Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jiri-hajek-62

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jiri-hajek-62'

Nalezené veřejné zakázky 46 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00186711 24.01.2021 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zajištění náhradí autobusové dopravy dle ROV 53014 47 152 Kč
  211419 29.01.2016 neuvedena Úřad práce ČR MAVO s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
+18 dalších dodavatelů
ÚP ČR - krajská pobočka v Pardubicích: 67 348 000 Kč
Neznámý
  P15V00000828 17.04.2023 neuvedena Úřad práce ČR MAVO s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
+18 dalších dodavatelů
ÚP ČR - krajská pobočka v Pardubicích: 67 348 000 Kč
  P22V00029523 15.01.2024 neuvedena Statutární město Pardubice Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Terminál Univerzita - výměny sloupů trakčního 461 393 Kč
  P22V00008457 17.06.2022 neuvedena Statutární město Pardubice Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Pořízení akcií společnosti Dopravní podnik města 38 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je součinnost se zadavatelem - statutární město Pardubice - spočívající v realizaci práva zadavatele upsat 38 (slovy: třicetosm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč a 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, celkem se tedy jedná o akcie v souhrnné hodnotě 38,400.000,-- Kč (slovy: třicetosm milionů čtyři sta tisíc korun českých), jejichž emitentem bude společnost Dopravní podnik města Pardubic, a.s. - celkem se tedy jedná o akcie o jmenovité hodnotě 38.400.000,-- Kč (slovy: třicetosm milionů čtyři tisíc korun českých), jejichž emitentem bude společnost Dopravní podnik města Pardubic, a.s.. Po úpisu těchto akcií bude statutární město Pardubice, IČO: 00274046, realizovat splacení všech upsaných akcií převodem majetku města (dále jen předmět vkladu nebo nepeněžitý vklad) a peněžním prostředky.
  P18V00002879 04.05.2023 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny 140 000 Kč
  P15V00103142 neuvedena Ministerstvo obrany MPI Group, s.r.o.
Explosia a.s.
Nákup munice 2015/VII-PP 7 964 508 Kč
  P14V00000557 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny 4 780 000 Kč
  P18V00138957 14.04.2023 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
ZVI a.s.
+3 další dodavatelé
Pyroprostředky pro leteckou a pozemní techniku 28 099 143 Kč
  P14V00002326 20.10.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Vzorky výbušnin pro služební kynologii 423 347 Kč
  P17V00002418 06.10.2017 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny 400 000 Kč
  P19V00003130 07.01.2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny 140 000 Kč
  P16V00110562 neuvedena Ministerstvo obrany ELMES PRAHA,s.r.o.
Explosia a.s.
Nákup munice 2016/VII - Výbušniny 66 473 200 Kč
  P15V00001473 03.05.2023 24.09.2015 Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
EXPLOSIVE spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Trhaviny a pyrotechnické prostředky 1 983 965 Kč
  P14V00005177 20.10.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Nákup souprav DETEX 107 628 Kč
  P14V00017044 20.10.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Nákup trhavin 130 920 Kč
  P16V00002012 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny a bleskovice 1 175 860 Kč
  P21V00015303 14.06.2021 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
Nákup a prodloužení životnosti pyropatron a ROP 1 468 620 Kč
  P22V00006533 22.03.2022 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
Nákup cvičné munice - náložky 790 500 Kč
  634141 22.09.2016 neuvedena Ministerstvo obrany ELMES PRAHA,s.r.o.
Explosia a.s.
Nákup munice 2016/VII - Výbušniny 66 473 200 Kč
Oznámení o zadání zakázky - obrana a bezpečnost
  506127 22.01.2015 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny 5 014 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  481072 11.02.2014 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny 4 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00005094 17.07.2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Vzorky výbušnin pro kynologii 383 203 Kč
  P17V00003851 18.04.2023 neuvedena Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
DESIGN TECH s.r.o.
+1 dodavatel
Trhaviny a pyrotechnické prostředky 1 515 390 Kč
  P22V00010685 29.06.2022 neuvedena Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Rámcová dohoda na pořízení trhavin na roky 2022 - 1 649 070 Kč
  P20V00010252 17.01.2022 neuvedena Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Trhaviny na rok 2020 824 600 Kč
  P21V00205992 13.01.2022 06.12.2021 DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa - 2. 2 382 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je 2. dodávka Důlní skalní trhaviny a bleskovic pro část stavby Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy.
  P15V00000811 03.05.2023 25.03.2015 Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Vzorky výbušnin pro služební kynologii 347 337 Kč
  P22V00007031 07.01.2024 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
Oprava vzorkovnic výbušnin na rok 2021 - 2022 170 500 Kč
  P22V00020650 07.01.2024 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
Nákup 4 ks vzorkovnic výbušnin pro VZ 6848 Chotyně 96 800 Kč
  P15V00001508 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka Bleskovice 78 000 Kč
  P16V00001006 05.05.2023 20.06.2016 Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Fakulta chemicko-technolgoická Univerzity Pardubice
Vzorky výbušni pro výcvik služebních psů 591 029 Kč
  P16V00001558 05.05.2023 20.09.2016 Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
STV GROUP a.s.
+1 dodavatel
Trhaviny a pyroprostředky 1 544 030 Kč
  P14V00013723 03.05.2023 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Poličcksé strojírny a.s.
Explosia a.s.
Trhaviny a pyrotechnické prostředky 461 400 Kč
  P14V00009323 02.10.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Trhaviny a yrotechnické prostředky 999 350 Kč
  P18V00015491 03.01.2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Trhaviny - 2.část 1 010 250 Kč
  P18V00007413 03.01.2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Vzorky výbušnin pro služební kynologii 274 832 Kč
  P23V00246462 19.07.2023 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Gazgenerátor 57 776 Kč
  P15V00001064 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Dodávka důlní skalní trhaviny 5 014 000 Kč
  P22V00003697 10.09.2023 neuvedena Ministerstvo obrany ZEVETA AMMUNITION a.s.
OMNIPOL a.s.
+2 další dodavatelé
Nákup munice 2023/I – různé druhy 62 537 500 Kč
  P22V00015429 16.01.2023 27.07.2022 Ministerstvo vnitra Explosia a.s.
Vývoj speciálního průlomového pyrotechnického 4 986 413 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci projektu zaměřeného na provádění zákroků a výcviky k těmto zákrokům, při kterých je nutné vytvořit násilný vstup, průlom, pomocí různých technik jako jsou například beranidla, páčidla, hydraulické systémy atd.
  P17V00119038 28.01.2024 neuvedena Ministerstvo obrany CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
Česká zbrojovka a.s.
+14 dalších dodavatelů
Nákup munice 2017/I-Munice 312 121 199 Kč
  P19V00027390 28.01.2024 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
ZVI a.s.
Pyroprostředky pro leteckou a pozemní techniku 28 099 173 Kč
  P21V00003518 07.02.2024 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
Nákup munice 2020/VI - Pyroprostředky pro leteckou 16 528 926 Kč
  P23V00240329 04.03.2024 neuvedena DIAMO, státní podnik Explosia a.s.
Výbušniny – PVP Bukov – 3. dodávka – 2. část 1 158 800 Kč
  P23V00006196 08.06.2024 neuvedena Ministerstvo obrany Explosia a.s.
Oprava (obměna) vzorků výbušnin ve vzorkovnicích 259 950 Kč