Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:petr-vicenik-3

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:petr-vicenik-...'

Nalezené veřejné zakázky 10 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00000678 6. 5. 2019 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování ČOV Uherský Brod 0 Kč
  Z2018-025944 30. 7. 2018 neuvedena Obec Březolupy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozovatel ČOV v obci Březolupy 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování čistírny odpadních vod (ČOV), čerpací stanice (ČS) a sběrače v obci Březolupy (dále také jen „zařízení“), kde je počítáno s cca 1600 ekvivalentními obyvateli. Jedná se o stavbu, budovanou v letech 2008 – 2009 (ČOV + ČS + sběrače + ostatní objekty, které nejsou součástí této veřejné zakázky). Technická specifikace stavby je vymezena v projektové dokumentaci, která je k dispozici k zapůjčení v sídle zadavatele po předchozí písemné žádosti účastníka zaslané administrátorovi veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky v rámci zajištění provozování ČOV, ČS a sběrače je zejména: - úhrada nákladů na provoz (elektrická energie, laboratorní rozbory, likvidace kalů, čištění sběračů atd.), - personální zajištění provozu – požadována každodenní přítomnost obsluhy přímo na ČOV, - nonstop centrální dispečink a zajištění...
  Z2021-000101 7. 1. 2021 neuvedena Město Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
V 00458 - provozování kanalizace a souvisejících 17 831 590 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu, tj. provozní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Uherské Hradiště koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
  P14V00024769 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod 51 295 000 Kč
  P16V00113710 neuvedena Město Bojkovice Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování kanalizace v majetku města Bojkovice 0 Kč
  486884 21. 1. 2015 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod 51 295 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-014904 6. 12. 2019 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování ČOV Uherský Brod 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00113710 12. 4. 2020 neuvedena Město Bojkovice Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování kanalizace v majetku města Bojkovice 0 Kč
  P19V0V 00418 4. 11. 2019 neuvedena Město Kunovice Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
V 00418 – provozování vodohospodářské 0 Kč
  637373 30. 9. 2016 neuvedena OBEC BÍLOVICE Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy