Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:miroslav-burianek-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:miroslav-buri...'

našli jsme 598 výsledků na výraz osobaiddodavatel:miroslav-burianek-1.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
356855 12. 6. 2013 neuvedena M - SILNICE a.s.
Neznámý
368702 3. 10. 2013 neuvedena M - SILNICE a.s. Snížení emisí TZL na lomu Žumberk 5 324 272  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zaškolení obsluhy atd. jakožto primární části linky v kamenolomu Žumberk. Dále ostatní náklady dle výkazu.
Z2016-003820 14. 11. 2016 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ATEKO a.s.
SUSEN - Technologická linka MSO 20 669 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technologické linky MSO v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná specifikace předmětu plnění je vymezena v závazném textu návrhu smlouvy.
634743 28. 7. 2016 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8 0 Kč
Neznámý
349121 28. 1. 2014 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Dodávky horké asfaltové směsi typu ACO 11, ACO 8 0 Kč
Neznámý
Z2019-003338 16. 5. 2019 12. 3. 2019 ČEPRO, a.s. ATEKO a.s.
Servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o uzavření RD o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem - zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění ND pro rekuperační jednotky nízkoteplotní absorpce ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s., - Mstětice, Hněvice, Kloboouky, Smyslov, Sedlnice a Včelná na území ČR
P18V00000499 5. 4. 2019 neuvedena Domov Dědina Regina, a.s.
Koupě užitkového automobilu pro údržbu 516 308  Kč
Z2016-002126 20. 1. 2017 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8 1 418 658  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí ACO 11 a ACO 8 na opravy místních komunikací v roce 2016 a to na základě uzavřené rámcové smlouvy s jedním dodavatelem.
215285 15. 1. 2013 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ


Dodávky horké asfaltové směsi typu ACO 11, ACO 8 4 428 000  Kč
Neznámý Dodávky horké asfaltové směsi - typ ACO 11, ACO 8 v předpokládaném celkovém objemu cca 2500 tun (dílčí odběry vy množstvích dle potřebzadavatele v průběhu roku 2012). Doprava vlastní.
P18V00000778 2. 2. 2018 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ATEKO a.s.
Spotřební materiál pro technologickou linku MSO 2 850 000  Kč
Z2019-037061 21. 10. 2019 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ATEKO a.s
Spotřební materiál pro technologii MSO - 2019 2 683 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka spotřebního materiálu pro technologickou linku MSO.
511351 20. 11. 2018 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8 0 Kč
Neznámý
P15V00000658 18. 9. 2015 neuvedena Ústav sociální péče pro mládež Domečky Regina, a.s.
Dodávka devítimístného automobilu 522 590  Kč
P18V00144121 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - STROJÍRNY a.s.
I/17, 35, 43 stavební údržba silničních propustků 5 229 539  Kč
Z2019-025560 30. 9. 2019 26. 8. 2019 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. ATEKO a.s.
Dodávka: Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic 6 789 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Z2017-007752 17. 1. 2018 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8 1 703 702  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí ACO 11 a ACO 8 na opravy místních komunikací v roce 2017 a to na základě uzavřené rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Toto uveřejnění se týká zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy ve IV. čtvrtletí roku 2017.
P19V00155892 18. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - STROJÍRNY a.s.
I/43 Damníkov, stavební úpravy propustu 43-p-087 777 130  Kč
Z2017-004013 26. 5. 2019 neuvedena innogy Gas Storage, s.r.o. ATEKO a. s.
Dodávka regenerátorů TEG odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-012343 26. 5. 2019 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ATEKO a.s.
Spotřební materiál pro technologickou linku MSO 2 850 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-009304 18. 1. 2019 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8, ACL 16+, SMA 11+ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
484292 20. 1. 2015 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉDodávky horké asfaltové směsi typu ACO 11, ACO 8 19 025  Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horké asfaltové směsi typu ACO 11, ACO 8 pro opravy místních komunikací – vozovek a chodníků v předpokládaném celkovém objemu cca 2500 tun za rok, které budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele v průběhu roku 2014. Doprava vlastními mechanismy zadavatele - odběry přímo v obalovně. Rámcová smlouva je uzavřena s jedním dodavatelem.
Z2018-005601 28. 5. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Jihomoravská obalovna s.r.o.
BRNĚNSKÁ OBALOVNA s.r.o.
COLAS CZ, a.s., Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DODÁNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ – RÁMCOVÁ SMLOUVA 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-003281 3. 2. 2017 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ATEKO a.s.
SUSEN - Heliové cirkulátory 3 450 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 heliových cirkulátorů („Heliový cirkulátor – SUSEN“ a „Heliový cirkulátor – MATISSE“), které jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci.
P19V00001196 18. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Jihomoravská obalovna s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu 850 000  Kč
P19V00160248 23. 1. 2020 neuvedena Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. ATEKO a.s.
Dodávka: Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic 6 789 000  Kč
Z2018-011246 29. 10. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. ATEKO a.s.
Rámcová dohoda na obměnu rekuperačních jednotek 204 832 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zhotovení Stavby na obměnu jednotek rekuperace benzínových par (rekuperačních jednotek) na šesti skladech zadavatele po dobu 3 let.
P19V00006602 23. 1. 2020 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ATEKO a.s.
Vypracování studie o využitelnosti zařízení MSO 940 788  Kč
Z2019-008634 22. 1. 2020 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P15V00034464 31. 10. 2018 neuvedena Město Nové Město nad Metují M - SILNICE a.s.
Oprava krytu komunikace v ul. Pod Lipami, Nové Město nad Metují 0 Kč
P17V00000056 12. 6. 2019 neuvedena Město Třebíč M-SILNICE a.s.
Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč 12 500 852  Kč
635431 12. 8. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad M - SILNICE a.s.
Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkov 13 251 471  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00113816 neuvedena Liberecký kraj M - SILNICE a.s.
„Silnice II/28626 Benecko – dodatečné stavební práce“ 1 741 634  Kč
P15V00000087 26. 10. 2015 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje M-SILNICE a.s.
Oprava silnice III/35817 Žumberk / lom 2 542 382  Kč
359745 9. 7. 2013 neuvedena Státní pozemkový úřad M - SILNICE a.s.
Polní cesta "Turold" v k.ú. Mikulov na Moravě 4 602 901  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-018909 17. 7. 2017 neuvedena Liberecký kraj M - SILNICE a.s.
Silnice II/283 Turnov-Bělá 4 969 071  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
631543 14. 10. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost Hrabačov-Horní Branná-M-SILNICE a COLAS
I/14 Hrabačov - H.Branná 26 879 476  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je oprava silnice I/14 spočívající ve vyfrézování asfaltových vrstev, sanaci lokálních poruch vozovkového souvrství a oprava krytu vozovky se zesílením v jednom úseku, resp. obnova krytu ve druhém úseku, úpravy odvodnění, obnova dopravního značení.
645894 13. 9. 2016 neuvedena Město Říčany M - SILNICE a.s.
Oprava vybraných komunikací po realizaci kanalizace v Pacově 2016 852 337  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00000299 23. 4. 2018 neuvedena Královéhradecký kraj M - SILNICE a.s.
II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka 169 769 366  Kč
P17V00000289 6. 4. 2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. M - SILNICE a.s.
Oprava LC Slavný silnice 722 000  Kč
Z2017-017827 9. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M-SILNICE a.s.
I/37 Žďár nad Sázavoz - Ostrov n.O. 58 143 493  Kč
Oznámení o změně Kompletní oprava mostu a vozovky podle výsledků diagnostického průzkumu - vesměs frézování 110 mm, sanace podkladu, pokládka ACL 70 mm, SMA 40 mm, v průtahu Vatína a Sazomína recyklace za studena, úprava krajnic a odvodnění, VDZ - dle zpracované PD. Špatný stavebně-technický stav vozovky - četné poruchy krytu, trhliny, výtluky-vysprávky, místní poklesy, vyjeté koleje, špatný stav mostního objektu ev.č. 37-052.
P18V00002015 18. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje M - SILNICE a.s.
II/361 oprava sil. v obci Střelice, km 13,983 - 14,102 992 991  Kč
Z2019-027380 7. 8. 2019 neuvedena Spolek Ski klub Hlinsko M-SILNICE a.s.
„Parkoviště - skiareál Hlinsko“ 12 046 577  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je vybudování Parkoviště pro stávající skiareál v Hlinsku včetně zázemí ve dvou navržených etapách. Navrženo je parkoviště s kapacitou 148 + 110 vozidel včetně 8 stání pro vozidla osob tělesně postižených a 8 parkovací stání pro autobusy. Parkoviště je rozděleno na plochu A a B. Dále je navrženo nové venkovní osvětlení, sociální zařízení a odběrné sloupky elektrické energie. Navržená stavba, bude sloužit rovněž v letních měsících. Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby spolu s vyhotovením geometrického plánu.
P15V00000059 10. 4. 2015 neuvedena Město Humpolec M-SILNICE a.s.
Pěšina lokalita Hadina, Humpolec 2 881 998  Kč
P19V00000016 25. 3. 2019 neuvedena Město Havlíčkův Brod M-SILNICE a.s.
Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod 33 975 079  Kč
527934 5. 10. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s.
HABAU CZ s.r.o.
I/11 Most ev.č. 11-033 Chlumec nad Cidlinou 28 750 000  Kč
Oznámení o změně
488197 18. 8. 2014 neuvedena Statutární město Hradec Králové M - SILNICE a.s.
Rekonstrukce části třídy ČSA – vozidlová komunikace 15 491 393  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
641025 19. 10. 2016 neuvedena Město Veselí nad Lužnicí Společnost Veselí nad Lužnicí - Riegrova, M-SILNICE a HES stavební, vedoucí účastník M-SILNICE a.s.
Celková rekonstrukce ulice Riegrova Veselí nad Lužnicí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-016442 6. 12. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s.
I/27 Hadačka - Sv. Jan 12 193 370  Kč
Oznámení o změně
Z2016-002342 31. 10. 2016 neuvedena Město Trutnov M-SILNICE a.s.
Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město – dodatečné práce č. 3 119 128  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00111387 neuvedena Město Ždírec nad Doubravou M - SILNICE a.s.
REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 364 lidí darovalo 986 794 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy