Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:monika-brzeskova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:monika-brzesk...'

Nalezené veřejné zakázky 14 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00000195 20.10.2014 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní podnik
Údržba objektů na řece Ostravici 600 000 Kč
  P14V00000259 03.12.2014 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní podnik
Údržba objektů na řece Ostravici 600 000 Kč
  P20V00185170 06.01.2021 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní podnik
Údržba objektů na řece 1 656 000 Kč
  P18V00149524 21.03.2023 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní podnik
Údržba objektů na řece a úklid odpadků 1 416 000 Kč
  P21V00002441 02.10.2021 neuvedena Státní pozemkový úřad Povodí Odry, státní podnik
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Objednávka 21 626 Kč
  P21V00003913 06.08.2022 neuvedena Státní pozemkový úřad Povodí Odry, státní podnik
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Objednávka 71 097 Kč
  Z2023-002713 19.01.2023 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Povodí Odry, státní podnik
Dodávka a odběr povrchové vody 15 357 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka a odběr povrchové vody
  517795 26.10.2015 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Kontrolní laboratoře 2015 9 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00230408 09.11.2022 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní podnik
Údržba objektů na řece 1 896 000 Kč
  P16V00000223 26.08.2017 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní pod
Údržba objektů a dřevin na řece Ostravici 780 000 Kč
  P17V00000259 07.02.2018 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní podnik
Údržba objektů na řece a úklid odpadků 780 000 Kč
  P15V00000183 10.04.2023 neuvedena Statutární město Ostrava Povodí Odry, státní podnik
Údržba objektů na řece Ostravici 636 000 Kč
  P18V00019977 17.01.2019 30.10.2018 Státní fond životního prostředí České republiky BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
+12 dalších dodavatelů
Kontrolní laboratoře 2019 - 2021 9 916 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provádění odběrů a rozborů vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění za účelem provedení kontroly správnosti sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 103a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2019 a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných prováděcích právních předpisech, upravujících postup pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.
  P23V00002536 01.04.2024 neuvedena Státní pozemkový úřad Povodí Odry, státní podnik
Ochranná retenční nádrž Lichnov II. - údržba 209 326 Kč