Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:pavel-stanek-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:pavel-stanek-...'

Nalezené veřejné zakázky 247 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00000460 13.04.2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra BVV FAIR TRAVEL BRNO, s.r.o.
Zabezpečení ubytování 104 778 Kč
  P15V00003118 10.12.2015 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Dynamica, a.s.
Analýza současného stavu intranetu 99 200 Kč
  P16V00000547 19.02.2016 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Dynamica, a.s.
Školení a rozvoj intranetu 490 000 Kč
  P21V00189429 01.03.2021 neuvedena České dráhy, a.s. Tramex Rail s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění vybavení vozu řady 30 000 000 Kč
  Z2021-006877 13.01.2023 30.03.2021 České dráhy, a.s. Tramex Rail s.r.o
Rámcová dohoda na zajištění vybavení vozu řady 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této Veřejné zakázky s názvem Rámcová dohoda na zajištění vybavení vozů řady ABpee347 elektronickým rezervačním systémem, která bude realizovaná počtu 15 ks ŽKV. Vybavení zahrnuje dosazení nového elektronického rezervačního systému k místům k sezení včetně místům pro jízdní kola .( dle dokumentu č.j.52/2014-O22 ) . Je nutné, aby rezervační systém využíval ke komunikaci s pozemními servery stávající komunikační jednotku informačního systému pro cestující (dále jen ISC) rezervační systém musí brát veškeré potřebné údaje (číslo vlaku, rezervační číslo vozu, polohu vozidla ad.) ze stávajícího informačního systému ve vozidle, tak aby nebylo nutné zadávat informace 2x (do ISC a do rez. systému).
  P16V00109249 neuvedena Ústecký kraj ODP-software, spol. s r.o.
Odbavovací zařízení pro provoz turistických linek 1 998 840 Kč
  P19V00000870 02.09.2019 neuvedena Kraj Vysočina ODP-software, spol. s r.o.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 400 kusů 835 000 Kč
  P18V00140571 29.05.2018 neuvedena České dráhy, a.s. ODP-software, spol. s r.o.
Nákup přenosných osobních pokladen 10 500 000 Kč
  P19V00160921 12.08.2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně NenoVision s.r.o.
Experimentální komponenty pro mikro-mechanické 1 950 000 Kč
  P18V00144579 21.08.2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně NenoVision s.r.o.
Řídicí elektronika pro projekt PETER 1 745 000 Kč
  P22V00227095 13.09.2022 neuvedena České vysoké učení technické v Praze NenoVision s.r.o.
Mikroskop atomárních sil 1 018 833 Kč
  P15V00000116 24.08.2015 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb 27 229 104 Kč
  P15V10166315 02.12.2015 neuvedena statutární město Brno, městská část Brno-sever Technické sítě Brno, akciová společnost
Nové VO Čertova rokle 0 Kč
  P16V00000179 07.12.2016 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Městská data - identifikace, sdílení a 706 000 Kč
  P15V11166415 02.12.2015 neuvedena statutární město Brno, městská část Brno-sever Technické sítě Brno, akciová společnost
Realizace VO v parku Marie Restituty, Brno-sever 0 Kč
  P15V00101841 neuvedena Ústecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Zajištění provozu a prací souvisejících se 1 980 000 Kč
  P18V00012060 03.07.2018 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Zajištění výkonu funkce architekta a manažera 400 000 Kč
  P14V00020979 23.12.2021 neuvedena Liberecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného 4 800 000 Kč
Oznámení o změně
  375934 13.08.2014 neuvedena Liberecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Provozovatel zúčtovacího centra Integrovaného 2 361 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000870 07.10.2021 neuvedena Kraj Vysočina ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Provozování zúčtovacího centra VDV 335 760 Kč
  P17V00000167 30.08.2017 neuvedena Masarykova univerzita GEMMA Systems, spol. s r.o.
Zajištění provozu informačního systému CEITEC 3 235 590 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozu Informačního systému projektu CEITEC.
  P19V00022050 24.11.2020 neuvedena Státní úřad inspekce práce Solitea Gemma, s.r.o.
Optimalizace a úprava informačního systému REÚIP 2 803 200 Kč
  P16V00000078 07.03.2016 neuvedena Státní úřad inspekce práce GEMMA Systems, spol. s r.o.
Servis a rozvoj informačního systému REÚIP 44 699 345 Kč
  518577 11.08.2016 neuvedena Státní úřad inspekce práce GEMMA Systems, spol. s r.o.
Servis a rozvoj informačního systému REÚIP 44 699 345 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  519062 14.10.2015 neuvedena Masarykova univerzita GEMMA Systems, spol. s r.o.
Upgrade Informačního systému projektu CEITEC 2 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  60067137 01.03.2012 neuvedena Masarykova univerzita GEMMA Systems, spol. s r.o.
Informační systém projektu CEITEC 13 409 225 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  480540 18.03.2015 neuvedena Masarykova univerzita GEMMA Systems, spol. s r.o.
Opce služeb údržby Informačního systému projektu 0 Kč
Neznámý
  P15V00105526 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. CHAPS spol. s r.o.
Centrální dispečink IDOL 864 000 Kč
  P17V00132891 19.12.2017 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh 3 491 600 Kč
  P17V00117958 16.01.2017 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW jízdní řády a návazných dopravních 3 485 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření funkcionalit systému ASW JŘ a návazných dopravních úloh z důvodu nutnosti přizpůsobování funkčnosti legislativnímu prostředí (pracovně-právní, oblast celostátního informačního systému jízdních řádů, atd.) a novým provozním požadavkům, rozvoje funkčnosti vedoucí k zvýšení komfortu uživatelů a neustálého tlaku na zvyšování kvality poskytovaných informací.
  P17V00000016 04.12.2020 27.11.2017 Operátor ICT, a.s. CHAPS spol. s.r.o.
Dodávka, podpora a rozvoj mobilní aplikace pro 5 950 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro zajištění služeb prodeje a odbavení cestujících ve veřejné dopravě pomocí mobilní klientské aplikace, které zahrnuje: • mobilní klientskou aplikaci, • mobilní revizorskou aplikaci, • backend systém k provozu celého řešení, • uživatelské rozhraní pro správu systému a podporu uživatelů ze strany back-office s administračním přístupem, vč. nástrojů pro reporting a statistiky, • rozhraní směrem k ostatním systémům vč. integrace na Multikanálový odbavovací systém (dále jen „MOS“);
  P21V00000009 22.03.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. CHAPS spol. s r.o.
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro 2 000 000 Kč
  P20V00000096 24.04.2020 neuvedena Kraj Vysočina CHAPS spol. s r.o.
Software pro tvorbu jízdních řádů 498 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace softwaru pro zpracování jízdních řádů včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu softwaru. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha dokumentace zadávacího řízení).
  P20V00000003 25.02.2021 neuvedena Česká republika - Český telekomunikační úřad CHAPS spol. s r.o.
Vytvoření nástroje pro porovnání cen a kvality 1 942 800 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky na dodávky a služby je vytvoření srovnávacího nástroje pro porovnání a posuzování cen a kvality různých veřejně dostupných služeb elektronických komunikací včetně administračního rozhraní a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.
  P17V00020250 09.06.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo dopravy CHAPS spol. s r.o.
Zajištění provozu, SW údržby a kontinuálních úprav 1 940 000 Kč
  P13V00000001 neuvedena Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. CHAPS spol. s r.o.
Zajištění služeb dispečerského systému na území 776 000 Kč
  P18V00146615 29.10.2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh 1 710 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření funkcionalit systému ASW JŘ a návazných dopravních úloh z důvodu nutnosti přizpůsobování funkčnosti legislativnímu prostředí (pracovně-právní, oblast celostátního informačního systému jízdních řádů, atd.) a novým provozním požadavkům, rozvoje funkčnosti vedoucí k zvýšení komfortu uživatelů a neustálého tlaku na zvyšování kvality poskytovaných informací.
  Z2017-035957 22.12.2017 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh 3 491 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření funkcionalit systému ASW JŘ a návazných dopravních úloh z důvodu nutnosti přizpůsobování funkčnosti legislativnímu prostředí (pracovně-právní, oblast celostátního informačního systému jízdních řádů, atd.) a novým provozním požadavkům, rozvoje funkčnosti vedoucí k zvýšení komfortu uživatelů a neustálého tlaku na zvyšování kvality poskytovaných informací.
  P22V00216071 30.01.2023 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření funkcionalit systému ASW JŘ a návazných dopravních úloh z důvodu nutnosti přizpůsobování funkčnosti legislativnímu prostředí (pracovně-právní, oblast celostátního informačního systému jízdních řádů, atd.) a novým provozním požadavkům, rozvoje funkčnosti vedoucí k zvýšení komfortu uživatelů a neustálého tlaku na zvyšování kvality poskytovaných informací.
  Z2022-037847 22.09.2022 neuvedena Český telekomunikační úřad CHAPS spol. s r.o.
Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje 2 972 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje SN ČTÚ po dobu 36 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
  Z2023-009834 08.03.2023 neuvedena CENDIS, s.p. CHAPS spol. s r.o.
Služba vyhledávače dopravního spojení 4 994 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Služba vyhledávače dopravního spojení. Detailní popis technických požadavků na poptávané plnění je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace.
  521929 23.10.2015 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. CHAPS spol. s r.o.
Centrální dispečink IDOL 864 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00000034 28.06.2022 neuvedena Český telekomunikační úřad CHAPS spol. s r.o.
Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje 2 972 000 Kč
  P16V00047905 07.12.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra GINA Software s.r.o.
Nákup služby GINA 60 000 Kč
  P19V00002492 22.10.2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace GINA Software s.r.o.
45_2019 SW pro záložní dispečink 166 440 Kč
  P14V00017249 10.11.2014 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje GINA Software s.r.o.
Aplikace pro tablety (OS Android) pro komunikaci 721 570 Kč
  P14V00018295 24.11.2014 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje GINA Software s.r.o.
GINA PC Central 89 900 Kč
  P16V00044515 10.10.2016 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje GINA Software s.r.o.
Software do výjezdového tabletu 7 644 Kč
  P15V00021728 23.03.2015 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje GINA Software s.r.o.
Gina PC CENTRAL - sledování koordinace JPO na 89 900 Kč
  P16V00042113 13.08.2016 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje GINA Software s.r.o.
Software do výjezdového tabletu 7 644 Kč