Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jiri-pimpara

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jiri-pimpara'

Nalezené veřejné zakázky 37 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00100978 neuvedena Město Dolní Poustevna Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  P20V00173283 22. 4. 2020 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeská servisní a.s.
Pravidelné vzorkování z egalizační nádrže v areálu 0 Kč
  P14V00100978 12. 4. 2020 neuvedena Město Dolní Poustevna Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  P17V00001923 31. 3. 2017 neuvedena Obec Dobřív Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
DOBŘÍV - REKONSTRUKCE VODOVODU 5 036 053 Kč
  P18V00000246 4. 9. 2018 neuvedena Město Sokolov Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Sokolov - studie dešťové kanalizace 795 000 Kč
  P18V00137153 12. 4. 2020 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
  P16V00109475 neuvedena Statutární město Most Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0 Kč
  Z2017-000399 3. 4. 2017 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. Ještědská stavební společnost spol. s r. o.
Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV
+11 dalších dodavatelů
Operativní opatření charakteru drobných stavebních 253 742 407 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této veřejné zakázky je uzavřít tři (3) rámcové smlouvy, a to každou právě se 6 dodavateli, kteří se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvních 6 nejlépe hodnocených místech, v členění dle výše naznačených oblastí (částí) a to k zajištění provádění drobných stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace) na území Ústeckého a Libereckého kraje.
  211484 4. 7. 2016 neuvedena Severočeská vodárenská společnost, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodohospodářská stavební spol. s r. o.
+13 dalších dodavatelů
Operativní opatření charakteru drobných stavebních 45 365 470 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění drobných stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace) na území Ústeckého a Libereckého kraje. Tato veřejná zakázka je ve smyslu § 98 ZVZ rozdělena do 3 dílčích částí, a to dle jednotlivých územních oblastí na kterých má zadavatel svá pracoviště, a to na část (A) – oblast „Most“, část (B) – oblast „Ústí nad Labem“ a část (C) – oblast „Liberec“. Účelem předmětné veřejné zakázky je uzavřít 3 rámcové smlouvy, a to každou právě se 6 dodavateli, kteří se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvních 6 nejlépe hodnocených místech, v členění dle výše naznačených oblastí. Zájemce je oprávněn podat svou žádost o účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky pro každou z jejích dílčích částí jednotlivě i do všech částí zároveň.
  P16V00000002 4. 7. 2016 neuvedena město Hrádek Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Rekonstrukce vodovodu v ulici Hutnická v Hrádku 1 751 880 Kč
  P20V00173283 4. 6. 2020 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeská servisní a.s.
Pravidelné vzorkování z egalizační nádrže v areálu 0 Kč
  P19V00165021 4. 6. 2020 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeská servisní a.s.
Rozbor bodových vzorků odpadních vod z egalizační 68 642 Kč
  357789 21. 6. 2013 neuvedena Město Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Rekonstrukce vodovodu v Pivovarské ulici 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00191027 25. 3. 2021 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeská servisní a.s.
Rozbor bodových vzorků odpadní vody v areálu ČOV 184 340 Kč
  Z2020-004722 4. 2. 2020 neuvedena VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
„Koupě části závodu VOSS nezbytné k provozování 37 240 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je koupě části závodu společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. jako organizační složky závodu, která je nezbytná k provozování vodohospodářské infrastruktury v regionu Sokolovsko.
  P13V00001576 neuvedena Město Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Rokycany, Pod Ohradou – výměna vodovodu 0 Kč
  P20V00000162 23. 10. 2020 neuvedena Město Sokolov Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
ČOV Sokolov - výměna míchadel v aktivační nádrži 199 644 Kč
  P18V00000008 12. 4. 2020 neuvedena Město Špindlerův Mlýn Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Posun jímacího objektu úpravny vody na Bílém Labi, 733 902 Kč
  P15V00102878 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Most Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce surové vody č. 32/13/2015 0 Kč
  Z2019-028966 20. 8. 2019 neuvedena Město Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o.
Rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodních 5 986 162 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je výměna kanalizace v Polní ulici v Rokycanech a výměna vodovodních přípojek dle projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek.
  P17V00005391 27. 7. 2017 neuvedena Sokolovská vodárenská s.r.o. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Sokolov – ulice P. Bezruče, Odboje, Pionýrů, 5. 2 578 059 Kč
  P17V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Město Špindlerův Mlýn Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Špindlerův Mlýn - výměna části vodovodního řadu C2 1 444 368 Kč
  P16V00109475 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Most Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0 Kč
  P20V00000774 3. 7. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 250 000 Kč
  P19V00165021 31. 10. 2019 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeská servisní a.s.
Rozbor bodových vzorků odpadních vod z egalizační 68 642 Kč
  P20V00173283 22. 4. 2020 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeská servisní a.s.
Pravidelné vzorkování z egalizační nádrže v areálu 0 Kč
  482802 6. 3. 2014 neuvedena VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Oloví – Hory, vodovodní řad 3 473 566 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000179 13. 2. 2015 neuvedena Státní oblastní archiv v Plzni Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Vodovodní přípojky SOkA Rokycany 320 075 Kč
  P16V00109422 12. 4. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zdravá firma Severočeské vodovody a kanalizace 0 Kč
  P16V00109422 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zdravá firma Severočeské vodovody a kanalizace 0 Kč
  P18V00137153 26. 3. 2018 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
  P20V00000722 4. 2. 2020 neuvedena VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Koupě části závodu VOSS nezbytné k provozování 37 240 000 Kč
  Z2019-046182 17. 12. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení Turnov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení
  Z2019-015776 13. 5. 2019 neuvedena Severočeská vodárenská společnost a.s. „SČVK + VRV“ vedoucí společník: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou; 11 396 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby V rámci zpracované studie „Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území ve správě SVS a.s. a návrh souvisejících opatření“ (Studie Turów), kterou si nechal zadavatel zpracovat v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby hnědého uhlí v lomu Turów (Polsko), byla identifikována potřebná investiční opatření, pro jejichž přípravu lze získat státní podporu v rámci podprogramu 129 304 MZe ČR. Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové a inženýrské přípravy opatření l.b a I.e dle Studie Turów spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění územního rozhodnutí (UR), zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění stavebního povolení (SP) a zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s detailními položkami a se soupisem prací (DVZ). Bližší...
  P19V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
ČOV Mělník - rekonstrukce - DPS 2 315 000 Kč
  P15V00102878 neuvedena Statutární město Most Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Smlouva o dodávce surové vody č. 32/13/2015 0 Kč
  Z2019-006671 27. 2. 2019 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod ze 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy