Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:pavel-svagr

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:pavel-svagr'

Nalezené veřejné zakázky 114 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00008463 12. 4. 2020 neuvedena Národní technické muzeum Plavba a vodní cesty o.p.s.
Inzerát v odborném časopise Vodní cesty a plavby 15 000 Kč
  P19V00001153 26. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Revizní oprava MVTV 2-035 7 360 940 Kč
  P19V00001920 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD Cargo, a.s.
Výběr dopravce pro ověření provozu více trakčně 1 891 309 Kč
  P18V00000781 26. 10. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
12110 - Redakční systém 1 949 000 Kč
  P17V00127615 23. 8. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů 1 855 592 Kč
  P14V00028467 12. 4. 2020 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO RAILREKLAM, spol. s r.o.
Pronájem a instalace reklamy na reklamních 130 152 Kč
  P17V00127615 23. 8. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů 1 855 592 Kč
  P19V00001921 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Ověření provozu více trakčně činných lokomotiv na 3 800 000 Kč
  P20V00019294 30. 7. 2020 neuvedena Národní technické muzeum Plavba a vodní cesty o.p.s.
Inzerce v časopise Plavba a vodní cesty na 30 000 Kč
  P16V00109249 neuvedena Ústecký kraj ODP-software, spol. s r.o.
Odbavovací zařízení pro provoz turistických linek 1 998 840 Kč
  P20V00000214 13. 2. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Revizní oprava MVTV 2-68 7 740 538 Kč
  P13V00003473 neuvedena Ministerstvo obrany ČD Cargo, a.s.
České dráhy, a.s.
Zabezpečení vojenských železničních přeprav 0 Kč
  P18V00146615 8. 10. 2018 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CHAPS spol. s r.o.
Aktualizace SW JŘ a návazných dopravních úloh 1 710 000 Kč
  P13V00044843 neuvedena Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace RAILREKLAM, spol. s r.o.
Reklama k výstavě Století relativity 69 619 Kč
  P21V00197453 30. 6. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. DPOV, a.s.
Dodávka a implementace technologie WIFI - 338 ŽKV 66 399 992 Kč
  P15V00101841 neuvedena Ústecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Zajištění provozu a prací souvisejících se 1 980 000 Kč
  P19V00000831 22. 3. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
IS Sledování pomalých jízd v.2, IDM 300 000 Kč
  P19V00001921 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Ověření provozu více trakčně činných lokomotiv na 3 800 000 Kč
  P19V00011220 26. 4. 2020 neuvedena Národní muzeum RAILREKLAM, spol. s r.o.
Realizace a provozování reklamy na plochách ČD 210 294 Kč
  P19V00001078 15. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Vyvazovací oprava MVTV 2 - 051 6 767 008 Kč
  P15V00001486 24. 11. 2014 neuvedena Úřad práce ČR Střední odborné učiliště Svitavy
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
+4 další dodavatelé
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj v oblasti 118 705 Kč
  P21V00187046 15. 1. 2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. DPOV, a.s.
Provedení opravy lokomotivy 742 243-9 poškozené 0 Kč
  P18V00000781 26. 10. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
12110 - Redakční systém 1 949 000 Kč
  P19V00001920 31. 7. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD Cargo, a.s.
Výběr dopravce pro ověření provozu více trakčně 1 891 309 Kč
  Z2020-027503 5. 8. 2020 neuvedena Škoda Transportation a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Jízdní zkušební okruh 2 276 358 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí jízdního zkušebního okruhu dle technické specifikace.
  P15V00101841 12. 4. 2020 neuvedena Ústecký kraj ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Zajištění provozu a prací souvisejících se 1 980 000 Kč
  P18V00014219 12. 4. 2020 neuvedena Národní technické muzeum Plavba a vodní cesty o.p.s.
Uveřejnění inzerátu v odborném časopise Vodní 10 000 Kč
  P19V00001078 15. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Vyvazovací oprava MVTV 2 - 051 6 767 008 Kč
  P19V00033306 15. 11. 2019 neuvedena Národní technické muzeum RAILREKLAM, spol. s r.o.
Pronájem reklamních ploch k propagaci výstav 81 600 Kč
  P19V00000870 2. 9. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ODP-software, spol. s r.o.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 400 kusů 835 000 Kč
  P18V00001559 5. 11. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace DPOV, a.s.
Periodická revize a oprava MVTV 2 - 010 7 494 535 Kč
  P18V00148821 3. 9. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Koupě historických železničních kolejových vozidel 25 122 601 Kč
  P18V00012481 11. 7. 2018 neuvedena Národní technické muzeum DPOV, a.s.
Příprava vozu BRcm na účast v akci Prezidentský 411 692 Kč
  P15V00000010 neuvedena Armádní Servisní p.o. ČD Cargo, a.s.
Přeprava motorového hnacího drážního vozidla 47 795 Kč
  P19V00000619 12. 4. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Energetický portál – Systémová integrace a 10 394 000 Kč
  P19V00000736 3. 5. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Rámcová dohoda pro úpravy informačních systémů 2 000 000 Kč
  P19V00000220 1. 2. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Dodání IS VITAMIN (Virtuální tabule manažera 9 987 000 Kč
  Z2018-021442 7. 1. 2019 24. 8. 2018 ČEPRO, a.s. RAILSPED, s.r.o.
Advanced World Transport a.s.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda na nákladní železniční přepravu, 120 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a několika dodavateli, na základě které budou zadávány jednotlivé dílčí zakázky ze strany zadavatele, jejichž předmětem bude nákladní železniční přeprava zboží: nafty motorové, benzínu automobilového, leteckého petroleje, obecně denaturovaného lihu a methylesteru mastných kyselin (FAME).
  P13V00003473 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany ČD Cargo, a.s.
České dráhy, a.s.
+2 další dodavatelé
Zabezpečení vojenských železničních přeprav 0 Kč
  P20V00002440 8. 12. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Servisní podpora pasportu SZT 589 968 Kč
  P21V00186585 4. 1. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ČD - Informační Systémy, a.s.
PoPARIS 2G - invalidé v rámci SJT 773 370 Kč
  Z2020-046006 11. 6. 2021 1. 3. 2021 Správa železnic, státní organizace MERIIS, s.r.o.
RANKENEN a.s.
+3 další dodavatelé
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS bude rozvoj SAP v rámci oblastí obsažených v kategoriích DNS. Kategorie DNS: • Personalistika a mzdy • Finance • Nákup a logistika • Správa nemovitostí • Datový sklad a manažerský reporting • Integrace • Utility • Technická část
  P18V00001822 19. 12. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance 20 494 642 Kč
  P18V00000003 9. 11. 2018 neuvedena Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Školitel pro projekt „Nasedni na expres směr 513 983 Kč
  P19V00001011 23. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Aplikace - Přehled staveb, eDAP 1 217 729 Kč
  P19V00000830 22. 3. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
IS Sledování pomalých jízd v.2, podpora provozu a 2 360 000 Kč
  521929 23. 10. 2015 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. CHAPS spol. s r.o.
Centrální dispečink IDOL 864 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00020250 9. 6. 2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo dopravy CHAPS spol. s r.o.
Zajištění provozu, SW údržby a kontinuálních úprav 1 940 000 Kč
  P19V00000588 12. 4. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Úpravy ISME dle nového Metrologického řádu 440 000 Kč
  P19V00001011 23. 4. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČD - Informační Systémy, a.s.
Aplikace - Přehled staveb, eDAP 1 217 729 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy