Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:marcela-plesnikova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:marcela-plesn...'

Nalezené veřejné zakázky 1 834 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P22V00225993 29.08.2022 neuvedena Domov pro seniory Háje Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
Smlouva o připojení k distribuční soustavě 279 600 Kč
  P13V00031182 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P13V00030564 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P14V00017111 04.12.2013 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.
CAN21, s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních 328 794 953 Kč
  P14V00009460 20.10.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Informační služby - energetika, a.s.
Správa infrastruktury MV-GŘ HZS ČR 17 945 Kč
  P18V00000265 06.12.2018 neuvedena Městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s
+1 dodavatel
ENERGETICKÉ SLUŽBY A DODÁVKY 152 461 689 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové dohody. Předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. předmětem plnění jednotlivých realizačních smluv, bude zajištění správy a komplexní a řádné zajištění výroby tepelné energie pomocí soustavy na výrobu a rozvod teplé vody a zásobování teplem pomocí soustavy ve vnitřních prostorách budov. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  P16V00008096 30.08.2016 neuvedena Město Podbořany Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
STL plynovod a přípojky pro bytový dům a dům 261 915 Kč
  P18V00144305 13.08.2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  P19V00158326 18.06.2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P20V00000030 07.12.2020 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 1 534 786 Kč
  P18V00000015 20.09.2018 neuvedena Městská část Praha 12 AKROP s.r.o.
Vyvážení odpadkových košů a úklid veřejných 2 492 835 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vyvážení odpadkových košů, úklid ploch a doplňování sáčků na psí exkrementy k odpadkovým košům.
  P21V00000072 02.07.2021 neuvedena Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká 0 Kč
  P17V00036734 05.12.2017 neuvedena Nemocnice Na Homolce Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Rámcová dohoda na provádění kontrol 204 048 Kč
  P19V00163365 27.09.2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  P17V00132687 13.12.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P22V00213619 10.03.2022 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Kontroly zařízení rozvodů zemního plynu a propan 1 999 999 Kč
  P21V00197111 24.06.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Závlaha Letenských sadů – přeložka plynovodu 586 669 Kč
  P22V00215118 29.03.2022 neuvedena Městská část Praha 1 AKROP s.r.o.
Úklid chodníků při komplexních úklidech komunikací 979 913 Kč
  P17V00129335 03.10.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
Běžné výdaje § 2211 dálnice - Zabezpečení DIO v km 1 900 330 Kč
  P17V00124257 13.06.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D5 VDZ barva – obnova na DO Rozvadov a hlavní 2 896 340 Kč
  P17V00130210 20.10.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 VDZ barva + plast km 296,500-342,500, vybrané 4 104 706 Kč
  P17V00129755 11.10.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0 Úklid, čištění vozovek - čištění tichého 1 940 206 Kč
  P20V00180540 07.09.2020 neuvedena Městská část Praha 1 Pražské služby, a.s.
Úklid chodníků při komplexních úklidech komunikací 814 064 Kč
  P18V00138849 25.04.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0,D11 Úklid a čištění - ruční úklid trasy, 1 764 312 Kč
  P18V00136867 21.03.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0,D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění 5 600 758 Kč
  P18V00149749 17.12.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 Úklid a čištění povrchů tlakovou vodou - 1 320 290 Kč
  P18V00146228 27.09.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D5 VDZ Barva - obnova na hlavní trase 80-151 a MÚK 1 739 076 Kč
  P18V00147103 17.10.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 Mytí SDZ 2018 - 2019 1 310 160 Kč
  P18V00145405 07.09.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
501 nákup - nákup SDZ 2018 1 119 746 Kč
  P17V00001857 28.03.2017 neuvedena Česká republika - Kancelář Senátu Pražské služby, a.s.
Odvoz odpadu 717 944 Kč
  P18V00144617 21.08.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0,D5 VDZ barva - obnova podle výsledků měření 5 828 057 Kč
  P18V00146368 02.10.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D1 VDZ plast v km 296,2-341,5, vybrané úseky 3 391 706 Kč
  P19V00000130 11.11.2019 neuvedena Úřad vlády České republiky Agentura NKL
AV MEDIA EVENTS, a.s.
+3 další dodavatelé
Zajištění pohřbu Karla Gotta se státními poctami 1 617 012 Kč
  P18V00138189 13.04.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pražské služby, a.s.
D0 Úklid, čištění vozovek - čištění tichého 1 887 409 Kč
  P13V00006925 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 4 899 610 Kč
  P13V00006940 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 5 899 601 Kč
  P13V00010488 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VS-EKOPRAG s.r.o.
IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů ve 0 Kč
  P13V00006942 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 1 546 117 Kč
  P13V00006943 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 2 469 303 Kč
  P14V00019892 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 2 274 979 Kč
  P14V00019888 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 5 128 415 Kč
  P14V00027682 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA FCC Česká republika, s.r.o.
VS-EKOPRAG s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na 391 200 000 Kč
  P15V00030985 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 1 283 922 Kč
  P15V00030728 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 2 397 740 Kč
  P15V00030727 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správního 3 339 962 Kč
  P15V00030731 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 6 192 997 Kč
  P15V00030732 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora na území správních 5 407 531 Kč
  P14V00019893 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 5 891 561 Kč
  P14V00019887 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 7 139 528 Kč
  P14V00019891 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražské služby, a.s.
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče 3 163 228 Kč