Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jan-chabr

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jan-chabr'

Nalezené veřejné zakázky 471 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-011674 14.06.2021 12.05.2021 Hlavní město Praha NTL Forensics a.s.
ALMAPRO, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace 15 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dynamický nákupní systém na poskytování služeb projektové a inženýrské činnosti pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
  P18V00143242 20.07.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PREdistribuce, a.s.
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb k 0 Kč
  P20V00176343 12.06.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Doplnění VO v ul. Akátová, Libčická – na točně a v 1 109 128 Kč
  P18V00148327 12.04.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. PREdistribuce, a.s.
Podpora při výkonu havarijní služby 5 850 000 Kč
  Z2019-040715 14.11.2019 neuvedena Jiří Trhlík SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU S AKUMULACÍ PRO 1 847 301 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00000225 15.11.2017 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
PřF UP v Olomouci - obnova systémů nouzového 3 447 382 Kč
  P20V00181132 15.09.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Pilotní projekt park Ladronka - uliční svítidla s 1 047 344 Kč
  P21V00012349 02.06.2021 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových VOLTCOM, spol.s r.o.
Výměna hlavního jističe v trafostanici 133 836 Kč
  Z2021-011236 06.04.2021 neuvedena W a Weinzettl, s.r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
„AKUMULACE ENERGIE VE SPOLEČNOSTI W a WEINZETTL, 5 249 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00168057 08.01.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Pilotní projekt zapínacích míst s komunikací č. 3 2 000 000 Kč
  P14V00029782 neuvedena Nemocnice Na Homolce VOLTCOM, spol.s r.o.
Přeložka kabelů_úprava požárního vjezdu do areálu 141 192 Kč
  P21V00191831 08.04.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kreativní Praha, z. ú.
OBJ/62/01/008770/2021 368 000 Kč
  P19V00157824 07.06.2019 neuvedena TRUCK CARGO PARK s.r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Zhotovení fotovoltaického systému s akumulací pro 6 677 354 Kč
  P19V00156490 15.05.2019 neuvedena Pražská energetika, a.s. KORMAK Praha a.s.
ENERG-SERVIS a.s.
+3 další dodavatelé
Příprava projektové dokumentace pro projekt 19 688 000 Kč
  P20V00168398 15.01.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Výměna LED svítidel s komunikací a dynamickým 1 845 066 Kč
  P16V00007670 neuvedena Nemocnice Na Homolce VOLTCOM, spol.s r.o.
NNH_Rozšíření trafostanice TS 2 (22/0.4kV) _ 197 940 Kč
  P20V00168057 08.01.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Pilotní projekt zapínacích míst s komunikací č. 3 2 000 000 Kč
  P21V00204468 15.10.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kreativní Praha, z. ú.
OBJ/62/01/008945/2021 250 000 Kč
  P20V00168398 15.01.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Výměna LED svítidel s komunikací a dynamickým 1 845 066 Kč
  Z2019-036607 18.10.2019 neuvedena 3D TECH spol. s r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro 3 508 517 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
  P20V00185770 10.12.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kreativní Praha, z. ú.
Analýza nástrojů podpory kultury v lokalitách MČ v 489 000 Kč
  Z2018-004144 02.02.2018 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
PřF UP v Olomouci - obnova systémů nouzového 3 447 382 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00000100 07.04.2020 neuvedena Městská část Praha 14 PREměření, a.s.
Vybudování energetického managementu s 3 761 382 Kč
  Z2021-031970 25.04.2022 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. ALMAPRO, s.r.o.
APRIS 3MP s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a 432 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „Zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ na poskytování projekčních prací a inženýrskou činnost pro Zadavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu jeho činnosti a splnění dalších s tím souvisejících závazků, konkrétně na: • projektování informačních a komunikačních technologií, • projekční práce a činnosti spojené s provozem a údržbou veřejného osvětlení, • projekční práce a činnosti na úseku výstavby a investic nesvětelných technologií, • projekční práce a činnosti pro pozemní stavby.
  Z2019-034001 25.04.2022 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. ADITIS s.r.o.
MDP GEO, s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Administrativní zajištění věcných břemen včetně 9 827 475 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník zastupovat zadavatele společnost EG.D a.s. sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, při uzavírání a případně i sjednávání smluv o zřízení věcného břemene dle § 25 odst. 4 a § 59 odst. 2 energetického zákona včetně zajištění souvisejících geodetických prací pro vyhotovení geometrických plánů a vypořádání těchto smluv. Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem Systém kvalifikace Administrativní zajištění věcných břemen, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-034001. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.
  P20V00168330 14.01.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. PREměření, a.s.
Pilotní projekt zapínacích míst s komunikací č. 2 2 000 000 Kč
  P21V00194233 14.05.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kreativní Praha, z. ú.
Pražské kulturní fórum 368 000 Kč
  Z2022-017911 09.05.2022 neuvedena JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Fotovoltaická elektrárna 107,28 kWp - JEDNOTA 3 830 175 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz jak je speci
  P13V00007953 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO VOLTCOM, spol.s r.o.
Vyhotovení projektové dokumentace v rámci akce: 74 260 Kč
  Z2020-044763 15.12.2020 neuvedena Jan Šauer SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Akumulace 152 kWh v areálu Šauer Semechnice 4 113 225 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-004807 23.04.2021 neuvedena TERMS a.s. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Akumulace energie TERMS a.s. 8 098 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00151592 06.02.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VOLTCOM, spol.s r.o.
Výběr zhotovitele na akci: „Obnova VO ulice 2 794 117 Kč
  P20V00180853 10.09.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Pilotní projekt park Fidlovačka - svítidla LED s 416 112 Kč
  P13V00023926 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO VOLTCOM, spol.s r.o.
Rekonstrukce rozpínací stanice RS 1580 v objektu 2 694 191 Kč
  Z2021-030697 08.03.2022 neuvedena Autodoprava Řehák s.r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému včetně akumulace 3 500 902 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie a kompletní montáže v místě realizace.
  Z2019-016077 11.01.2021 neuvedena Pražská energetika, a.s. PREměření, a.s.
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE - rámcová odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-011834 08.04.2020 neuvedena Quo s.r.o. SOLARINVEST-Green Energy, s.r.o.
Instalace fotovoltaických systémů pro vlastní 2 954 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dvě FVE 33+66kWp obě s dálkovým řízením dispečinkem DS, vše dle předpisů platných v době realizace.
  P17V00055261 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Poskytování komplexního servisu fotovoltaické 200 000 Kč
  Z2019-039350 19.04.2021 neuvedena Pražská energetika, a.s. KORMAK Praha a.s.
ENERG-SERVIS a.s.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na zajištění projekčních prací, 193 329 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-030064 03.12.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Modernizace stávajících rozvaděčů veřejného 3 299 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00168330 04.06.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. PREměření, a.s.
Pilotní projekt zapínacích míst s komunikací č. 2 2 000 000 Kč
  P18V00000222 01.11.2018 neuvedena Město Nejdek eYello CZ, k.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 1 253 129 Kč
  P20V00168398 04.06.2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Výměna LED svítidel s komunikací a dynamickým 1 845 066 Kč
  P20V00008674 15.10.2020 neuvedena Městská část Praha 13 PREměření, a.s.
Optimalizace hlavního jističe v 25 školských 671 074 Kč
  P19V00151592 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VOLTCOM, spol.s r.o.
Výběr zhotovitele na akci: „Obnova VO ulice 2 794 117 Kč
  P21V00199356 02.08.2021 neuvedena Domov pro seniory Nová slunečnice VOLTCOM, spol.s r.o.
Trafostanice – opakované zadání 2 145 863 Kč
  Z2019-043728 09.12.2019 neuvedena ZEVOS a.s. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost 1 998 048 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové fotovoltaické elektrárny o minimálním výkonu 99 kWp na střeše stávajícího objektu. Jako zdroj bude instalováno 360 ks krystalických křemíkových fotovoltaických panelů o minimálním výkonu 275 Wp. Solár-ní pole bude tvořeno na střeše FV panely uspořádanými v souběžných řadách vodorovně s orientací na východ a západ se sklonem 14°. Pro přeměnu ss napětí na střídavé budou in-stalovány čtyři třífázové střídače (INV1 – INV4), max. výstupní výkon AC 25 kW. Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou podpěťovou, nadpěťovou, podfrekvenční a nadrek-venční, které automaticky odpojí solární generátor (střídač) od sítě při překročení nastavených parametrů sítě.
  P20V00000001 28.05.2020 neuvedena Jan Šauer SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Akumulace 152 kWh v areálu Šauer Semechnice 4 113 225 Kč
  Z2020-009207 16.03.2020 neuvedena Ing. Karel Horák SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro 3 763 797 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-029945 14.12.2020 neuvedena CB Auto a.s. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Systém akumulace elektrické energie 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu