Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jana-cernochova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jana-cernocho...'

Nalezené veřejné zakázky 129 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00033835 5. 10. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 9 156 365 Kč
  P18V00147597 12. 4. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
+14 dalších dodavatelů
Odvoz a likvidace komunálních odpadů v RP Praha 7 550 189 Kč
  P20V00173646 29. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Dodání a instalace odpadkových košů a oprava 857 000 Kč
  P16V00034929 12. 4. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Provádění údržby zeleně u objektů KŘP hl. m. Prahy 0 Kč
  633418 2. 3. 2016 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Odpadové hospodářství 3 096 368 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-005868 31. 5. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Svoz komunálního odpadu 12 824 988 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  2 26. 5. 2021 neuvedena Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše,střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zajištění odvozu odpadu 110 340 Kč
  P13V00000002 25. 2. 2013 neuvedena Městská část Praha 2 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Údržba čistoty chodníků v Praze 2 69 524 000 Kč
  P15V00030817 12. 4. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Vyklizení objektu Praha 5 - Holečkova 0 Kč
  P19V00000320 12. 4. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Likvidace odpadu Vlašim - Hradiště 286 000 Kč
  P18V00000534 12. 4. 2020 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Úklid a likvidace skládek odpadu 2017 v obvodu ST 3 000 000 Kč
  P19V00166195 4. 6. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Likvidace odpadu servisu veřejného osvětlení 1 700 000 Kč
  P18V00002072 18. 4. 2018 neuvedena Státní pozemkový úřad Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Úklid skládek, odvoz a likvidace odpadu 400 000 Kč
  P21V00192551 20. 4. 2021 neuvedena Hudební divadlo v Karlíně Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Svoz odpadu 136 997 Kč
  Z2021-000887 6. 4. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
VFN – odvoz a využití ostatního odpadu 31 978 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  2 26. 5. 2021 neuvedena Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše,střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zajištění odvozu odpadu 110 340 Kč
  P14V00027682 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Pražské služby, a.s.
+62 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na 3 129 600 000 Kč
  P21V00000003 27. 1. 2021 neuvedena Městská část Praha 2 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Dezinfekce dětských hřišť, fitness hřišť a 1 361 520 Kč
  P15V00030320 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Vyklízení odpadu z objektů NM 166 035 Kč
  P21V00192981 26. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
518 odpady - odpočívka Újezd u Průhonic PS/LS 899 990 Kč
  60042479 5. 3. 2010 neuvedena Městská část Praha 2 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Ochrana majetku na území MČ Praha 2 proti 28 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000071 28. 11. 2019 neuvedena Městská část Praha 2 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Ochrana majetku na území městské části Praha 2 1 903 374 Kč
  P15V00030717 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 2 282 460 Kč
  P16V00038977 12. 4. 2020 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zajištění svozu odpadu pro budovy MZe v Praze 119 504 Kč
  P19V00164609 21. 10. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Obnova nátěru stožárů veřejného osvětlení 6 000 000 Kč
  P19V00027174 23. 9. 2019 neuvedena Správa Pražského hradu Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zneškodnění nebezpečného odpadu 869 150 Kč
  P15V00003411 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Vyklízení části prostor od odpadu 9 860 Kč
  2 26. 5. 2021 neuvedena Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše,střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zajištění odvozu odpadu 110 340 Kč
  P18V00003652 neuvedena Správa Pražského hradu Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Odvoz a zneškodnění živnostenského odpadu z 1 077 960 Kč
  P19V00166195 22. 11. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Likvidace odpadu servisu veřejného osvětlení 1 700 000 Kč
  P19V00026911 19. 9. 2019 neuvedena Český statistický úřad Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Odvoz a ekologická likvidace vyřazeného inventáře 8 264 Kč
  P20V00000197 28. 1. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Úklid pozemků a skládek v hl. m. Praze 378 500 Kč
  P14V00026534 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zajišťování odvozu koňského hnoje z míst ustájení 650 000 Kč
  P19V00015601 3. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zahradnické služby pro objekty MPSV v Praze - II. 600 000 Kč
  Z2020-017541 21. 5. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Odpadové hospodářství II 2020-2022 2 799 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P15V00005492 12. 4. 2020 neuvedena Městská část Praha-Kunratice Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Zimní údržba v k.ú. Kunratice 0 Kč
  P14V00019883 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 2 177 600 Kč
  P14V00019884 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 2 236 450 Kč
  P18V00000534 3. 7. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Úklid a likvidace skládek odpadu 2017 v obvodu ST 3 000 000 Kč
  518814 24. 7. 2015 neuvedena ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Úprava travnatých ploch v areálu Zoo Praha 178 991 Kč
Neznámý
  P21V00186777 8. 1. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
VFN – odvoz a využití ostatního odpadu 31 978 824 Kč
  Z2017-014174 3. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských 10 703 587 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00034979 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zajištění ekologické likvidace vybavení pracovišť 280 000 Kč
  P13V00001347 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 1 736 700 Kč
  P18V00147883 2. 11. 2018 neuvedena TRADE CENTRE PRAHA a.s. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
+2 další dodavatelé
Úklid a odvoz odpadu na pražských nábřežích 6 011 322 Kč
  P19V00164609 21. 10. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Obnova nátěru stožárů veřejného osvětlení 6 000 000 Kč
  P19V00166195 22. 11. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Likvidace odpadu servisu veřejného osvětlení 1 700 000 Kč
  401424 23. 3. 2015 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
"Zajištění odvozu komunálního a tříděného odpadu z 86 655 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-029891 22. 11. 2019 neuvedena Obec Nučice Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Shromažďování, sběr, přeprava, využití a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  630083 20. 4. 2016 neuvedena Statutární město Plzeň Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
OŠTĚP Plzeň s.r.o.
+3 další dodavatelé
Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4 17 064 139 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy