Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:martin-broz-10

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:martin-broz-1...'

Nalezené veřejné zakázky 26 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00121658 12.04.2020 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku 424 904 Kč
  525884 17.12.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Silnice LK a.s.
+1 dodavatel
LK Běžná údržba silnic I.třídy v Libereckém kraji 149 102 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je provádění běžné údržby na silnicích I. tříd v Libereckém kraji, zejména drobné, místně vymezené práce podle technických a resortních předpisů, norem a technických podkladů pro údržbu silnic a v souladu s § 9 vyhlášky č.104/1997Sb. dle přílohy č.5 cit. vyhlášky.
  P13V00007999 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Oprava dopravní infrastruktury po povodni 2013, 446 869 Kč
  P17V00121658 19.04.2017 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku 424 904 Kč
  P13V00007815 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Oprava propustku v Jílovém u Držkova 507 513 Kč
  Z2020-014472 31.05.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice LK a.s.
ČL RD Stromoví 16 975 908 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00102810 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/2627 Horní Libchava - havárie 960 395 Kč
  Z2020-014471 16.10.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice LK a.s.
JN RD Stromoví 16 215 908 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  508848 12.11.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice LK a.s.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
+1 dodavatel
LK Údržba travních porostů a ostatní vegetace na 59 595 521 Kč
Oznámení o změně
  P13V00007999 12.04.2020 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Oprava dopravní infrastruktury po povodni 2013, 446 869 Kč
  P17V00121658 19.04.2017 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku 424 904 Kč
  P19V00151982 14.02.2019 neuvedena Obec Mníšek Silnice LK a.s.
Oprava účelové komunikace ul. V Zahrádkách ve 1 192 749 Kč
  P17V00123969 12.04.2020 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, 809 369 Kč
  P18V00145515 11.09.2018 neuvedena Obec Rádlo Silnice LK a.s.
Oprava krytu místních komunikací Rádlo 1 930 817 Kč
  P17V00120609 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Silnice LK a.s.
Zdravá firma Silnice LK, a.s. 0 Kč
  P20V00184455 18.11.2020 neuvedena Obec Rádlo Silnice LK a.s.
Oprava krytu místních komunikací Rádlo 901 866 Kč
  P17V00123969 07.06.2017 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, 809 369 Kč
  P19V00151982 12.04.2020 neuvedena Obec Mníšek Silnice LK a.s.
Oprava účelové komunikace ul. V Zahrádkách ve 1 192 749 Kč
  P15V00102810 12.04.2020 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/2627 Horní Libchava - havárie 960 395 Kč
  P20V00000490 24.04.2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik Silnice LK a.s.
UNIMOG U400, oprava odpružení 102 820 Kč
  P13V00007815 12.04.2020 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Oprava propustku v Jílovém u Držkova 507 513 Kč
  P18V00145515 12.04.2020 neuvedena Obec Rádlo Silnice LK a.s.
Oprava krytu místních komunikací Rádlo 1 930 817 Kč
  P17V00123969 07.06.2017 neuvedena Liberecký kraj Silnice LK a.s.
Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, 809 369 Kč
  640577 02.05.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Silnice LK a.s.
+1 dodavatel
Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků 467 430 848 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území oblasti 07 Liberecká. Pro tuto oblast bude uzavřena smlouva s 1 uchazečem na dobu určitou 8 let s předpokládaným zahájením plnění od 1. 10. 2017, jejímž předmětem bude provádění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy. Zimní údržbou se rozumí odstraňování, resp. zmírňování závad ve sjízdnosti vybraných úseků dálnic a silnic I. tř. vzniklých povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací, a to v období od 1. 11. příslušného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádí se podle schváleného plánu zimní údržby na příslušné zimní období. Mimo toto období se závady ve sjízdnosti způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a podmínkami odstraňují bez zbytečných průtahů, nebude-li zadavatelem stanoveno jinak. Běžnou údržbou se rozumí...
  Z2020-014473 16.10.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice LK a.s.
SM RD Stromoví 17 387 908 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-014470 11.08.2022 01.06.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Společnost "LB Stromoví 2020-2024" (vedoucí společník: Silnice LK a.s.)
+1 dodavatel
LB RD Stromoví - dílčí objednávka č.3 5 149 578 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Péče o silniční stromoví - stromy a keře dle standardů ŘSD ČR.