Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:katerina-francova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:katerina-fran...'

našli jsme 68 výsledků na výraz osobaiddodavatel:katerina-francova.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
517064 29. 6. 2015 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Rozvoj odborných dovedností zaměstnanců Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o. 358 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení profesní školení zaměstnanců vlastnících řidičská oprávnění a profesní osvědčení sk. D a dále zvýšení kvalifikace 2 zaměstnanců na tato řidičská oprávnění.
P15V00000035 23. 10. 2015 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. ATAK - bezpečnostní služba, s.r.o.
Ostraha objektu DSZO, s.r.o. 0 Kč
P15V00000020 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. STAVOČ spol. s r.o.
Dodávky elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
P16V00000016 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. MNO spol. s r.o.
Otryskání a nátěr protipožárního nátěru ocelové konstrukce na vozovně č. 6 0 Kč
Z2017-026523 21. 6. 2018 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. VALBAU, s.r.o.
"DSZO- úprava 1.NP, 3. NP a 4.NP administrativní budovy" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
Z2017-007340 15. 9. 2017 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00000003 16. 3. 2016 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Ing. Petr Tkáč
Revize elektrických zařízení 2016 0 Kč
Z2019-042618 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. „DSZO – dodávka nízkopodlažních městských autobusů“ odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-005075 14. 5. 2018 28. 2. 2018 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. "DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele" odhad.cena 10 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem.
376064 11. 12. 2013 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Amper Market, a.s.
„Dodávka elektřiny pro období od 1.4.2014 do 31.3.2015“ 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P15V00000017 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Opravy trakčních stožárů odhad.cena 0 Kč
P15V00000009 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Jiří Tomek
Rekonstrukce čističky zaolejovaných vod odhad.cena 0 Kč
Z2018-003798 13. 6. 2018 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Dodávka městského nízkopodlažního elektrobusu 15 088 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-021501 4. 8. 2017 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. DSZO – dodávky stejnokrojů a osobních ochranných pracovních pomůcek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. část veřejné zakázky s názvem „DSZO/Dodávka ochranných pracovních pomůcek“: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance zadavatele dle jeho potřeb. 2. část veřejné zakázky s názvem „DSZO/Dodávka obleků a doplňků (stejnokroje)“ Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky obleků a doplňků (stejnokroje) pro zaměstnance zadavatele dle jeho potřeb.
P15V00000012 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Markéta Vargová Maňáková s.r.o.
Renovace pneumatik (protektory) odhad.cena 0 Kč
P15V00000025 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Kavyl spol. s.r.o.
Dodávky elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
Z2018-016223 10. 8. 2018 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Amper Market, a.s.
"Dodávka elektřiny pro období od 1.8.2018 - 31.7.2019" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
643857 22. 11. 2018 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávka městských nízkopodlažních autobusů odhad.cena 0 Kč
Neznámý
P16V00000004 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Maver s.r.o.
Dodávky barev a lakýrnických materiálů 0 Kč
P15V00000021 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Jakub Tichý
Dodávky elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
223920 11. 7. 2012 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o.
Neznámý
647084 10. 4. 2017 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. ZLINER s. r. o.
„Dodávka městských nízkopodlažních autobusů“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000023 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. TRASKO, a.s.
Dodávka pneumatik odhad.cena 0 Kč
P15V00000019 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Industry Servis ZK, a.s.
Dodávky elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
526902 23. 11. 2015 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávka elektřiny pro období od 1.4.2016 do 31.3.2017
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v platném znění, § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4. včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu § 8 odst. 3 a odst. 4 (dále též „dodávka“).
511759 22. 11. 2018 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávka městských nízkopodlažních vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
232880 14. 11. 2012 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávka elektřiny pro rok 2013 s opčním právem pro rok 2014 odhad.cena 13 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v platném znění, § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4. včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele ve smyslu § 8 odst. 3 a odst. 4 (dále též „dodávka“).;Součástí předmětu veřejné zakázky je zadavatelem vyhrazené opční právo na poskytnutí další dodávky v souladu s § 99 zákona. Tuto další dodávku je zadavatel oprávněn využít ve vztahu k dodavateli, s nímž bude uzavřena smlouva na realizaci této veřejné zakázky za shodnou jednotkovou cenu jako v roce 2013. Zadavatel časově vymezuje možnost využití opčního práva na období od...
P19V00000001 2. 4. 2019 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. BERKASTAV s.r.o.
DSZO - Modernizace trolejové trati – 2. května odhad.cena 0 Kč
P16V00000017 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Dodávka serverového řešení a souvisejícího plnění pro DSZO 0 Kč
P15V00000036 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávky materiálu pro údržbu trakčního vedení odhad.cena 0 Kč
403018 14. 4. 2015 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. „Dodávka elektřiny pro období od 1.4.2015 do 31.3.2016“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
60062877 13. 11. 2011 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Iveco Czech Republic, a. s.
Dodávka 6 ks městských nízkopodlažních autobusů v letech 2011-2012 33 978 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P16V00000005 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. MITERAL s.r.o.
Dodávka plošinového zvedáku 0 Kč
P15V00000010 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. RENOVA stavební spol. s.r.o.
Zakládání trakčních stožárů odhad.cena 0 Kč
Z2017-018009 13. 11. 2017 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
209420 17. 12. 2012 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Dodávka 25 ks městských nízkopodlažních trolejbusů v letech 2013 - 2015 397 605 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000037 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. GELUR spol. s r.o.
Dodávky PHM 0 Kč
P15V00000024 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Stavební firma PLUS s.r.o.
Dodávka elektronických označovačů odhad.cena 0 Kč
Z2018-005308 13. 8. 2018 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. ŠKODA ELECTRIC a.s.
„Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
518617 22. 7. 2015 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o. Dodávka 2ks městských nízkopodlažních trolejbusů s nezávislým pojezdem na trakční baterie odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení nákup 2 ks plně nízkopodlažních sólo trolejbusů s nezávislým pojezdem na trakční baterie dle technické specifikace na základě kupní smlouvy a uzavření servisní smlouvy o zavedení plnohodnotného servisního místa, tj. zejména dodávku servisního zařízení, speciálního nářadí a diagnostických přístrojů, všechny nutné aktualizace potřebné pro servis a objednávání náhradních dílů po dobu záruky vozidel a zaškolení zaměstnanců zadavatele k provádění oprav a servisu dodaných vozidel.
P15V00000030 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. TRANSCARGO s.r.o.
Dodávky PHM 0 Kč
P15V00000018 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. SBD spol. s.r.o.
Dodávky elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
P15V00000013 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. RKH s.r.o.
Dodávka pneumatik odhad.cena 0 Kč
P16V00000009 27. 4. 2016 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Ladislav Kozubík
Vyhotovení základů pro trakční stožáry na území měst Zlína a Otrokovice 0 Kč
Z2018-008675 3. 7. 2018 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Dodávka městského nízkopodlažního kloubového trolejbusu 20 497 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000011 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Městská bytová správa, spol. s r.o.
Nákup dodávkového automobilu odhad.cena 0 Kč
P17V00000003 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Elektroline a.s.
Dodávky materiálu pro údržbu trakčního vedení 2017 1 184 535  Kč
P16V00000010 6. 2. 2020 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Carling spol. s r.o.
Renovace pneumatik (protektory) 2016 0 Kč
P19V00000002 20. 5. 2019 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. PRAGOCLIMA, spol. s r.o.
Dodávka elektřiny pro období od 1.8.2019 do 31.7.2020 odhad.cena 0 Kč
Z2017-028265 13. 10. 2017 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. ATAK-bezpečnostní služba s.r.o.
"DSZO – Provádění úklidu a údržby" 2 747 856  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění pravidelných a nepravidelných (dále také „mimořádné úklidové práce“ či „mimořádný úklid“) úklidových a čistících prací, dodávek kompletního hygienického servisu a provádění dalších úklidových prací dle požadavků objednatele v prostorách Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Cílem veřejné zakázky je zajistit úklid ve zmíněných objektech a tím naplnit požadavky na zabezpečení čistoty, hygieny a kultury prostředí v souladu s platnou legislativou.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 021 723 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy