatečné stavební práce - VD Fláje - abraze PB 0 Kč
  Z2018-016392 22. 5. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje AZ SANACE a.s.
Silnice III/26035 – sanace sesuvu/komunikace v 7 640 273 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kotvené pilotové stěny v délce 41,90 bm. Navržená konstrukce kotvené pilotové stěny je v zásadě situována přibližně v poloze stávající kamenné opěrné zdi komunikace, jejíž funkci též nahrazuje. Realizace konstrukce zahrnuje: pilotovou stěnu, trvalé 4-pramencové kotvy, ŽLB převázku, ŽLB římsu, konstrukci zábradlí, související (vyvolané) konstrukce/práce, egalizace poklesů vozovky, přípravné práce, výstavba dočasné technologické konstrukce plošiny, atd. (viz blíže projektová a výkresová dokumentace).
  P15V00000187 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace AZ SANACE a.s.
II/229 Čistá rekonstrukce mostů ev.č.229-007 a 6 583 015 Kč
  509262 2. 7. 2015 neuvedena Středočeský kraj AZ SANACE a.s.
III/10530 Nechvalice, opěrná zeď 13 969 342 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  404701 12. 9. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik AZ SANACE a.s.
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem LB 16 847 584 Kč
Oznámení o změně
  P16V00000664 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik AZ SANACE a.s.
Rekonstrukce zdí na Svitávce v Mařenicích u čp. 1 888 181 Kč
  P20V00002284 12. 11. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022 89 978 039 Kč
  P19V00165257 5. 11. 2019 neuvedena Obec Proboštov AZ SANACE a.s.
Demolice objektů č.p. 180/1, ul. Proboštovská, 552 123 Kč
  P17V00000003 28. 4. 2017 neuvedena Obec Hřensko AZ SANACE a.s.
Usměrňování návštěvníků v NP České Švýcarsko - 7 488 856 Kč
  Z2019-025724 18. 2. 2021 neuvedena Středočeský kraj AZ SANACE a.s.
II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu 6 648 489 Kč
Oznámení o změně
  Z2020-023351 9. 7. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace AZ SANACE a.s.
Most ev.č. 195-004 Skařez - 2. vypsání 9 928 105 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  638826 8. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AZ SANACE a.s.
I/27 Žiželice, most ev. č. 27-038 9 764 535 Kč
Oznámení o změně Předmětem zakázky je výměna EMZ a oprava izolace, sanace spodní stavby mostu, oprava říms, oprava zádržného systému a oprava krytu komunikace v okolí mostu.
  518386 17. 7. 2015 neuvedena Město Jáchymov AZ SANACE a.s.
Opěrná zeď Mincovní ul., lokalita 28, 1. Etapa 7 845 674 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00001686 22. 9. 2016 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik AZ SANACE a.s.
ŠP Ryjice - oprava tělesa hráze 0 Kč
  Z2018-024875 24. 7. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace AZ SANACE a.s.
III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice 35 820 321 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-031867 12. 9. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace AZ SANACE a.s.
II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně - stavební 2 959 485 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-040683 20. 5. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace AZ SANACE a.s.
III/25220 Brandov - sanace svahu 14 865 342 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je sanace svahu komunikace III/25220 v obci Brandov. Součástí stavby je provedení propustků a příkopů na zárubní straně komunikace a následné provedení železobetonových prahů a sanace stávající kamenné zdi .
  P19V00000602 12. 4. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Sanace skalního zářezu km 106,375 – 106,500 trati 0 Kč
  P19V00165257 5. 11. 2019 neuvedena Obec Proboštov AZ SANACE a.s.
Demolice objektů č.p. 180/1, ul. Proboštovská, 552 123 Kč
  P19V00001207 3. 5. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Odstranění havarijního stavu tělesa železničního 17 888 377 Kč
  P19V00002651 8. 11. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a.s.
Oprava železničního náspu v úseku Trutnov Poříčí - 20 381 501 Kč
  P21V00000031 13. 1. 2021 neuvedena Povodí Labe, státní podnik AZ SANACE a.s.
VD Velký rybník, sanace skály 93 000 Kč
  P18V00000181 2. 2. 2018 neuvedena Povodí Labe, státní podnik AZ SANACE a.s.
Smlouva o poskytování záložního zdroje elektřiny 1 844 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy