Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jan-hrdy

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jan-hrdy'

Nalezené veřejné zakázky 21 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00000678 6. 5. 2019 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování ČOV Uherský Brod 0 Kč
  526139 14. 11. 2016 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Dodávka transfuzních přípravků pro Nemocnici Na 168 543 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-025944 30. 7. 2018 neuvedena Obec Březolupy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozovatel ČOV v obci Březolupy 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování čistírny odpadních vod (ČOV), čerpací stanice (ČS) a sběrače v obci Březolupy (dále také jen „zařízení“), kde je počítáno s cca 1600 ekvivalentními obyvateli. Jedná se o stavbu, budovanou v letech 2008 – 2009 (ČOV + ČS + sběrače + ostatní objekty, které nejsou součástí této veřejné zakázky). Technická specifikace stavby je vymezena v projektové dokumentaci, která je k dispozici k zapůjčení v sídle zadavatele po předchozí písemné žádosti účastníka zaslané administrátorovi veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky v rámci zajištění provozování ČOV, ČS a sběrače je zejména: - úhrada nákladů na provoz (elektrická energie, laboratorní rozbory, likvidace kalů, čištění sběračů atd.), - personální zajištění provozu – požadována každodenní přítomnost obsluhy přímo na ČOV, - nonstop centrální dispečink a zajištění...
  Z2021-000101 7. 1. 2021 neuvedena Město Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
V 00458 - provozování kanalizace a souvisejících 17 831 590 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu, tj. provozní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Uherské Hradiště koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
  P20V00176335 12. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávky Transfuzních přípravků. 111 808 000 Kč
  481304 26. 8. 2014 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky transfuzních přípravků 81 870 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00024769 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod 51 295 000 Kč
  P16V00113710 neuvedena Město Bojkovice Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování kanalizace v majetku města Bojkovice 0 Kč
  P17V00126498 31. 7. 2017 neuvedena Masarykův onkologický ústav Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Průběžné dodávky transfuzních přípravků 11 881 800 Kč
  P21V00021086 17. 8. 2021 neuvedena Zlínský kraj Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Vsetínská nemocnice a.s.
+2 další dodavatelé
Smlouva o zajištění rozvozu vakcín proti 1 400 000 Kč
  Z2020-019884 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávky Transfuzních přípravků. 111 808 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00111952 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Dodávka transfuzních přípravků pro Nemocnici Na 56 181 250 Kč
  P18V00144481 17. 8. 2018 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
DODÁVKY TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO NEMOCNICI NA 66 786 000 Kč
  486884 21. 1. 2015 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod 51 295 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  526139 21. 6. 2016 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
Dodávka transfuzních přípravků pro Nemocnici Na 168 543 750 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2017-020860 22. 12. 2017 neuvedena Masarykův onkologický ústav Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Průběžné dodávky transfuzních přípravků 11 881 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-027728 12. 11. 2018 neuvedena Nemocnice Na Homolce Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
+1 dodavatel
DODÁVKY TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO NEMOCNICI NA 66 786 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-014904 6. 12. 2019 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování ČOV Uherský Brod 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00113710 12. 4. 2020 neuvedena Město Bojkovice Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování kanalizace v majetku města Bojkovice 0 Kč
  P19V0V 00418 4. 11. 2019 neuvedena Město Kunovice Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
V 00418 – provozování vodohospodářské 0 Kč
  637373 30. 9. 2016 neuvedena OBEC BÍLOVICE Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy