Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:milan-feranec

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:milan-feranec'

Nalezené veřejné zakázky 266 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00003473 neuvedena Ministerstvo obrany ČD Cargo, a.s.
České dráhy, a.s.
Zabezpečení vojenských železničních přeprav 0 Kč
  P13V00003473 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany ČD Cargo, a.s.
České dráhy, a.s.
+2 další dodavatelé
Zabezpečení vojenských železničních přeprav 0 Kč
  P19V00001153 26. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Revizní oprava MVTV 2-035 7 360 940 Kč
  P19V00001920 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD Cargo, a.s.
Výběr dopravce pro ověření provozu více trakčně 1 891 309 Kč
  P18V00000781 26. 10. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
12110 - Redakční systém 1 949 000 Kč
  P17V00127615 23. 8. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů 1 855 592 Kč
  P14V00028467 12. 4. 2020 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO RAILREKLAM, spol. s r.o.
Pronájem a instalace reklamy na reklamních 130 152 Kč
  P17V00127615 23. 8. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů 1 855 592 Kč
  P19V00000671 21. 5. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Telematika a.s.
Zajištění odborných kapacit z oblasti projektového 86 040 Kč
  P19V00001921 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Ověření provozu více trakčně činných lokomotiv na 3 800 000 Kč
  P21V00033448 16. 12. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM RAILREKLAM, spol. s r.o.
Reklamní kampaň nových přírodovědeckých expozic na 99 160 Kč
  P16V00109249 neuvedena Ústecký kraj ODP-software, spol. s r.o.
Odbavovací zařízení pro provoz turistických linek 1 998 840 Kč
  P20V00000214 13. 2. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Revizní oprava MVTV 2-68 7 740 538 Kč
  P16V00002722 7. 9. 2016 neuvedena Jihomoravský kraj České dráhy, a.s.
000223/16/OKŘ/OBJ nákup 6 ks In Karet In Business 110 431 Kč
  P19V00158721 25. 6. 2019 neuvedena Obec Lutín Technické služby města Olomouce, a.s.
Svoz odpadů - Lutín 1 625 940 Kč
  P18V00146615 8. 10. 2018 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh 1 710 000 Kč
  P13V00044843 neuvedena Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace RAILREKLAM, spol. s r.o.
Reklama k výstavě Století relativity 69 619 Kč
  P21V00197453 30. 6. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. DPOV, a.s.
Dodávka a implementace technologie WIFI - 338 ŽKV 66 399 992 Kč
  P19V00011220 26. 4. 2020 neuvedena Národní muzeum RAILREKLAM, spol. s r.o.
Realizace a provozování reklamy na plochách ČD 210 294 Kč
  P19V00001078 15. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Vyvazovací oprava MVTV 2 - 051 6 767 008 Kč
  P21V00000009 22. 3. 2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. CHAPS spol. s r.o.
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro 2 000 000 Kč
  P15V00001486 24. 11. 2014 neuvedena Úřad práce ČR Střední odborné učiliště Svitavy
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
+4 další dodavatelé
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj v oblasti 118 705 Kč
  376858 18. 5. 2020 neuvedena Město Velká Bystřice Technické služby města Olomouce, a.s.
Svoz odpadů - Velká Bystřice 1 940 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00187046 15. 1. 2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. DPOV, a.s.
Provedení opravy lokomotivy 742 243-9 poškozené 0 Kč
  P18V00012481 11. 7. 2018 neuvedena Národní technické muzeum DPOV, a.s.
Příprava vozu BRcm na účast v akci Prezidentský 411 692 Kč
  P15V00101841 neuvedena Ústecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Zajištění provozu a prací souvisejících se 1 980 000 Kč
  P19V00000831 22. 3. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
IS Sledování pomalých jízd v.2, IDM 300 000 Kč
  P19V00001921 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Ověření provozu více trakčně činných lokomotiv na 3 800 000 Kč
  P18V00000781 26. 10. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
12110 - Redakční systém 1 949 000 Kč
  P19V00001920 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD Cargo, a.s.
Výběr dopravce pro ověření provozu více trakčně 1 891 309 Kč
  Z2020-027503 5. 8. 2020 neuvedena Škoda Transportation a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Jízdní zkušební okruh 2 276 358 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí jízdního zkušebního okruhu dle technické specifikace.
  P19V00150212 12. 4. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY České dráhy, a.s.
Prodloužení platnosti IN karet 124 900 Kč
  P15V00101841 12. 4. 2020 neuvedena Ústecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Zajištění provozu a prací souvisejících se 1 980 000 Kč
  P19V00001078 15. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Vyvazovací oprava MVTV 2 - 051 6 767 008 Kč
  P19V00033306 15. 11. 2019 neuvedena Národní technické muzeum RAILREKLAM, spol. s r.o.
Pronájem reklamních ploch k propagaci výstav 81 600 Kč
  P19V00000870 2. 9. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ODP-software, spol. s r.o.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 400 kusů 835 000 Kč
  P21V00007929 17. 5. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Technické služby města Olomouce, a.s.
Marius Pedersen a.s.
+6 dalších dodavatelů
Odvoz a zneškodňování komunálního, separovaného 972 883 Kč
  P18V00001559 5. 11. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Periodická revize a oprava MVTV 2 - 010 7 494 535 Kč
  P18V00148821 3. 9. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Koupě historických železničních kolejových vozidel 25 122 601 Kč
  P19V00158721 25. 6. 2019 neuvedena Obec Lutín Technické služby města Olomouce, a.s.
Svoz odpadů - Lutín 1 625 940 Kč
  P16V00000079 13. 5. 2016 neuvedena Statutární město Olomouc SK Sigma Olomouc, a.s.
Uveřejnění smlouvy - MDO o poskytování služeb v 495 868 Kč
  P15V00000010 neuvedena Armádní Servisní p.o. ČD Cargo, a.s.
Přeprava motorového hnacího drážního vozidla 47 795 Kč
  P19V00000619 12. 4. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Energetický portál – Systémová integrace a 10 394 000 Kč
  P19V00000736 3. 5. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Rámcová dohoda pro úpravy informačních systémů 2 000 000 Kč
  P19V00000220 1. 2. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Dodání IS VITAMIN (Virtuální tabule manažera 9 987 000 Kč
  P16V00109964 12. 4. 2020 neuvedena Liberecký kraj České dráhy, a.s.
Provozovatel Jizerskohorské železnice - § 147a 155 575 543 Kč
  P21V00199143 28. 7. 2021 neuvedena Liberecký kraj České dráhy, a.s.
Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní 9 519 804 Kč
  Z2018-021442 7. 1. 2019 24. 8. 2018 ČEPRO, a.s. RAILSPED, s.r.o.
Advanced World Transport a.s.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda na nákladní železniční přepravu, 120 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a několika dodavateli, na základě které budou zadávány jednotlivé dílčí zakázky ze strany zadavatele, jejichž předmětem bude nákladní železniční přeprava zboží: nafty motorové, benzínu automobilového, leteckého petroleje, obecně denaturovaného lihu a methylesteru mastných kyselin (FAME).
  P20V00002440 8. 12. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Servisní podpora pasportu SZT 589 968 Kč
  P20V00000109 3. 12. 2020 neuvedena Město Beroun České dráhy, a.s.
Smlouva o spolupráci CD 200 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy