Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:josef-bernard

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:josef-bernard'

Nalezené veřejné zakázky 310 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00129923 15. 10. 2017 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA VAGONKA a.s.
Rámcová smlouva na dodávky elektrických jednotek 1 231 450 000 Kč
  352004 29. 4. 2013 neuvedena Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Techmania Science Center o.p.s.
Zajištění realizace středisek podpory nadání_část 733 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-026696 29. 9. 2017 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA VAGONKA a.s.
Dodávka 9 ks elektrických jednotek pro regionální 1 007 550 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je výroba a dodávka 9 ks elektrických jednotek se jmenovitou obsaditelností 160 sedících cestujících, označovaných jako EMU160, plně bez jakéhokoli omezení způsobilých k provozu na regionálních a celostátních tratích České republiky včetně dodávky servisních dílů prvního vybavení a včetně dodávky technické dokumentace včetně všech předepsaných průkazů způsobilosti.
  P21V00190171 12. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost POLL,s.r.o.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 50 580 Kč
  P13V00000777 neuvedena Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Techmania Science Center o.p.s.
Zajištění realizace středisek podpory nadání_část 729 990 Kč
  P12V00000379 24. 8. 2012 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Průtah Starý Plzenec III/18026, Radyňská ulice - 0 Kč
  P20V00000455 17. 9. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Zpracování Studií proveditelnosti a Žádostí o 875 000 Kč
  P21V00188450 11. 2. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Oprava násilného poškození elektrické jednotky 21 000 000 Kč
  P13V00000061 11. 2. 2013 neuvedena Plzeňský kraj Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ 412 000 Kč
  P12V00000378 24. 8. 2012 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
II/205 Nekmíř - průtah, administrátor projektu 0 Kč
  Z2020-009196 1. 2. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Rámcová dohoda o dílo na provedení periodických 230 429 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00181009 14. 9. 2020 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických 722 000 000 Kč
  P13V00000774 neuvedena Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Techmania Science Center o.p.s.
Zajištění realizace středisek podpory nadání_část 733 000 Kč
  P17V00129923 15. 10. 2017 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA VAGONKA a.s.
Rámcová smlouva na dodávky elektrických jednotek 1 231 450 000 Kč
  P19V00000520 26. 11. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Zpracování Studií proveditelnosti a Žádosti o 945 000 Kč
  P12V00000242 24. 8. 2012 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Městský okruh Domažlická – Křimická v 0 Kč
  Z2021-014284 24. 5. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí 45 000 000 Kč
Oprava
  Z2020-032188 11. 3. 2021 20. 10. 2020 České dráhy, a.s Pars nova a.s
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických 722 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení periodických obnov předmětných elektrických jednotek řady 471 a to v zájmu zabezpečení plynulosti osobní dopravy. Na základě rámcové dohody vzešlé ze zadávacího řízení lze garantovat realizaci 6 ks obnov v rozsahu R1, 3 ks obnov v rozsahu R2 a 19 ks obnov v rozsahu R3 dle provozních potřeb ČD, a.s.
  Z2019-024981 9. 12. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace POLL,s.r.o.
Systém pro měření spotřeby trakční energie v 12 100 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-013533 12. 10. 2020 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Modernizace 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee 137 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-006367 15. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
ŽOS Vrútky a.s.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na periodické opravy 224 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-019413 29. 10. 2020 14. 7. 2020 České dráhy, a.s Pars nova a.s
Rámcová dohoda na opravy podvozků elektrických 164 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Uzavřením Rámcové dohody s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení oprav předmětných podvozků elektrických jednotek řady 440, 640 a 650 (RegioPanter) s ohledem na zajištění plynulosti osobní dopravy. Na základě rámcové dohody vzešlé ze zadávacího řízení lze garantovat zajištění oprav podvozků v celkovém předpokládaném počtu 132 ks (z toho 66 ks hnacích podvozků a 66 ks běžných podvozků) dle provozních potřeb ČD, a.s.
  Z2019-007005 31. 7. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pars nova a.s.
Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2 15 780 000 Kč
Oznámení o změně
  P21V00193781 7. 5. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost POLL,s.r.o.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 305 280 Kč
  Z2020-028737 13. 11. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace POLL,s.r.o.
Systém pro měření spotřeby trakční energie v 27 611 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2016-000774 17. 10. 2016 neuvedena České dráhy, a.s. Pars nova a.s.
Provedení nezbytných dodatečných prací v rámci 13 291 083 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení nezbytných dodatečných prací (víceprací) v rámci modernizace 71 osobních železničních vozů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení a řádné dokončení modernizace vozů.
  P18V00001032 14. 9. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pars nova a.s.
Revizní oprava SHV řady MVTV2 11 911 542 Kč
  P18V00001032 14. 9. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pars nova a.s.
Revizní oprava SHV řady MVTV2 11 911 542 Kč
  P18V00000230 17. 4. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pars nova a.s.
Revizní oprava (REV) MVTV2.1-029 5 670 893 Kč
  Z2019-003107 12. 10. 2020 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Rámcová dohoda o dílo na provedení periodických 160 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00174816 21. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 241 846 Kč
  P20V00174816 21. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 241 846 Kč
  P20V00177130 26. 6. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 964 425 Kč
  P20V00168852 24. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 289 689 Kč
  P21V00187629 27. 1. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 142 703 Kč
  P21V00202025 9. 9. 2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Nákup náhradních dílů pro tramvaje - minitendr 481 813 Kč
  P18V00000230 12. 4. 2020 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pars nova a.s.
Revizní oprava (REV) MVTV2.1-029 5 670 893 Kč
  525579 14. 1. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. Pars nova a.s.
Rámcová smlouva na periodické opravy osobních 213 840 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Rámcové smlouvy je provedení periodických vyvazovacích a hlavních oprav kolejových vozidel v majetku zadavatele, tj. osobních vozů řady Bdt 279, Bdt 280, Bdtee 289.
  Z2017-030878 15. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: 230 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  632885 23. 10. 2017 neuvedena České dráhy, a.s. Pars nova a.s.
Periodické opravy osobních vozů: vozy ABmz, Bmz 312 873 151 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav kolejových vozidel, osobních železničních vozů ABmz, Bmz pro rychlost 200km/h v celkovém předpokládaném počtu 127 oprav.
  485318 27. 11. 2014 neuvedena ČD Cargo, a.s. Pars nova a.s.
Opravy trakčních motorů typ 6AL 4846 zT IM 1109 7 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00002275 12. 11. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pars nova a.s.
Opravy mechanizace u OŘ 2020 – Dílenská oprava 9 150 000 Kč
  Z2020-020938 15. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Rámcová dohoda na hlavní opravy motorových vozů 480 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2019-038821 15. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: 350 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2019-010417 15. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Opravy trakčních motorů AL 4542 FIR 140 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P17V00131005 6. 11. 2017 neuvedena České dráhy, a.s. Pars nova a.s.
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: 230 000 000 Kč
  Z2020-042550 25. 3. 2021 11. 1. 2021 České dráhy, a.s. Pars nova a.s
Oprava ŽKV 814.221-8, 014.011 a 814.222-6 po MU 15 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou nebo do dodání celkového plnění dle Smlouvy o dílo. Na základě Smlouvy o dílo vzešlé ze zadávacího řízení bude zajištěna oprava násilně poškozené výše uvedené motorového jednotky po mimořádné události. Dne 21. 02. 2020 došlo na přejezdu číslo P 5737 na železniční trati mezi ŽST. Dobříš a Malá Hraštice k mimořádné události - střetu motorového tria 814.2 (ve složení motorový vůz 814.221-8, vložený vůz 014.011 a motorový vůz 814.222-6) s nákladním automobilem, jejímž následkem bylo poškození výše motorové jednotky. S ohledem na rozsah poškození byla výše nákladů na opravu vozidla předběžně odhadnuta na 12 100 000 Kč. Max výše smlouvy včetně opce je 15 000 000. Kč
  640303 15. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. Pars nova a.s.
Rámcová smlouva na periodické opravy elektrických 609 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Rámcové smlouvy je provedení periodických vyvazovacích a hlavních oprav kolejových vozidel v majetku zadavatele, tj. elektrických jednotek řady 440, 640, 650, 660, 661.
  P20V00185130 1. 12. 2020 neuvedena České dráhy, a.s. ŠKODA PARS a.s.
Oprava ŽKV 814.221-8, 014.011 a 814.222-6 po MU 11 174 303 Kč
  Z2020-028320 4. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Pars nova a.s.
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy