Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jaroslav-ungerman-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jaroslav-unge...'

Nalezené veřejné zakázky 58 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00000064 10. 5. 2017 neuvedena Město Sokolov SUAS - stavební, s.r.o.
Husitská - Vítězná, Sokolov - II. etapa - demolice 971 444 Kč
  P17V00000493 26. 6. 2017 neuvedena Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE 0 Kč
  P18V00147562 26. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Objednávka zajištění prostor a souvisejících 194 100 Kč
  Z2018-013107 25. 4. 2018 neuvedena Město Nové Sedlo SUAS – stavební, s. r. o.
Rekonstrukce sekundárního topného kanálu v Novém 9 240 712 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce teplovodního rozvodu ÚT a TV v ulicích Sklářská, Příčná a Sadová ve městě Nové Sedlo.
  P18V00139178 30. 4. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor v Kongresovém centru 6 800 380 Kč
  P17V00000137 26. 7. 2017 neuvedena Město Sokolov SUAS - stavební, s.r.o.
ZŠ, ul. Boženy Němcové - výměna podlahových krytin 298 683 Kč
  P19V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Obec Krajková SUAS - stavební s.r.o. Sokolov
Stavební úpravy základní školy Krajková 22 4 542 635 Kč
  P18V00139178 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor v Kongresovém centru 6 800 380 Kč
  Z2018-038731 6. 11. 2018 neuvedena Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje SUAS - stavební, s. r. o.
Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů 11 233 714 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Muzeum Sokolov, stavební úpravy objektu - sklep zámku - odkrytí základů tvrze“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
  P17V00119775 12. 4. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Elektrárna Tisová, a.s.
Smlouva o dodávce tepelné energie č. 68021014_01 1 317 100 Kč
  P19V00159788 18. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor spolu s vybavením pro 6 989 256 Kč
  P17V00000039 3. 4. 2017 neuvedena Město Sokolov SUAS - stavební, s.r.o.
Dům dětí a mládeže Sokolov - výměna podlahových 147 241 Kč
  P13V00011632 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Nájemní smlouva na akci Schola Pragensis 2013 5 920 957 Kč
  P17V00000014 12. 1. 2017 neuvedena Středočeský kraj Kongresové centrum Praha, a.s.
Setkání hejtmanky se starosty Středočeského kraje 1 148 371 Kč
  P19V00167072 9. 12. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Nájemní smlouva č. S19-00047 na akci Výroční 1 396 450 Kč
  P20V00178378 23. 7. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem výstavních prostor a zajištění 7 189 256 Kč
  P20V00004222 3. 6. 2020 neuvedena Obec Lomnice SUAS - stavební, s.r.o.
Oprava jídelny ZŠ Lomnice u Sokolova, Školní ul. 2 958 699 Kč
  P19V00001677 23. 1. 2019 neuvedena Národní technické muzeum Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Zajištění práce strojní podbíječky včetně obsluhy 96 061 Kč
  Z2020-033341 1. 3. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky MAVO-Vzdělávání,s.r.o.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
+1 dodavatel
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj VI 2 684 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-032359 16. 11. 2017 neuvedena Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00005927 3. 10. 2017 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Účast MZV na Mezinárodní strojírenském veletrhu v 1 000 000 Kč
  P14V00022980 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor na akci SCHOLA 5 962 727 Kč
  P13V00011632 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Nájemní smlouva na akci Schola Pragensis 2013 5 920 957 Kč
  P16V00000077 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Karlovy Vary Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Zajištění občerstvení pro diskusní fóra II. série 16 664 Kč
  P20V00000380 30. 6. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
,,Pronájem montážní drezíny a drezíny pro vypínání 100 480 Kč
  P19V00159788 18. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor spolu s vybavením pro 6 989 256 Kč
  P17V00124502 16. 6. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Nájemní smlouva k užívání nebytových prostor pro 6 443 552 Kč
  210820 22. 1. 2015 neuvedena Úřad práce ČR bit cz training, s.r.o.
bit cz training, s.r.o.
+20 dalších dodavatelů
Rekvalifikace a poradenské činnosti v Karlovarském 30 719 940 Kč
Neznámý
  P15V00033601 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor pro konání akce Schola 6 227 152 Kč
  P17V00124502 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Nájemní smlouva k užívání nebytových prostor pro 6 443 552 Kč
  P15V00000101 21. 12. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Kongresové centrum Praha, a.s.
Zajištění služeb pro uspořádání regionální 10 298 130 Kč
  P19V00023898 21. 8. 2019 neuvedena Národní technické muzeum Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Dílčí plnění k prováděcí smlouvě na zajištění 96 061 Kč
  347943 14. 3. 2013 neuvedena Statutární město Karlovy Vary Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Zajištění stravování zaměstnanců Magistrátu města 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00159788 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor spolu s vybavením pro 6 989 256 Kč
  P18V00147562 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Objednávka zajištění prostor a souvisejících 194 100 Kč
  P15V00033601 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor pro konání akce Schola 6 227 152 Kč
  P20V00000122 29. 7. 2020 neuvedena Město Habartov SUAS - stavební, s.r.o.
Cesta pro pěší sídliště Habartov – Úžlabí – SO 101 921 908 Kč
  P19V00001598 7. 3. 2019 neuvedena Obec Lomnice SUAS - stavební, s.r.o.
Stavební úpravy objektu MŠ + přístavba 14 950 930 Kč
  P16V00039332 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor a objednávka 6 335 452 Kč
  P16V00039332 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Pronájem nebytových prostor a objednávka 6 335 452 Kč
  P19V00150238 8. 1. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Objednávka č.INF 4 - Dovybavení rozvaděče 260 000 Kč
  P20V00000001 13. 3. 2020 neuvedena Obec Krajková SUAS - stavební, s.r.o.
Oprava sociálních zařízení základní školy v obci 1 584 613 Kč
  Z2020-023380 9. 7. 2020 neuvedena Karlovarský kraj SUAS - stavební, s.r.o.
ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov 11 722 052 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy uvnitř objektu. Jedná se především o vyzdění nových nenosných příček, provedení nových povrchových úprav stěn, stropů a podlah. Učebny budou vybaveny umyvadly s tekoucí vodou s napojením na stávající vodovodní a kanalizační řád. Bude instalováno nové osvětlení s předepsanou intenzitou. Na stávající rozvody ÚT budou osazena nová otopná tělesa. V 1.NP objektu vzniknou 3 učebny, 2 kabinety, 2 kanceláře, denní místnost (vybavená kuchyňskou linkou se dřezem a umyvadlem na mytí rukou), sklad, šatna a hygienické zázemí. Stávající hygienické zázemí pro chlapce bude rozšířeno o místnost se dvěma pisoáry. Do stávajících předsíní u toalet budou doplněna vždy dvě umyvadla. V 2.NP objektu nově vznikne 5 učeben, 4 kabinety, sborovna, sklad a hygienické zázemí. Stávající hygienické zázemí pro chlapce bude rozšířeno o místnost se dvěma pisoáry. Do...
  P17V00000132 9. 10. 2017 neuvedena Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. SUAS - stavební, s.r.o.
Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování 14 396 435 Kč
  P18V00000197 22. 6. 2018 neuvedena Město Sokolov SUAS - stavební, s.r.o.
Sokolovská 1507 - přeložka kNN 242 765 Kč
  P15V00020977 12. 4. 2020 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Kongresové centrum Praha, a.s.
Zajištění pronájmu, parkování a cateringových 537 228 Kč
  P18V00147562 26. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Objednávka zajištění prostor a souvisejících 194 100 Kč
  P19V00167072 9. 12. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kongresové centrum Praha, a.s.
Nájemní smlouva č. S19-00047 na akci Výroční 1 396 450 Kč
  P17V00000166 19. 9. 2017 neuvedena Město Sokolov SUAS - stavební, s.r.o.
MDK - Malý sál (2. vyhlášení) 1 960 066 Kč
  Z2019-021928 1. 7. 2019 neuvedena Město Sokolov SUAS - stavební, s.r.o.
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace 8 508 821 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy