Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:ondrej-prokop-3

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:ondrej-prokop...'

Nalezené veřejné zakázky 68 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00039382 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
"Mandátní smlouva na výkon funkce technického 360 000 000 Kč
  P20V00175666 2. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 15 708 000 Kč
  P13V00000184 neuvedena Městská část Praha 11 Jihoměstská majetková a.s.
Zajištění obsluhy odběrného místa 0 Kč
  P19V00150217 7. 1. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č.INF 3 - provoz, rozvoj a podpora 102 000 Kč
  P19V00000241 11. 3. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Fresh Services, s.r.o.
Analýza webového portálu www.kr-vysocina.cz 208 000 Kč
  P21V00199296 30. 7. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 680 000 Kč
  P13V00000184 12. 4. 2020 neuvedena Městská část Praha 11 Jihoměstská majetková a.s.
Zajištění obsluhy odběrného místa 0 Kč
  P20V00174918 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 96 852 631 Kč
  355370 29. 5. 2013 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. Vodárna Káraný,a.s.
Dodávka vody předané do předávacích míst Káraný 2 600 000 000 Kč
Předběžné oznámení
  P20V00174920 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 131 619 550 Kč
  P20V00179244 10. 8. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby koordinátora otevřených dat 0 Kč
  P18V00141443 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č.6963 Celková přest. a rozšíření ÚČOV na 902 750 Kč
  P18V00149706 14. 12. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby sledování intenzity cyklodopravy 260 000 Kč
  P18V00138870 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 137 823 587 Kč
  P17V00118142 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Příkazní smlouva o poskyt. a zajišťování služeb v 691 500 000 Kč
  P21V00196395 15. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 1 Operátor ICT, a.s.
Podpora IS ZABBIX 200 000 Kč
  P21V00187748 29. 1. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 2 817 100 Kč
  P20V00171218 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Poskytování služeb na sledování zaplněnosti 565 871 Kč
  P20V00179833 24. 8. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Provoz a správa senzorů pro měření hladiny 4 995 660 Kč
  P21V00208400 13. 12. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění správy senzorické sítě pro sledování 127 948 567 Kč
  P21V00208402 13. 12. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. 3/2021 k INO/54/11/021324/2021 540 360 Kč
  P20V00175666 2. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 15 708 000 Kč
  P19V00153985 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č.39 - služby Premium SMS - 367 280 Kč
  P18V00140597 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. INF 211 - Poskytování služeb provozu 1 053 150 Kč
  P21V00208651 16. 12. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. 5/2021 k INO/54/11/021324/2021 12 964 200 Kč
  P20V00174918 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 97 310 405 Kč
  P19V00153985 27. 3. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č.39 - služby Premium SMS - 367 280 Kč
  P18V00140597 29. 5. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. INF 211 - Poskytování služeb provozu 1 053 150 Kč
  P21V00196074 9. 6. 2021 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy Operátor ICT, a.s.
Správa Wi-Fi sítě v areálu Zoologické zahrady hl. 1 800 000 Kč
  P20V00174920 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 131 619 550 Kč
  P18V00138870 25. 4. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 156 299 929 Kč
  P19V00156884 22. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č. 77 - Internetová navigace 257 779 Kč
  P18V00149706 14. 12. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby sledování intenzity cyklodopravy 260 000 Kč
  P18V00140597 29. 5. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. INF 211 - Poskytování služeb provozu 1 053 150 Kč
  P18V00149706 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby sledování intenzity cyklodopravy 260 000 Kč
  P19V00156884 20. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č. 77 - Internetová navigace 257 779 Kč
  P14V00022769 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
K uzavření smlouvy mezi HMP a společnosti Operátor 5 000 000 Kč
  P17V00118142 10. 1. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Příkazní smlouva o poskyt. a zajišťování služeb v 691 500 000 Kč
  P19V00156884 22. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č. 77 - Internetová navigace 257 779 Kč
  P20V00171218 11. 3. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Poskytování služeb na sledování zaplněnosti 565 871 Kč
  P19V00150217 7. 1. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č.INF 3 - provoz, rozvoj a podpora 102 000 Kč
  P21V00208202 9. 12. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Vytvoření webu pro předsednictví v Radě EU v roce 224 000 Kč
  P17V00118142 10. 1. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Příkazní smlouva o poskyt. a zajišťování služeb v 691 500 000 Kč
  P19V00156597 17. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka INI č.128 - správa koncových zařízení 438 200 Kč
  P21V00208615 16. 12. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. 4/2021 k INO/54/11/021324/2021 770 296 Kč
  P18V00138870 25. 4. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 137 823 587 Kč
  P18V00141443 13. 6. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č.6963 Celková přest. a rozšíření ÚČOV na 902 750 Kč
  P20V00174920 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 131 619 550 Kč
  P21V00197654 2. 7. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 44849 Biometan, využití kalového plynu 16 837 338 Kč
  P20V00182174 7. 10. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na 19 916 500 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy