Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:michal-vozobule

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:michal-vozobu...'

Nalezené veřejné zakázky 317 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00003473 neuvedena Ministerstvo obrany ČD Cargo, a.s.
České dráhy, a.s.
Zabezpečení vojenských železničních přeprav 0 Kč
  P23V00261033 23.12.2023 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Plzeň 2015, zapsaný ústav
Instalace autorské výstavy Lovci znaků v areálu 900 000 Kč
  P21V00189429 25.09.2021 neuvedena České dráhy, a.s. Tramex Rail s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění vybavení vozu řady 30 000 000 Kč
  P22V00003314 09.09.2022 neuvedena Jihomoravský kraj ČD Cargo Logistics, a.s.
JMK013507/22/OVV/OBJ - objednávka na zajištění 165 568 Kč
  P23V00261134 29.03.2024 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČD Cargo Logistics, a.s.
Transport osobních ochranných pomůcek a zajištění 299 760 Kč
  P24V00264114 07.02.2024 neuvedena České dráhy, a.s. Tramex Rail s.r.o.
Ovládací SW pro přehrání radiostanic Radom MTR10 s 1 480 000 Kč
  P16V00109249 neuvedena Ústecký kraj ODP-software, spol. s r.o.
Odbavovací zařízení pro provoz turistických linek 1 998 840 Kč
  P18V00140571 17.03.2023 neuvedena České dráhy, a.s. ODP-software, spol. s r.o.
Nákup přenosných osobních pokladen 10 500 000 Kč
  P19V00000870 02.09.2019 neuvedena Kraj Vysočina ODP-software, spol. s r.o.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 400 kusů 835 000 Kč
  P23V00261153 09.03.2024 neuvedena České dráhy, a.s. ODP-software, spol. s r.o.
Zavedení 3550 ks POP Nexgo do provozu a stažení 9 230 000 Kč
  P20V00000455 17.09.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Zpracování Studií proveditelnosti a Žádostí o 875 000 Kč
  P13V00000061 22.04.2023 06.02.2013 Plzeňský kraj Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ 412 000 Kč
  P12V00000242 24.04.2023 05.06.2012 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Městský okruh Domažlická – Křimická v 0 Kč
  P12V00000378 24.08.2012 12.07.2012 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
II/205 Nekmíř - průtah, administrátor projektu 0 Kč
  P12V00000379 24.08.2012 12.07.2012 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Průtah Starý Plzenec III/18026, Radyňská ulice - 0 Kč
  P19V00000520 27.07.2023 01.10.2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Zpracování Studií proveditelnosti a Žádosti o 945 000 Kč
  P23V00000023 11.11.2023 neuvedena Město Králův Dvůr Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
Administrace podání žádosti o dotaci – dětské 590 000 Kč
  Z2020-027503 05.08.2020 neuvedena Škoda Transportation a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Jízdní zkušební okruh 2 276 358 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí jízdního zkušebního okruhu dle technické specifikace.
  P20V00180374 22.04.2023 neuvedena Univerzita Pardubice Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Testování na polygonu pro ověření metod určování 1 138 000 Kč
  P19V00001921 18.08.2023 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Ověření provozu více trakčně činných lokomotiv na 3 800 000 Kč
  P22V00000386 28.04.2022 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Měření hluku a vibrací 224 000 Kč
  P22V00000017 12.01.2022 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Rozšíření tabulek brzdicích procent 3 993 000 Kč
  P22V00000278 01.02.2024 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Experimentální ověření brzdové tabulky I.20 2 953 800 Kč
  P21V00002055 27.02.2024 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Měření Track Decay Rate 192 000 Kč
  P15V00101841 neuvedena Ústecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Zajištění provozu a prací souvisejících se 1 980 000 Kč
  375934 13.08.2014 neuvedena Liberecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného 2 361 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2023-038056 28.08.2023 neuvedena České dráhy, a.s. ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Smlouva o prodeji jízdních dokladů ČD na portále 11 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu jízdních dokladů cestujících v aplikaci s obchodním označením IDOS, která je dostupná jako webová aplikace i jako mobilní aplikace, a to pro platformy Android a iOS.
  P14V00020979 23.12.2021 neuvedena Liberecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného 2 361 600 Kč
Oznámení o změně
  Z2024-005528 26.01.2024 neuvedena POVED s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o.
CLEARING TRŽEB Z JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO INTEGROVANÉ 4 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je clearing (rozúčtování) tržeb ze všech druhů jednotlivých jízdenek prodaných v tarifu Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). Způsob rozúčtování jednotlivých jízdenek IDPK je popsán v Příloze č. 2 Výzvy - Technická specifikace.
  P21V00000870 17.03.2024 neuvedena Kraj Vysočina ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Provozování zúčtovacího centra VDV 335 760 Kč
  P18V00000003 15.03.2019 neuvedena Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Školitel pro projekt „Nasedni na expres směr 513 983 Kč
  402723 29.01.2018 neuvedena Úřad práce České republiky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322
Střední odborné učiliště Svitavy
+2 další dodavatelé
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj v oblasti 2 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace bude realizována na základě rámcových smluv uzavřených pouze s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je členěna na 6 částí dle jednotlivých typů rekvalifikačních kurzů.
  P15V00001486 04.05.2023 neuvedena Úřad práce ČR Střední odborné učiliště Svitavy
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
+4 další dodavatelé
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj v oblasti 118 705 Kč
  P20V00185653 26.03.2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Zajištění školení svařování a navařování kolejnic 1 642 612 Kč
  P23V00010089 16.04.2023 neuvedena Národní technické muzeum Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Školení na vstup do kolejiště 7 500 Kč
  402723 22.07.2016 neuvedena Úřad práce ČR Střední odborné učiliště Svitavy
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
+4 další dodavatelé
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj v oblasti 118 705 Kč
Neznámý
  211419 29.01.2016 neuvedena Úřad práce ČR MAVO s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
+18 dalších dodavatelů
ÚP ČR - krajská pobočka v Pardubicích: 67 348 000 Kč
Neznámý
  P17V00127615 26.04.2023 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů 1 855 592 Kč
  P18V00024243 12.11.2018 neuvedena Národní technické muzeum Dopravní vzdělávací institut
Odborné školení pro zaměstnance 25 000 Kč
  P15V00000828 17.04.2023 neuvedena Úřad práce ČR MAVO s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
+18 dalších dodavatelů
ÚP ČR - krajská pobočka v Pardubicích: 67 348 000 Kč
  P18V00000051 08.03.2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance 20 638 136 Kč
  P18V00001822 08.11.2023 neuvedena Správa železnic, státní organizace Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance 20 494 642 Kč
  P22V00000125 20.01.2024 neuvedena Správa železnic, státní organizace Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Školení a kurzy svařování kovových materiálů OŘ 0 Kč
  P24V00263513 17.04.2024 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Odborná psychologická podpora zaměstnanců 624 000 Kč
  P24V00263523 17.04.2024 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Zajištění posuzování psychické způsobilosti 1 837 100 Kč
  P24V00265781 27.02.2024 neuvedena České dráhy, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Jazykové vzdělávání - zájmové 1 800 000 Kč
  P19V00015832 26.01.2024 15.07.2019 Úřad práce České republiky Dopravní vzdělávací institut, a.s.
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
+1 dodavatel
Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj 113 631 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozdělena do 28 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).
  P15V00105526 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. CHAPS spol. s r.o.
Centrální dispečink IDOL 864 000 Kč
  P17V00132891 22.12.2017 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh 3 491 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření funkcionalit systému ASW JŘ a návazných dopravních úloh z důvodu nutnosti přizpůsobování funkčnosti legislativnímu prostředí (pracovně-právní, oblast celostátního informačního systému jízdních řádů, atd.) a novým provozním požadavkům, rozvoje funkčnosti vedoucí k zvýšení komfortu uživatelů a neustálého tlaku na zvyšování kvality poskytovaných informací.
  521929 23.10.2015 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. CHAPS spol. s r.o.
Centrální dispečink IDOL 864 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení