Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:karel-rypl

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:karel-rypl'

Nalezené veřejné zakázky 177 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  507829 13.10.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s.
+1 dodavatel
R4 Jíloviště-Klínec PS 39 890 161 Kč
Oznámení o změně
  488826 03.07.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Středočeské obalovny a.s.
SILNICE GROUP a.s.
R4 Klínec a Kytín LS 40 379 236 Kč
Oznámení o změně
  367760 26.09.2013 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Silniční pneumatikový válec 2 390 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00000491 15.08.2013 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Silniční pneumatikový válec 2 390 000 Kč
  P14V00000221 12.05.2014 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Tandemový vibrační válec - 2014 459 000 Kč
  P13V00000036 18.09.2013 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Středočeské obalovny a.s.
Československého exilu – SÚ, č. akce 13293/1, 606 523 Kč
  Z2022-019315 01.08.2022 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Dodávka nové silniční frézy 6 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka nové silniční frézy
  223179 08.11.2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Středočeské obalovny a.s.
Rekonstrukce LC živicí, LC Štěrkovská, LC 3 588 006 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000261 04.07.2014 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Válec pneumatikový - 2014 2 530 000 Kč
  P17V00000023 15.02.2017 neuvedena Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Oprava silniční frézy Wirtgen W50DC 004/2017/MK 240 500 Kč
  P15V00000102 16.12.2015 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Tandemový válec s kloubovým řízením s vibračním a 1 300 000 Kč
  P16V00000363 25.07.2016 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Tandemový vibrační válec 799 000 Kč
  Z2017-019271 06.10.2017 neuvedena Silnice LK a.s. ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Nákup sestavy na opravy komunikací 7 249 110 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-038343 01.11.2018 neuvedena Silnice LK a.s. ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Dodávka 4 ks tandemových silničních válců 6 742 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-009126 10.04.2017 neuvedena Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. ATS - Stavební stroje, s.r.o.
Nákup silniční frézy 4 180 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka 1 ks silniční frézy s nakládacím pasem na odstraňování povrchu vozovek za studena pro plnění úkolů Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.. Zadavatel požaduje dodání zařízení s maximální šířkou řezu 600 mm. Požadovaná fréza musí být dodána v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR.
  P20V00169158 30.01.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/8 Dubí, únikové zóny III. 5 795 996 Kč
  Z2017-015550 28.01.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SILNICE GROUP a.s.
Nábřeží Kapitána Jaroše, Praha 7, č. akce 999320 25 942 634 Kč
Oznámení o změně
  498423 02.10.2014 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Válec pneumatikový - 2014 2 530 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  528545 17.12.2015 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Dodávka pokladače (finišeru) pro cestmistrovství 2 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00002144 12.04.2020 neuvedena DIAMO, státní podnik ATS-STAVEBNÍ STROJE s.r.o.
Vibrační válec tahačový 2 850 000 Kč
  Z2017-016448 05.12.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/13 okr. Most, oprava komunikace 22 950 626 Kč
Oznámení o změně
  P15V00105863 neuvedena Město Žatec SILNICE GROUP a.s.
NEPRO stavební a.s.
Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci - JŘBU 0 Kč
  Z2020-019923 02.05.2022 10.07.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Praha BESIP CERHRA+PKB
PORR a.s.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na 18 591 157 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rámcová dohoda s více účastníky („Rámcová dohoda“), na jejímž základě jsou uzavírány jednotlivé prováděcí smlouvy o dílo („Prováděcí smlouva“) na provádění staveb BESIP pozemních komunikací na území hl. m. Prahy. Stavby BESIP spočívají především v opravách asfaltových konstrukcí komunikací, dláždění krytů komunikací, odvodnění komunikací, pokládce a úpravách obrub, zřízení svislého a vodorovného dopravního značení, stavebních úpravách odvodnění včetně činností podléhající kontrole orgánů státní báňské správy, zřízení nového či úpravy (přeložky) stávajícího veřejného osvětlení, resp. přisvětlení přechodů.
  522166 04.02.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pozemní komunikace Bohemia a.s.
CHIC s.r.o.
+23 dalších dodavatelů
Praha 9 - opravy prováděné v rámci běžné údržby 1 900 000 000 Kč
Oznámení o změně Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
  Z2018-021407 11.01.2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje SILNICE GROUP a.s.
III/41311 Oleksovice most 41311-2 8 702 797 Kč
Oznámení o změně
  P16V00004437 neuvedena Obec Libořice SILNICE GROUP a.s.
Obec Libořice - Odstranění škod po povodní 2013 1 219 561 Kč
  510849 21.12.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Vodohospodářské stavby
SILNICE GROUP a.s.
+1 dodavatel
I/7 křiž. s I/16 - Hořešovice 164 980 763 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-004204 05.02.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Silnice Group a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/22314 1 239 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice III/22314 K.Jeseň, staničení km 4,800 - 5,800.
  Z2019-019688 18.10.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SILNICE GROUP a.s., vedoucí společník společnosti " Společnost Modřanská SÚ"
Modřanská SÚ, Praha 4, č. akce 13311 62 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-003833 01.02.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Silnice Group a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/22923 3 305 790 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice III/22923 Domoušice - křiž. III/22924, III/22925, staničení km 1,219 - 2,288 a km 3,017 - 3,459.
  P18V00140634 30.05.2018 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SILNICE GROUP a.s.
Křižovatka silnice III/37310 a III/37311 Měrotín- 332 066 Kč
  Z2019-013521 06.05.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/13 Prunéřov, oprava komunikace 32 934 982 Kč
Oznámení o změně
  P19V00007732 07.09.2019 neuvedena Obec Obořiště SILNICE GROUP a.s.
"Rekonstrukce místních komunikací v obci Lhotka u 1 124 963 Kč
  P17V00125613 12.04.2020 neuvedena Obec Drahanovice SILNICE GROUP a.s.
Výstavba chodníků a odstavných ploch podél silnice 2 697 849 Kč
  60061873 19.12.2011 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace SILNICE GROUP a.s.
II/201 Manětín - průtah 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-023718 01.08.2022 11.08.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II
Společnost PORR-SWIETELSKY-CHIC
+18 dalších dodavatelů
Most, P568, Hornoměcholupská, Hornoměcholupská, 319 466 987 Kč
Oznámení o změně Na základě RD jsou uzavírány dílčí veřejné zakázky s předpokl. hodnotou nikoliv vyšší (v jednotlivém případě) než 50 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem je provádění: a) běžné údržby vozovek a chodníků, tj. zejména opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost a ošetření spár; b) souvislé údržby vozovek a chodníků, tj. práce v souvislých úsecích, sloužící k zachování a obnově pasivních vlastností komunikací; ve vztahu k pozemním komunikacím ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele a objektivních podmínek k realizaci těchto prací.
  P20V00169158 30.01.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/8 Dubí, únikové zóny III. 5 795 996 Kč
  P18V00140634 12.04.2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SILNICE GROUP a.s.
Křižovatka silnice III/37310 a III/37311 Měrotín- 332 066 Kč
  P13V00017850 neuvedena Ústecký kraj SWIETELSKY stavební s.r.o.
SILNICE GROUP a.s.
REKO úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, 106 066 409 Kč
  Z2018-020424 27.11.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SILNICE GROUP a.s., vedoucí společník "Společnost Jankovcova"
P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č 54 449 950 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-003957 01.02.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Silnice Group a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/22525 Žatec 3 884 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice III/22525 Žatec, staničení km 0,480 - 2,000
  Z2020-038145 29.10.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/18 a I/66 Příbram oprava povrchu a úprava 7 250 914 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-035894 05.03.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SILNICE GROUP a.s.
Cyklo Suchdolská – V Sedlci (A18), Praha - 11 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  631827 13.10.2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost I/6 Lubenec (vedoucí společník Silnice Group, a.s.)
I/6 Lubenec - hranice okresu K. Vary, oprava 16 250 044 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem opravy je souvislá oprava asfaltobetonových vrstev komunikace, oprava odvodnění a dalších součástí či příslušenství silnice I/6. Opravy budou provedeny včetně vodorovného dopravního značení.
  Z2018-004187 05.02.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Silnice Group a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/1988 1 652 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice III/1988 Perštejn, staničení km 1,420 - 1,700.
  P17V00128050 01.09.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/19 Kámen obchvat 155 335 005 Kč
  Z2018-010703 29.11.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/27 Pšov - Radičeves, oprava silnice 37 350 000 Kč
Oznámení o změně
  P20V00184048 11.11.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SILNICE GROUP a.s.
I/7 Provizorní zajištění mostu 7-017 4 734 999 Kč
  527879 29.05.2017 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ALPINE Bau CZ a.s. - společník
SILNICE GROUP a.s. - vedoucí společník
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - 417 000 691 Kč
Oznámení o změně
  P15V00105863 12.04.2020 neuvedena Město Žatec NEPRO stavební a.s.
SILNICE GROUP a.s.
+2 další dodavatelé
Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci - JŘBU 0 Kč