Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jiri-bodenlos

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jiri-bodenlos'

Nalezené veřejné zakázky 213 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00000015 20.09.2018 neuvedena Městská část Praha 12 AKROP s.r.o.
Vyvážení odpadkových košů a úklid veřejných 2 492 835 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vyvážení odpadkových košů, úklid ploch a doplňování sáčků na psí exkrementy k odpadkovým košům.
  P22V00215118 29.03.2022 neuvedena Městská část Praha 1 AKROP s.r.o.
Úklid chodníků při komplexních úklidech komunikací 979 913 Kč
  P20V00180540 07.09.2020 neuvedena Městská část Praha 1 Pražské služby, a.s.
Úklid chodníků při komplexních úklidech komunikací 814 064 Kč
  P17V00130210 20.10.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 VDZ barva + plast km 296,500-342,500, vybrané 4 104 706 Kč
  P17V00124257 13.06.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D5 VDZ barva – obnova na DO Rozvadov a hlavní 2 896 340 Kč
  P17V00129755 11.10.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0 Úklid, čištění vozovek - čištění tichého 1 940 206 Kč
  P17V00129335 03.10.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
Běžné výdaje § 2211 dálnice - Zabezpečení DIO v km 1 900 330 Kč
  P15V00033834 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 25 102 618 Kč
  P14V00022211 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Tříděný sběr, svoz, využívání a odstraňování 3 148 380 Kč
  P14V00028406 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na 10 473 466 Kč
  P16V00036198 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 21 303 989 Kč
  P15V00030141 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Zajištění nakládání s komunálním odpadem na území 1 169 908 216 Kč
  P16V00035982 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území městské části 5 998 084 Kč
  P14V00028130 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Pražské služby, a.s.
Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným 788 737 212 Kč
  P16V00036200 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 29 121 294 Kč
  P15V00030184 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí 45 434 950 Kč
  P16V00004192 neuvedena Správa pražských hřbitovů Pražské služby, a.s.
Zajištění odvozu a likvidace odpadu 0 Kč
  P14V00000002 14.04.2014 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. SILSTAP spol. s r.o.
Silverton s.r.o.
+3 další dodavatelé
Vodorovné dopravní značení v roce 2014 24 835 967 Kč
  P15V00033838 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 13 290 331 Kč
  P18V00138849 25.04.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0,D11 Úklid a čištění - ruční úklid trasy, 1 764 312 Kč
  P18V00136867 21.03.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0,D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění 5 600 758 Kč
  P18V00138189 13.04.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0 Úklid, čištění vozovek - čištění tichého 1 887 409 Kč
  P19V00000130 11.11.2019 neuvedena Úřad vlády České republiky Agentura NKL
AV MEDIA EVENTS, a.s.
+3 další dodavatelé
Zajištění pohřbu Karla Gotta se státními poctami 1 617 012 Kč
  P18V00146228 27.09.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D5 VDZ Barva - obnova na hlavní trase 80-151 a MÚK 1 739 076 Kč
  P18V00145405 07.09.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
501 nákup - nákup SDZ 2018 1 119 746 Kč
  P18V00147103 17.10.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 Mytí SDZ 2018 - 2019 1 310 160 Kč
  P18V00149749 17.12.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 Úklid a čištění povrchů tlakovou vodou - 1 320 290 Kč
  P18V00146368 02.10.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 VDZ plast v km 296,2-341,5, vybrané úseky 3 391 706 Kč
  P18V00144617 21.08.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0,D5 VDZ barva - obnova podle výsledků měření 5 828 057 Kč
  P17V00001857 28.03.2017 neuvedena Česká republika - Kancelář Senátu Pražské služby, a.s.
Odvoz odpadu 717 944 Kč
  P14V00027682 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA FCC Česká republika, s.r.o.
VS-EKOPRAG s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na 391 200 000 Kč
  P15V00030985 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 1 283 922 Kč
  P15V00030728 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 2 397 740 Kč
  P15V00030727 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 3 339 962 Kč
  P15V00030731 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 6 192 997 Kč
  P15V00030732 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 5 407 531 Kč
  P14V00019893 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 5 891 561 Kč
  P14V00019887 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 7 139 528 Kč
  P14V00019891 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 3 163 228 Kč
  P16V00036366 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Odkup odpadkových košů v parcích 1 287 348 Kč
  P15V00035101 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 3 755 809 Kč
  P16V00038925 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Úklid a čištění problematických lokalit 2016 189 800 Kč
  P14V00019892 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 2 274 979 Kč
  P14V00019888 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 5 128 415 Kč
  P13V00006942 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 1 546 117 Kč
  P13V00006943 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 2 469 303 Kč
  P13V00006925 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 4 899 610 Kč
  P13V00006940 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 5 899 601 Kč
  P13V00011712 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným 8 260 600 350 Kč
  P13V00010488 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VS-EKOPRAG s.r.o.
IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů ve 0 Kč