Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:martin-dlouhy

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:martin-dlouhy'

Nalezené veřejné zakázky 1 710 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00030564 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P13V00031182 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P16V00008096 12. 4. 2020 neuvedena Město Podbořany Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
STL plynovod a přípojky pro bytový dům a dům 261 915 Kč
  P17V00132687 13. 12. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P19V00000042 7. 4. 2020 neuvedena Městská část Praha 14 Prev-Centrum,z.ú.
Program primární prevence rizikového chování na 2 588 000 Kč
  P13V00031182 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P18V00144305 12. 4. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  P19V00163365 27. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  P13V00030564 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P19V00158326 4. 6. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P21V00000072 2. 7. 2021 neuvedena Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká 0 Kč
  P17V00036734 5. 12. 2017 neuvedena Nemocnice Na Homolce Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Rámcová dohoda na provádění kontrol 204 048 Kč
  P21V00197111 24. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Závlaha Letenských sadů – přeložka plynovodu 586 669 Kč
  P20V00000030 7. 12. 2020 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 1 534 786 Kč
  P19V00158326 18. 6. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P19V00158326 18. 6. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P17V00132687 13. 12. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P17V00132687 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P18V00144305 13. 8. 2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  Z2019-033163 23. 9. 2019 neuvedena Městská část Praha 14 Prev-Centrum,z.ú.
Program primární prevence rizikového chování na 2 588 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-001364 6. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
+1 dodavatel
Energetické služby a dodávky 501 438 061 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00163365 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  Z2019-032502 19. 4. 2021 23. 10. 2019 ČEPRO, a.s. VODA CZ s.r.o.
Rekomont, a. s.
+9 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb, které se nachází ve skladovacích areálech zadavatele.
  P18V00000130 4. 9. 2019 neuvedena Statutární město Liberec EP ENERGY TRADING, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup elektřiny pro centrálního zadavatele 20 574 348 Kč
  Z2020-010453 30. 3. 2020 neuvedena Městská část Praha 9 Pražská plynárenská, a.s.
Centrální nákup elektrické energie ÚMČ Praha 9 pro 4 243 549 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci centralizovaného nákupu v nepěťové hladině nízkého a vysokého napětí vybraných objektů MČ Praha 9 pro rok 2021
  P15V00000003 11. 5. 2015 neuvedena Město Přibyslav Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní 2 667 384 Kč
  Z2019-032242 16. 9. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
+2 další dodavatelé
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické 287 834 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro pracoviště Akademie věd ČR a univerzity, se kterými byla uzavřena písemná smlouva o centralizovaném zadávání.
  P18V00000155 10. 8. 2018 neuvedena Ostravská univerzita Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro 2 382 173 Kč
  P17V00003169 18. 5. 2017 neuvedena Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze E.ON Energie
Pražská plynárenská, a.s.
Rámcová dohoda na dodávky zemního plynu pro 6 658 185 Kč
  P19V00003822 16. 5. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 20 837 203 Kč
  P17V00000118 27. 6. 2017 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
17-138 Centrální nákup zemního plynu na rok 2018 1 544 210 Kč
  P19V00000523 13. 6. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  Z2018-014281 2. 5. 2018 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu 2019 - 2020 454 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dodávky sjednaného množství zemního plynu do 8 odběrných míst zadavatele a zajištění distribuce plynu pro období let 2019 - 2020.
  Z2019-018908 6. 6. 2019 neuvedena Biskupství ostravsko-opavské Pražská plynárenská, a. s.
https://nen.nipez.cz/profil/65468953 5 191 406 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 619 MWh pro rok 2020 a 2021.
  P17V00118357 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu - 2017 0 Kč
  P18V00133785 12. 4. 2020 neuvedena Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 31 413 168 Kč
  P17V00118351 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P19V00166392 27. 5. 2020 neuvedena Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P16V00000016 12. 4. 2020 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Zajištění dodávek elektrické energie a zemního 1 051 347 Kč
  P20V00168292 25. 4. 2020 neuvedena Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P19V00000004 26. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb v 0 Kč
  P19V00167324 22. 5. 2020 neuvedena Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč
  P19V00165941 22. 5. 2020 neuvedena Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000,p.o. Pražská plynárenská, a.s.
Závěrkový list plyn 0 Kč
  P18V00000639 12. 4. 2020 neuvedena Kraj Vysočina Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v hladině VN 0 Kč
  P17V00002177 22. 6. 2017 neuvedena Ministerstvo vnitra Pražská plynárenská, a.s.
Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro 110 903 652 Kč
  P18V00147174 18. 10. 2018 neuvedena Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu 16 000 Kč
  Z2020-043897 10. 12. 2020 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 1 534 786 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr pro město Varnsdorf a přidružené subjekty na období 1.1. 2021 až 1.1.2023 (06:00 hod) v předpokládaném souhrnném objemu 3 680,542 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále též „PXE“).
  P15V00106024 neuvedena Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 150 120 Kč
  P15V00108189 neuvedena Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 1 509 090 Kč
  P19V00167153 30. 5. 2020 neuvedena Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy