Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:libor-lesak

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:libor-lesak'

Nalezené veřejné zakázky 60 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00000052 20. 9. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 1 998 756 Kč
  P18V00001313 26. 2. 2018 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka RAVOS, s.r.o.
Rakovník Nad Jamkou obnova vodovodu 0 Kč
  P18V00006693 14. 8. 2018 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka RAVOS, s.r.o.
Lhota pod Džbánem obnova vodovodu 1.etapa 0 Kč
  P16V00003444 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka RAVOS, s.r.o.
Rakovník ČOV zpev plochy+stáč místo+kanalizace 0 Kč
  P17V00002272 12. 4. 2017 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka RAVOS, s.r.o.
Rakovník Hornická obnova vodovodu 0 Kč
  P20V00001237 21. 2. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka RAVOS, s.r.o.
Rakovník Hwiezdoslavova 2. část obnova vodovodu 0 Kč
  P18V00007029 28. 8. 2018 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka RAVOS, s.r.o.
Strojní zahuštění kalu na ČOV Rakovník 0 Kč
  P18V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
VV Zahájí - obnova elektro, chlorovací stanice 510 759 Kč
  P21V00000020 6. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Wolkerova, Železničářů - AŠ SŘTP 628 740 Kč
  P20V00000058 27. 11. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Archivační regály - dodání, sestavení 590 000 Kč
  370013 12. 2. 2014 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Rámcová smlouva na dodávky vodoměrů 36 489 046 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-002493 23. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Středočeské vodárny, a.s.
Koupě obchodního podílu společnosti RAVOS, s.r.o. 41 388 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka spočívající v obchodním podílu ve výši 51 % ve společnosti RAVOS, s.r.o., se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01, Rakovník, IČO: 475 46 662, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 19602.
  P19V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. M. Horákové - obn. napojovacích bodů 640 766 Kč
  P19V00000039 12. 6. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Byšice, ul. Hoření, Za Školou - obnova vodovodu 521 569 Kč
  P21V00000022 18. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Veltrusy - částečná obnova podtlak. kan. ventilů 790 100 Kč
  P21V00000019 6. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČOV Kralupy - flokulační stanice 939 560 Kč
  P19V00000060 18. 12. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Rámcová smlouva na vodoměry 2020 11 084 859 Kč
  P20V00000048 19. 10. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Mělník ČOV - rekonstrukce - kaly 3 280 767 Kč
  P17V00120536 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Středočeské vodárny a.s.
Odběr vzorků 956 805 Kč
  P19V00000008 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Rámcová smlouva na dodávku vodoměrů 2019 11 790 967 Kč
  P19V00000059 19. 11. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Stochov, ul. Švermova - obnova kanalizační stoky 1 973 990 Kč
  P18V00000037 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Rámcová smlouva na dodávky vodoměrů 11 380 538 Kč
  P19V00000040 3. 7. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, G. Klapálka - obnova vodovodu II.etapa 624 439 Kč
  P19V00000053 2. 10. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Zdiby, ul. U Rybníka - vodovod 1 703 007 Kč
  P21V00000052 17. 9. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Wolkerova - obnova DN 700 III. st., 2. 19 304 924 Kč
  P18V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Doberská, Štefánikova - obnova armatur 926 550 Kč
  P19V00000010 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČS M. Vrutice - obnova transformátorů T6 a T10 0 Kč
  P20V00000016 7. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Dodávka přípojkových komponentů pro vodovod a 1 990 000 Kč
  P21V00000014 29. 4. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Tuchlovice PSOV - elektroinstalace a SŘTP 661 435 Kč
  P21V00000023 18. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČOV Kralupy - obnova odběráků vzorků OV 562 271 Kč
  P20V00000032 22. 7. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČOV Vrapice - hořák zbytkového plynu 957 855 Kč
  P21V00000380 8. 1. 2021 neuvedena Město Velvary Středočeské vodárny a.s.
Obnova technologického vystrojení stávajících 1 280 623 Kč
  P20V00000038 3. 9. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
VDJ Kopanina - Kožova hora - stavební a průzkumné 42 706 825 Kč
  P19V00000014 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Doberská - obnova napojovacích bodů 1 270 323 Kč
  P19V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Vodoměry pro nové přípojky a mimocejchovní výměny 844 785 Kč
  P20V00000021 5. 5. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČOV Kralupy - frekvenční měniče, sondy, čerpadla a 2 146 180 Kč
  P18V00000002 9. 1. 2018 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, nám. Jana Opletala - obnova vodovodu a 8 452 090 Kč
  P21V00000013 29. 4. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Dodávka přípojkových komponentů pro vodovod a 1 990 000 Kč
  P18V00000022 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Tuchlovice, ul. Bezručova - obnova vodovodu 935 378 Kč
  P20V00000023 8. 6. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kralupy - AŠ DN 300 s přenosem na dispečink 2 763 256 Kč
  P21V00000043 16. 7. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
VKM - telefonní ústředny a zabezpečovací zařízení 998 630 Kč
  P21V00000060 4. 1. 2021 neuvedena Město Velvary Středočeské vodárny a.s.
Oprava dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod 1 062 803 Kč
  P20V00000005 13. 2. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Wolkerova, Železničářů - obnova 8 949 335 Kč
  P17V00120536 22. 3. 2017 neuvedena Statutární město Kladno Středočeské vodárny a.s.
Odběr vzorků 956 805 Kč
  P21V00001838 25. 1. 2021 neuvedena Město Velvary Středočeské vodárny a.s.
Oprava dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod 940 240 Kč
  P21V00000018 6. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČOV Kralupy - obnova hrubých česlí 1 020 144 Kč
  P18V00000034 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Theodor - obnova výtlaku V. etapa 9 969 426 Kč
  P19V00000057 25. 10. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kožova hora - Kladno, přivaděč - úpravy vodojemu 1 505 451 Kč
  P15V00000016 30. 6. 2015 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Hostivice - ATS Jeneček 2 101 208 Kč
  P15V00000019 12. 8. 2015 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Postřižín - obnova DN 800 5 800 982 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy