Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:martin-major

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:martin-major'

Nalezené veřejné zakázky 32 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00000079 13.05.2016 neuvedena Statutární město Olomouc SK Sigma Olomouc, a.s.
Uveřejnění smlouvy - MDO o poskytování služeb v 495 868 Kč
  P19V20190059 05.11.2019 neuvedena Obec Smržice MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
V 00378 - provozování vodohospodářské 0 Kč
  P17V00120687 27.03.2017 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
OS Olomouc - smlouva o dodávce vody a odvádění 0 Kč
  P18V00137311 28.03.2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod, pob. 0 Kč
  P17V00125101 28.06.2017 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod 0 Kč
  P17V00120884 30.03.2017 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 0 Kč
  P22V00014127 27.06.2022 neuvedena Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Nákup akcií společnosti Vodárna Zlín a.s. 142 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 4 kusů listinných akcií na jméno společnosti Vodárna Zlín a.s.
  P21V00017529 02.07.2021 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Dohoda o likvidaci odpadních vod ze skládky 181 818 Kč
  P21V00009528 20.04.2021 neuvedena Katastrální úřad pro Zlínský kraj MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 352 000 Kč
  P21V00206011 18.02.2022 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Zajištění prací spojených s odstraňováním havárií 7 721 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění 24-hodinové pohotovosti a provádění havarijních oprav na rozvodech vodovodního řadu v majetku Fakultní nemocnice Olomouc, zajištění dělnických a technických profesí, profesí specialistů, výkonů a služeb provozů pitných vod, motorových vozidel a ostatních prací.
  P20V00017013 07.07.2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Dodávka vody a odvádění odpadních vod - Olomouc, 768 000 Kč
  P15V00035654 neuvedena Statutární město Olomouc Technické služby města Olomouce, a.s.
Uveřejnění smlouvy - -Olomouc, ul. Hodolanská - 4 717 112 Kč
  P16V00000001 14.01.2016 neuvedena Město Velká Bystřice Technické služby města Olomouce, a.s.
Zabezpečení nakládání s odpady a svoz odpadů 965 172 Kč
  P17V00000004 26.01.2017 neuvedena Statutární město Olomouc Technické služby města Olomouce, a.s.
Uveřejnění výzvy - údržba vodní nádrže 125 000 Kč
  P17V00000006 14.01.2016 neuvedena Město Velká Bystřice Technické služby města Olomouce, a.s.
Zabezpečení nakládání s odpady a svoz odpadů 1 956 919 Kč
  P18V00000001 04.01.2018 neuvedena Město Velká Bystřice Technické služby města Olomouce, a.s.
Zabezpečení nakládání s odpady 1 953 581 Kč
  P17V00000020 12.11.2013 neuvedena Město Velká Bystřice Technické služby města Olomouce, a.s.
Svoz odpadů - Velká Bystřice 1 940 600 Kč
  P15V00031546 13.04.2015 neuvedena Statutární město Olomouc Technické služby města Olomouce, a.s.
Pavlovický podjezd 2 823 267 Kč
  P19V00158721 25.06.2019 neuvedena Obec Lutín Technické služby města Olomouce, a.s.
Svoz odpadů - Lutín 1 625 940 Kč
  P14V20140303 neuvedena Obec Těšetice Technické služby města Olomouce, a.s.
Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu, 538 696 Kč
  P14V31031401 neuvedena Obec Těšetice Technické služby města Olomouce, a.s.
Odvoz a odstranění komunálního odpadu 513 044 Kč
  P15V20150003 neuvedena Obec Těšetice Technické služby města Olomouce, a.s.
Odvoz a odstranění komunálního odpadu 598 158 Kč
  P14V00007821 20.10.2014 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Technické služby města Olomouce
Oprava nájezdů do garáží výjezdových vozidel 118 400 Kč
  P16V00000168 14.12.2016 neuvedena Statutární město Olomouc Technické služby města Olomouce, a.s.
Demolice objektů v areálu Chválkovice, ul. U 3 500 000 Kč
  P15V00032168 neuvedena Statutární město Olomouc Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc.
Uveřejnění smlouvy - Smlouva k zabezpečení veřejně 256 160 000 Kč
  P22V00017052 29.06.2022 neuvedena Úřad práce České republiky Technické služby města Olomouce, a.s.
OL odvoz vyřazeného nábytku Olomouc č. 182 0 Kč
  P19V00001483 22.01.2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
+4 další dodavatelé
Odvoz a zneškodňování komunálního, biologického a 780 026 Kč
  P19V00029725 22.10.2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky Technické služby města Olomouce, a.s.
Olomouc - odvoz a likvidace odpadů 1 350 860 Kč
  P17V00000001 02.01.2018 neuvedena Obec Bystrovany Technické služby města Olomouce, a.s.
Svoz odpadů pro obec Bystrovany 584 446 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním využívání odpadů v rozsahu dále specifikovaných podmínek a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Rozsah plnění zahrnuje: • Sběr, svoz a zpracování směsného komunálního odpadu (200301) na území obce. • Shromažďování, sběr, svoz a zajištění materiálového využití dále uvedených složek komunálního odpad - papír a lepenka (200101), sklo (200102), plast (200139), kompozitní obaly (150105), biologicky rozložitelný odpad (200201) • Mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu 1x ročně • Mobilní svoz vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ), 1x ročně • Optimalizace výkonu činností za účelem maximalizace odměny pro obec od AOS EKO-KOM a.s. (4x ročně) • Vedení evidence a sestavení výkazů pro AOS EKO-KOM a.s. (4x ročně)
  376858 19.12.2013 neuvedena Město Velká Bystřice Technické služby města Olomouce, a.s.
Svoz odpadů - Velká Bystřice 1 940 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P12V00000309 16.02.2023 19.11.2012 Vězeňská služba České republiky Technické služby města Olomouce, a.s.
Olomouc - odvoz a zneškodňování odpadů 418 860 Kč
  P21V00007929 26.08.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Technické služby města Olomouce, a.s.
Marius Pedersen a.s.
+6 dalších dodavatelů
Odvoz a zneškodňování komunálního, separovaného 972 883 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - odvoz a zneškodňování komunálního, separovaného odpadu a bioodpadu v okrese Olomouc.